Rökstenens text

Sep 4th, 2009 | By | Category: 2002-2, Artikel

Efter Vämod stå dessa runor. Men Varin fader skrev efter sonens död. Sägom det fornminnet, vilka de stridsbyten vore, som tolv gånger togs som stridsbyte båda på en gång från ömse män. Det sägoro som det andra, vem som får nio släkten sedan miste livet hos reidgoterna och som dog hos dem till följd av sin skuld.

Djärve Teoderik,

sjöfurstars drott,

rådde över

Reidhavets strand.

Sitter nu rustad

på kusen sin,

skölden i rem,

märingars främste.

Det sägom som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligga. Det sägom som det trettonde vilka tjugo konungar som sutto på Själland fyra vintrar med fyra namn, söner av fyra bröder. Fem Valke, Rådulvs söner, fem Reidulv, Rugulvs söner, fem Hails, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu säger jag minnena helt. Någon … som …

Sägum det folkminnet, vilken Ingvaldsättling vart gäldad genom hustrus offer.

Sägom folkminnet åt vilken kämpe är ättling född. Vilen är det.

Knulla kunde jätten.Vilen är det. Nit.

Sägom folkminnet: TOR.

Sibbe från Vi avlade nittioårig.

Det finns alternativa tolkningar. I stället for ”Sägom folkminne!” föreligger t.ex. tolkningen ”Sägom de unga i ätten”. I stället för ”Knulla kunde jätten” finns ”Han slog jätten”. ”Gunns häst” är en kenning och betyder ”vargen”” men troligen kommer vi aldrig att få svar på frågorna om vilka de tolv gånger tagna krigsbytena var, vem som miste livet hos reidgoterna, vilka de tjugo stupade kungarna var och så vidare.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22