Rapport från Tyskland

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-2, Artikel

Thomas Przybilka

Tyvärr måste jag meddela att crime-fiction magasinet speakeasy gått i graven efter nummer 7 som utkom i fjol vår efter bara två års utgivning. Det var landets enda tidning i sitt slag, men utgivaren lyckades inte ena sina, redaktionens och läsekretsens stridiga viljor. Tidigare har vi han magasin som shock (i slutet av 60-talet), CRIME – Das Krimijournal (80-tal) och Kriminaljournal (90-tal), men de är också borta nu. De som nu vill veta vad som sker på den kriminallitterära fronten måste kunna engelska och prenumerera på amerikanska, kanadensiska eller brittiska tidskrifter. En tröst är dock att Tysklands näst största dagstidning Süddeutsche Zeitung två gånger om året skall bevaka den internationella kriminalscenen. I november i fjol visade de upp detta med åtta sidor artiklar och recensioner och medarbetarna var internationella: Jerry Oster, Edith Kneifl, Mary Higgins Clark, Sabine Deitmer, Jürgen Alberts, Martin Compart, Jon L. Breen, Thomas Wörtche, Michael Farin, jag själv med flera.

Chandlers sällskap och fler

Raymond Chandler-Gesellschaft (Deutschland), som bildades vid Ulms universitet, står inte endast bakom det årliga Marlowe-priset för bästa inhemska kriminalroman, utan har också kommit med sin första årsbok: Raymond Chandler Jahrbuch 1. I den skriver William Adamson om Chandlers kvinnosyn och Michael Z. Lewin om ”Chandler ur en kriminalförfattares perspektiv”. Ytterst intressanta saker av dem och av många andra. Man kan få tag på boken (119 sidor) från Andreas-Haller Verlag.

Ett sällskap har bildats kring den tyskspråkiga kriminalromanens fader och heter följdriktigt Friedrich Glauser-sällskapet. Det firade samtidigt författarens hundraårsdag 1996 med en hommage till honom mellan 12 och 26 oktober. Där förekom uppläsningar, paneldebatter, filmvisningar och teaterpjäser. Vidare gav sällskapet ut en välgjord broschyr om Glauser och hans verk. Den kan man få tag på genom Friedrich Glauser-Gesellschaft e.V., c/o Dr. Angelika Jockers, Emil-Riedl-Str 6, D-80538 München, övrig information kan hittas på Internet: http://intergang.ncinet.de.

Allt om TV-serie

Alla som älskade TV-serien The Avengers kan nu skaffa sig all viktig och all oviktig bakgrundskunskap om den. Franziska Fischers bok Mrs. Peel, wir werden gebraucht! ger all (och då menar jag all) information om seriens 187 avsnitt, 223 sidor om Avengers historia, dess stjärnor och mycket mer, beledsagat av foton. Det är ett storartat arbete som finns hos Bertz Verlag, Berlin för 28 D-mark.

Hajo Leib, VD för Elefanten Press i Berlin under många år, har köpt Zebulon Verlag i Düsseldorf. Hans motto ”en chans till äventyr” toppar vårkatalogen för det nya förlaget. Vid sidan av populärvetenskaplig litteratur erbjuder han deckare av seriekaraktär. En höjdare blir den första tyska översanningen av Mike Ripleys roman om den hårdkokte Fitzroy Maclean Angel. Crime Writers Association har belönat Ripley med The Last Laugh Award. Adressen är: Zebulon Verlag, Hajo Leib, Ostsrr, 11, D-402 11 Düsseldorf

Internationell sammankomst

Sista veckan i november i fjol var Wien värdstad vid AIEP:s tioårsjubileum, som firades med en stor konferens. Där fanns deltagare från USA, Ryssland, England, Skandinavien, Frankrike, Italien, Tyskland, Bulgarien, Tjeckien och givetvis Österrike. Det förekom debatter, uppläsningar (sponsrade av österrikiska Litteratursällskapet och Italiens Kulturinstitut) och mottagning hos stadens borgmästare. En stor upplevelse var besöket i Nationalbiblioteket, där deltagarna guidades av dess chef. Vi fick också ta en titt på avloppssystemet i Tredje Mannens spår. Helga Anderle, välkänd österrikisk deckarförfattarinna och vicepresident i AIEP hade gjort ett storartat organisationsarbete.

Vid sidan av det första Sherlock Holmes-sällskapet Von Herder Airguns, Ltd (som ger ut skriften The Soft-Nosed Bulletin) har det kommit ytterligare ett: 221b – Deutscher-Sherlock-Holmes Club. Detta erbjuder också ett medlemsmagasin med det påvra namnet Clubmagazin. Men båda tidskrifterna är välgjorda och snyggt layoutade, och båda föreningarna tar emot utländska medlemmar. För ansökan kontakta antingen Michael Ross, Von Herder Airguns, Ltd., Bendheide 65, D-47906 Kempen, eller Olaf H. Maurer, 221 b – Deutscher-Sherlock-Holmes-Club. P.O. Box 150314, D-670 28 Ludwigshafen.

Resor i brottets tecken

Tales of Two Capitals är rubriken på den tyska utgåvan av Crimes of the Scene – A Mystery Navel Guide For the International Traveler, redigerad av Nina King och Robin Winks och utgiven av St. Martin’s Press, New York. Om någon roas av att veta hur engelska och amerikanska författare låter sina figurer agera i Tyskland får man svaren i denna bok. Författare till den tyska utgåvan är Reinhard Jahn (H.P. Karr) och övertecknad rapportör. Övriga skribenter besiktigar Frankrike, Spanien, Italien, Östeuropa, Nederländerna, Irland, Skandinavien, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Japan, Kina, Malaysia, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Kanada, Karibien samt Mellan- och Sydamerika. Bidragsförfattarna är lika internationellt spridda som sina ämnen i denna resehandbok i kriminalromanens spår.

I början av året utdelade Bochumer Krimi Archiv ut Deutcher Krimi Preis 1997 till böcker publicerade på tyska under 1996. Juryn bestod av fackfolk.

De nationella priserna gick till

1) Alexander Heimann: Dezemberföhn (Cosmos, Muri/Bern),

2) Gisbert Haefs: Das Kichern des Generals (Haffmans, Zürich),

3) Wolf Haas: Auferstehung der Toten (Rowohlt, Reinbek).

Utländska vinnare blev ) Philip Kerr: Game over [Gridion] (Wunderlich, Reinbek), ) James Ellroy: Ein Amerikanischer Thriller [American Tabloid] (Hoffman und Campe, Hamburg),

3) Donna Leon: Venezianische Scharade [Dressed for Death] (Diogenes, Zürich).

Tyska Biblioteket/Helsingfors gav i början av 1997 ut sin 28 årsbok. Denna gång med fokus på kriminalromaner i Finland och Tyskland. Här porträtteras Liisi Huhtala, Leena Lehtolainen, Riste Raitio och Keijo Kettunen från Finland tillsammans med tyskar som Alewyn, Neuhaus, Landfester och Nusser. För den som läser tyska kan meddelas att Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziediegungen presenterar verk av Pentti Kirstilä, Leena Lehtolainen, Markku Roppenen, Juha Ruusuvuori och Juha Vakkuri. Boken kan skaffas från Deutsche Bibliothek, Norra Magasinsgatan 7, SF-00130 Helsingfors och kostar cirka 60 DM.

I dagarna har en ny tysk deckartidning kommit ut. Den heter Die Krimizeitung!, ser ut som en vanlig dagstidning (med 12 sidor), innehåller kriminalnoveller och finns än så länge bara att få tag på i Berlin. Senare i år skall den finnas över hela landet och bli mer av en nyhetstidning för branschen. Skriv till Oliver Wagner, Wolframstr. 9, D-12105 Berlin och räkna med en kostnad på 2 DM plus porto.

Till sist gläder jag mig mycket åt att kunna gratulera Kjell E. Genberg och medarbetarna i DAST till 30-årsjubileet. Det äldsta deckarnyhetsbrevet i Europa har utvecklats till ett välgjort kriminellt magasin. Grattis till jubileet!  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22