Peter Sotos: Är han skicklig våldsförfattare eller en pedofil med skrivklåda

Sep 15th, 2009 | By | Category: 1998-3, Artikel

Av ULF LÖNN

Under nittiotalet har true crime-genren ökat i popularitet och det har givits ut mängder av böcker som handlar om verkliga brottslingar och brott. Det vanligaste har varit att författaren skriver historien i romanform och på så sätt i många fall kan fabulera fritt kring ämnet. I USA och England är den här typen av skriverier oerhört populära och det har getts ut tonvis med böcker om Charles Manson, Ed Gein och Jack the Ripper. En del av litteraturen har getts ut på svenska men hittills har den inte rönt någon större framgång i vårt land.

En av de mest ökända författarna inom true crime genren i USA är Peter Sotos som tidigare har gett ut egna tidningar som Pure och Parasite. Den första tidningen som han gav ut var Pure under åren 1984-85. Tidningen innehöll artiklar skrivna av Sotos själv om främst olika seriemördare, en del artiklar var skrivna ur offrets synvinkel, andra ur förövarens. Det som upprörde en del läsare var att han tog upp ämnen som övergrepp på barn och behandlade ämnet utan att moralisera.

När Pure nummer 2 kom ut så blev Peter Sotos själv anhållen för innehav av barnpornografi och fick böter på 100.000 dollar och var bevakad av polisen under nästan ett år. Anledningen till att polisen gjorde husrannsakan var omslagsbilden till Pure som visade en liten flickas sköte som tvingades upp av en vuxens händer. En tidning med barnpornografiskt innehåll hittades hos Sotos, tidningen Incest ur vilken han hade plockat bilden till Pure. I ett nummer av Parasite tar han upp det hela och går också hårt ut mot Andrew Vachss som i en tidning anklagar Sotos för att vara ett ”freak” som sprider barnporr i sina tidningar.

Vilket naturligtvis inte stämmer. Visst skriver Sotos om övergrepp på barn men det gör även Vachss och påstår samtidigt att hans eget skrivande är berättigat men inte Sotos, som faktiskt skriver starkare än vad Vachss någonsin har gjort. Sotos ägnar sig inte heller åt något förskönande eller rättfärdigande utan skriver bara om sakerna rakt av, vilket ger en oerhörd stark effekt.

Rättegången mot Sotos tog tre år och under tiden var han tvungen att bo hemma hos sin mamma och kunde inte fortsätta producera Pure som dog efter ytterligare ett nummer.

I stället ägnade sig han åt att skriva en roman – Tool – som förblev opublicerad fram till 1995 och startade tidningen Parasite 1993.

Till skillnad från Pure var Parasite inriktat på recensioner av böcker, tidningar och filmer. Fortfarande låg tonvikten på true crime och oftast med inriktning på serie- och massmördare. Ett avsnitt ur Tool publicerades i den amerikanska tidningen Answer Me! nummer fyra som handlade om våldtäkt och senare gav det förlaget också ut boken.

Eftersom det i mitten av 80-talet ännu inte hade blivit så populärt med true crimeböcker skaffade Sotos sitt material genom att springa på rättegångar och läsa dagspress. Sedan skrev han ihop sitt material och gjorde om berättelserna till små noveller som senare hamnade i Pure.

När det gäller Tool så är boken sammansatt av olika historier av vilka en handlar om hans dagar i fängelset efter gripandet.

Ett par andra historier handlar om välkända barnmördare och en historia är skriven som ett brev till ett av barnens föräldrar. Sotos är en verkligt skicklig författare som kan uttrycka sig väl, vilket naturligtvis kan ligga honom till last eftersom det handlar om mycket starka skildringar.

Utgivaren Jim Goad skriver i förordet till Tool, att hade Sotos skrivit om andra ämnen skulle han ha blivit hyllad som en stor författare.

Parasite dog 1995 efter 20 utgåvor och i stället skrev Sotos flera böcker, bland andra Index och Special, som också de getts ut på små förlag i begränsade upplagor. Förutom böcker har han också ägnat sig åt att skriva låtar till det amerikanska rockbandet Whitehouse vilka har rönt stor uppmärksamhet i främst Japan.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22