När Patrik Kajson skrämde Erlander

Jan 12th, 2008 | By | Category: 2000-1, Artikel

“Året före sista världskriget. Sommarn hade gått, hösten var avverkad och november hade just flutit över i helig julmånad. Snö fanns inte utan marken låg skräpig och ful. Luften var disig och rå, kylde som ett vått lakan. Söndagsmorgonen grydde, mörk och med tät dimma tillika. Lördagsnattens trafik och buller hade gått till intet i den dimmiga morgontystnaden, där bara det lätta suset av bilmotorn och framhjulen nu skar sin långa frasande strimma.”
Så inleds första kapitlet till en bok, som betecknats som mycket illa skriven. Författaren var inte heller någon Strindberg, men boken satte på sin tid satte en sådan skräck i den svenska statsledningen, att regeringen Erlander köpte in hela upplagan. En av de inblandade, Hans Majestät Konung Gustav V, framhöll att historien måste tystas ned.
“Det får inte bli skandal och det får inte kosta mycket pengar”, lär han ha sagt.
Det blev skandal och det kostade skjortan.
Få människor har läst den, men i svensk kriminallitteratur intar Kurt Haijbys nyckelroman Patrik Kajson går igen (Modern Tid 1947) förvisso en särställning. Boken är tillägnad “en i ordets bästa bemärkelse mänsklig polisinspektor och en varmhjärtad och rättänkande läkare”, en ironisk anspelning på den rättsröta som behandlas. Det är ett märkligt dokument författat av en man som påstod sig ha haft ett homosexuellt förhållande med kung Gustav V. Kurt Haijby var förvisso inte själv Guds bästa barn. Han dömdes också för utpressning, men omständigheterna kring affären var sådan att Haijbys utpressning dels har ifrågasatts och dels ter sig perifer vid sidan om de brott som högt uppsatta personer utförde i syfte att hålla majestätet flytande ovanför lagen. Det var nämligen självaste Hovförvaltningen som betalade ut pengarna.
Begrepp som rättsröta och vänskapskorruption föddes under denna tid. Rättsrötan låg i de försök som gjordes att mörklägga olika skandaler med varierande metoder. Vilhelm Moberg och tidningen Arbetaren arbetade med undersökande journalistik och blottlade att Haijby placerats på sinnessjukhus, detta för att ifrågasätta hans trovärdighet om han berättade om sina upplevelser. Haijby dömdes med tiden för utpressning. Han lyckades mjölka hovet på över 100.000 kronor. Haijby-affären var bara en i raden av egendomliga affärer, ofta med homosexuella övertoner. De olika affärerna har ännu inte helt förklingat På senare år har således Vilhelm Moberg anklagats för homofobi i sammanhanget.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22