När boken blir film och filmen blir bok – svensk westernpockets relationer till den rörliga bildens värld

Jun 13th, 2021 | By | Category: 2021-06 juni, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Populärlitteratur i form av västernromaner på svenska, främst utgivna som kioskböcker översatta från engelskan, matchas här mot främst amerikansk spelfilm och TV-serier. Min lista omfattar 145 originalromaner, varav 91 legat till grund för filmatiseringar, 28 är romaniseringar och 26 tie-ins. Även böckernas omslagsbilders koppling till film och TV har studerats. Listan kan användas såväl för de som läst boken och även vill se filmen, som i det motsatta fallet. En enkel kioskboks text och omslagsbild kan ha sina tentakler ute åt så många olika håll, inte minst mot de rörliga bildernas universum. Ibland helt tydligt, men oftast i det fördolda.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: När boken blir film…

Bild 1

Pärmens framsida på tre svenska westernpocket med tydlig koppling till TV-serier: (vä) Silver Star 10 från 1961, (mitt) Sheriff 120 från 1976, (hö) Nyckelbok 681 från 1969

Introduktion
“Literature and film: is this a natural marriage or a shotgun wedding?” [Tibbetts & Welsh 2005:xv]

Ett komplex av relationer kännetecknar förhållandet mellan å ena sidan böckers texter och omslagsbilder och å andra sidan filmens rörliga bilder kombinerade med dialog. Särskilt förhållandet mellan film och roman, men även många andra typer av media, studeras inom ramen för forskningsfältet ”adaptation studies” (Cartmell 2012). Fältet kan sägas ingå i ett större sammanhang benämnt intertextualitet, dvs. studiet av relationer mellan olika berättelser. Överföringen mellan text och film kan även jämföras med översättning, dvs. en överföring från ett språk till ett annat. Filmen måste med sin stora budget nå en stor publik, vilket tenderar att göra den bredare eller mer populär än romanen den bygger på.

Denna skillnad är mindre påtaglig när man utgår från populärlitteratur som westerngenren, kännetecknad av relativt kompakta och handlingsinriktade texter. Tre exempel på studier av västernromaners adaptation till film är baserade på Alan LeMays roman The Searchers (Nilsson 2020a) respektive Jack Schaefers två romaner Monte Walsh och Shane (Nilsson 2020b). Jim Hitt kommenterar och bedömer i sin bok minst 43 av de filmatiseringar som listas nedan, och förstås många fler av de som bygger på romaner ej tillgängliga i svensk översättning (Hitt 1990).

Romantexter och även noveller anges ofta ligga till grund för filmers manuskript samtidigt som en romanisering (eng. novelisation) av filmer inte heller är alltför ovanlig. Det händer även att själva filmen befinner sig mitt emellan den text den bygger på och den text som i sin tur utgått från filmen. Ett bra exempel på detta är Louis L’Amours novell The Gift of Cochise från tidskriften Colliers 1952, som låg till grund för John Farrows film Hondo från 1953 med John Wayne i huvudrollen, efter vilken L’Amour skrev romanen Hondo, utgiven samma dag som filmen hade premiär (Tuska 1990). Ett annat välkänt exempel är Dorothy M. Johnsons novell i Cosmopolitan 1949, The Man Who Shot Liberty Valance, som filmades av John Ford 1962, och samtidigt utkom i en romanisering av James Warner Bellah, en av manusförfattarna. Det förekommer även att filmatiseringen av en roman medför att nya utgåvor av boken byter titel så att den sammanfaller med filmens, som en del av marknadsföringen. Ett exempel på detta är T.V. Olsens roman Arrow in the Sun från 1969 som i senare utgåvor bytte namn till filmtiteln Soldier Blue.

Texter kan även utgöra en expansion med koppling till en populär TV-serie eller serie av långfilmer med återkommande karaktärer, dvs. fungera som ”tie-in”. Fenomenet överfördes till Sverige från USA på 60-talet i samband med TV-serien Bonanza om bröderna Cartwright, och fortsatte sen med bland andra Alias Smith & Jones och High Chaparral. För långfilmer användes detta tillvägagångssätt främst för spagettiwesterns s.k. dollarfilmer. Även böckerna om Hopalong Cassidy förs här till filmerna, även om i USA kopplingen var starkare till TV-serien, som dock aldrig visades i Sverige. Jag har här medvetet utelämnat tecknade serietidningar, trots att de stod för en stor del av tie-in-litteraturen. Deras stora volym kräver en separat behandling.

Mycket talar för att den populära västernlitteraturens avbildning av Amerikas vilda västern på omslagsbilder från början byggde på stillbilder från filmens värld. Den tidiga tyska utgivningen dominerades av omslag med svartvita filmfoton, vilka med tiden även färglades och i stor omfattning kopierades manuellt (Nilsson 2019). Bilder av den kända tyska illustratören Günther König är som regel av det slaget och användes som regel helt frikopplade från de filmer motiven hämtats från. Exempel föreligger även på hur samma filmbild använts på bokomslagen både som foto och målning (Nilsson 2019).

Även om således flertalet filmbilder på bokomslagen saknar direkt koppling till den aktuella texten finns det även exempel på motsatsen. Marknadsföreningen av en roman med koppling till en populär film kan förstärkas genom att ett omslag kan uppvisa en bild som direkt för tankarna till filmen. En koppling som förstärks ytterligare av att bokens titel är densamma som filmens. Samtidigt gör boken därmed reklam för filmen, ibland helt explicit som till exempel Pyramid-utgåvan av Valdez kommer!, som på pärmens baksida informerar om filmen och kallar den ”aktuell och fängslande”.

Med utgångspunkt i västernromaner utgivna i svensk översättning, de flesta som kioskböcker, presenterar jag här en lista över de med tydlig koppling till filmens och TV:ns värld, som filmatiseringar, romaniseringar eller tie-ins. Min förhoppning är att listan kan vara till stor hjälp för den som sett filmen och vill läsa boken, även om huvudsyftet är att tydliggöra de svenska kioskböckernas relativt omfattande kopplingar till filmens värld.

Studerat material
Egna register över västernromaner för vuxna utgivna på svenska jämfördes mot uppgifter om främst amerikanska västernfilmer och TV-serier på IMDB och i Hitt (1990). Då urvalet avser klassisk western har rena indian- och nybyggarböcker uteslutits, liksom romaner av mer nordlandskaraktär. Översatta titlar och premiärår för filmer som visats i Sverige hämtades även från Svensk Filmdatabas och bokserien Långfilm i Sverige av Bertil Wredlund och Rolf Lindfors. Vid sidan av biografvisningar hänvisas i enstaka fall även till visning på svensk TV. För romanernas amerikanska utgåvor hänvisas som regel till första pocketutgåvan, även i de fall där tidigare inbundna eller tidskriftsutgåvor föreligger.

Bok- och filmlista
Format: originaltitel bok, författare, år originalutgåva, förlag, (Sverige) Hb inbunden/Pb pocket, översatt titel, svenskt utgivningsår, förlag/pocketserie+nr; (Film) originaltitel, distributör, regissör år, huvudrollsinnehavare; (Sverige) svensk titel, premiärår. En asterisk efter en pocketboks serienummer anger att den har en omslagsbild kopplad till filmen.

Bild 2

Pärmens framsida på tre svenska westernpocket innehållande romaner som filmatiserats och med omslagsbilder hämtade från filmerna: (vä) Sheriff 56 från 1968, (mitt) Sheriff 126 från 1977, (hö) Pyramid 319 från 1971.

Filmade romaner

 • A Journey to Matecumbe, Robert Lewis Taylor, 1961, McGraw-Hill, (SE) Hb Den långa flykten, 1969, Bonnier; (F) Treasure of Matecumbe, Buena Vista, Vincent McEveety 1976, Robert Foxworth, (SE) Matecumbes skatt 1995.
 • A Noose for the Desperado, Clifton Adams, 1951, Fawcett GM168, (SE) Pb Hängd mans rep, 1965, Silver Star 53; (F1) The Desperado, AA, Thomas Carr 1954, Wayne Morris, (SE) Jagad desperado 1967; (F2) Cole Younger, Gunfighter, AA, R.G. Springsteen 1958, Frank Lovejoy, (SE) Snaran väntar 1959.
 • Arrow in the Sun, T.V. Olsen, 1969, Doubleday, (SE) Pb Soldier blue, 1978, Sheriff 132; (F) Soldier Blue, Avco-Embassy, Ralph Nelson 1970, Candice Bergen, (SE) Soldier Blue 1970.
 • Badman, Clair Huffaker, 1958, Crest 167, (SE) Pb Pansardiligensen, 1968, Sheriff 56*, 1975, Bästa Västern 39; (F) The War Wagon, Universal, Burt Kennedy 1967, John Wayne, (SE) Pansardiligensen 1967.
 • Bar-20, Clarence E. Mulford, 1907, Outing Magazine, (SE) Hb Tjugonde Bommen, 1928, Hökerbergs; (F) The Frontiersman, Paramount, Lesley Selander 1938, William Boyd, (SE) Hands Up 1938.
 • Bitter Sage, Frank Gruber, 1955 Bantam 1287, (SE) Pb Tvingad till strid, 1965, Sheriff 19; (F) Tension at Table Rock, RKO, Charles Marquis Warren 1956, Richard Egan, (SE) En kula i ryggen 1957.
 • Black Fox, Matthew Braun, 1972, Fawcett GM M2634, (SE) Pb Black Fox, 1975, Bullet Western 5; (F) Black Fox, CBS, Steven Hilliard Stern 1995, Christopher Reeve.
 • Breakheart Pass, Alistair MacLean, 1974, Collins, (SE) Hb Mot Fort Humboldt, 1974, Forum; (F) Breakheart Pass, UA, Tom Gries 1975, Charles Bronson, (SE) Mot Fort Humboldt 1976.
 • Broken Lance, Frank Gruber, 1954 Bantam 1198, (SE) Pb Den brutna lansen, 1974, Pyramid 360; (F) Warpath, Paramount, Byron Haskin 1951, Edmond O’Brien, (SE) På krigsstig 1952.
 • Cast a Long Shadow, Wayne D. Overholser, 1955, Dell 924, (SE) Pb Skuggor över dalen, 1966, Pyramid 256; (F) Cast a Long Shadow, UA, Thomas Carr 1959, Audie Murphy, (SE) Den långa skuggan 1960.
 • Catlow, Louis L’Amour, 1963, Bantam J2579, (SE) Pb Flykten genom öknen, 1988, Louis L’Amour 16; (F) Catlow, MGM, Sam Wanamaker 1971, Yul Brynner, (SE) Catlow 1972.
 • Cimarron, Edna Ferber 1930 Doubleday, (SE) Hb Cimarron, 1931, Bonnier; (F1) Cimarron, RKO, Wesley Ruggles 1931, Richard Dix, (SE) Cimarron 1931; (F2) Cimarron, MGM, Anthony Mann 1960, Glenn Ford, (SE) Cimarron 1961.
 • Comanche Captives, Will Cook, 1960 Bantam 2062, (SE) Pb Comanchernas fångar, 1960, Pyramid 132; (F) Two Rode Together, Columbia, John Ford 1962, James Stewart, (SE) Två red tillsammans 1961.
 • Conagher, Louis L’Amour, 1969, Bantam H4628, (SE) Pb Han hette Conagher, 1971, Pyramid 312; (F) Conagher, Warner Bros., Reynaldo Villalobos 1991, Sam Elliott, (SE) Conagher 2005.
 • Crossfire Trail, Louis L’Amour, 1954, Ace D52, (SE) Pb Slå hårt, 1965, Sheriff 13, 1974, Bästa Västern 24, Rodneys sista önskan, 1972, Prärie 128; (F) Crossfire Trail, Warner Bros., Simon Wincer 2001, Tom Selleck, (SE) Crossfire Trail 2007.
 • Dances with Wolves, Michael Blake, 1988, Fawcett GM, (SE) Hb Dansar med vargar, 1991, Forum; (F) Dances with Wolves, Orion, Kevin Costner 1990, Kevin Costner, (SE) Dansar med vargar 1991.
 • Down the Long Hills, Louis L’Amour, 1968, Bantam F3580, (SE) Pb Drama i vildmarken, 1987, Louis L’Amour 7; (F) Down the Long Hills, Walt Disney TV, Burt Kennedy 1986, Bruce Boxleitner, (SE) Trubbel i vildmarken 1986.
 • Fighting Man, Frank Gruber, 1958 Bantam 1743, (SE) Pb Lagen det är jag, 1963, Mustang 61, Pb Jim Dancer, 1975, Prärie 152; (F) Fighting Man of the Plains, 20th Fox, Edwin L. Marin 1949, Randolph Scott, (SE) Västerns gerilla 1951.
 • First Blood, Jack Schaefer, 1954, Ballantine 13, (SE) Pb Första skottet, 1960, Silver Star 5; (F) The Silver Whip, 20th Fox, Harmon Jones 1953, Dale Robertson, (SE) Silverpiskan 1953.
 • Gun Proud, Lewis B. Patten, 1957 Graphic 151, (SE) Pb Hetsjakten, 1961, Pyramid 144; (F) Red Sundown, Universal, Jack Arnold 1956, Rory Calhoun, (SE) Duell i Durango 1956.
 • Gundown, Brian Wynne, 1969 Ace 30750, (SE) Pb Uppgörelsen, 1972, Pyramid 324; (F) The Last Hard Men, 20th Fox, Andrew V. Maclaglen 1976, Charlton Heston, (SE) De vilda männen 1977.
 • Guns of the Lawless, Todhunter Ballard, 1956, Popular Library 772, (SE) Pb Lag och rätt, 1958, Pyramid 60; (F) Guns of the Lawless, Warner Bros., Richard C. Sarafian 1961, Ty Hardin [episod av TV-serien Bronco].
 • Guns of the Timberlands, Louis L’Amour, 1955, Bantam 1390, (SE) Pb Timmerdalens hemlighet, 1962, Pyramid 168; (F) Guns of the Timberland, Warner Bros., Robert D. Webb 1960, Alan Ladd, (SE) Duell i flammor 1960.
 • Guns of Rio Conchos, Clair Huffaker, 1958 Fawcett GM733, (SE) Pb Fyra vågade livet, 1975, Wild West 35; (F) Rio Conchos, 20th Fox, Gordon Douglas 1964, Stuart Whitman, (SE) Rio Conchos 1964.
 • Heller with a Gun, Louis L’Amour, 1955, Fawcett GM478, (SE) Pb Blodspår i snön, 1961, Pyramid 149; (F) Heller in Pink Tights, Paramount, George Cukor 1960, Sophia Loren, (SE) Vild blondin i Västern 1960.
 • Hombre, Elmore Leonard, 1961, Ballantine K526, (SE) Pb Han kallades Hombre, 1968, Prärie 84; (F) Hombre, 20th Fox, Martin Ritt 1967, Paul Newman, (SE) Hombre 1967.
 • Hopalong Cassidy, Clarence E. Mulford, 1910, McClurg, (SE) Hb Hoppsan Cassidy, på Tjugonde Bommen, 1928, Hökerbergs; (F) Hop-a-long Cassidy, Paramount, Howard Bretherton 1935, William Boyd, (SE) Västerns musketörer 1935.
 • Hopalong Cassidy and the Eagle’s Brood, Clarence E. Mulford, 1931, Doubleday, (SE) Hb Hopalong Cassidy gör upp räkningen, 1955, Wennerberg; (F) The Eagle’s Brood, Paramount, Howard Bretherton 1935, William Boyd, (SE) Hämnaren från vidderna 1936.
 • Johnny Concho, Noel Loomis, 1956, Fawcett GM s587 [medförf. David Harmon], (SE) Pb Ställd mot väggen, 1958, Mustang 6; (F) Johnny Concho, UA, Don McGuire 1956, Frank Sinatra, (SE) Johnny Concho 1956.
 • Jubilee Trail, Gwen Bristow, 1950, Thomas Y. Crowell, (SE) Lyckospåret, 1951, Norstedt; (F) Jubilee Trail, Republic, Joseph Kane 1954, Vera Ralston, (SE) De drogo mot väster 1954.
 • Judas Gun, Gordon D. Shirreffs, 1964, Fawcett k1476, (SE) Pb Hämnaren från Yuma, 1966, Sheriff 24, 1977, Bästa Västern 47; (F) A Long Ride from Hell, Titanus, Camillo Bazzoni 1968, Steve Reeves.
 • Kid Rodelo, Louis L’Amour, 1963, Bantam E3244, (SE) Pb Den grymma jakten, 1967, Mustang 110, 1975, Bästa Västern 34; (F) Kid Rodelo, Paramount, Richard Carlson 1966, Don Murray, (SE) Kid Rodelo 1966.
 • Kilkenny, Louis L’Amour, 1954, Ace S82, (SE) Pb Kilkenny griper in, 1959, Pyramid 94; (F) Blackjack Ketchum, Desperado, Columbia, Earl Bellamy 1956, Howard Duff, (SE) Hämnaren från bergen 1957.
 • Last Stand at Papago Wells, Louis L’Amour, 1957, Fawcett GM686, (SE) Pb Striden vid Papago Wells, 1966, Nyckelbok 646; (F) Apache Territory, Columbia, Ray Nazarro 1958, Rory Calhoun, (SE) Apacherna anfaller 1963.
 • Lawman, Lauran Paine, 1955, Hamilton, (SE) Pb Dags för hängning, 1964, Pingvin 366; (F) The Quiet Gun, Fox, William F. Claxton 1957, Forrest Tucker, (SE) Sheriffen slår till 1957.
 • Little Big Man, Thomas Berger, 1964, Dial Press, (SE) Little Big Man, 2010, Karneval; (F) Little Big Man, Warner Bros., Arthur Penn 1970, Dustin Hoffman, (SE) Little Big Man 1970.
 • Lonesome Dove, Larry McMurtry, 1985, Simon & Schuster, (SE) Hb Den långa färden, 1986, Viva; (F) Lonesome Dove, Quintex, Simon Wincer 1989, Robert Duvall, (SE) Den långa färden 1989.
 • Mackenna’s Gold, Will Henry, 1963, Random House, (SE) Pb Mackennas guld, 1970, Sheriff 71, 1978, Bästa Västern 58; (F) Mackennas’s Gold, Columbia, J. Lee Thompson 1969, Gregory Peck, (SE) Mackennas guld 1969.
 • McCabe, Edmund Naughton, 1960, Berkley G482, (SE) Pb McCabe, 1965, Silver Star 58; (F) McCabe & Mrs. Miller, Warner Bros., Robert Altman 1971, Warren Beatty, (SE) McCabe & Mrs. Miller 1972.
 • Night Passage, Norman A. Fox, 1957, Dell 950, (SE) Pb Nattligt uppdrag, 1958, Pyramid 70; (F) Night Passage, Universal, James Neilson 1957, James Stewart, (SE) Duell bland bergen 1957.
 • Outlaw Marshal, Ray Hogan, 1959 Fawcett GM843, (SE) Pb Falske sheriffen, 1974, Prärie 145; (F) Hell Bent for Leather, Universal, George Sherman 1960, Audie Murphy, (SE) Till sista kulan 1960.
 • Peace Marshal, Frank Gruber, 1958 Bantam 1741, (SE) Pb Lagens man, 1959, Pyramid 99; (F) The Kansan, UA, George Archainbaud 1943, Richard Dix, (SE) Kansas hjälte 1944.
 • Posse from Hell, Clair Huffaker, 1958 Crest 222, (SE) Pb Hämnarna, 1975, Sheriff 116; (F) Posse from Hell, Universal, Herbert Coleman 1961, Audie Murphy, (SE) Djävulsritten 1961.
 • Renegade Posse, Marvin H. Albert, 1958, Fawcett GM826, (SE) Pb Bankrånet vid Fort Griffin, 1959, Pyramid 102, 1970, Laredo 2; (F) Bullet for a Badman, Universal, R.G. Springsteen 1964, Audie Murphy, (SE) Hämnaren från Texas 1964.
 • Riders of Vengeance, Zane Grey, 1952, Harper, (SE) Pb Hämndens ryttare, 1969, Topp 88; (F1) Riders of the Purple Sage, Fox, Frank Lloyd 1918, William Farnum; (F2) Riders of the Purple Sage, Fox, Lynn Reynolds 1925, Tom Mix; (F3) Riders of the Purple Sage, Fox, Hamilton MacFadden 1931, George O’Brien, (SE) Den maskerade ryttaren 1931; (F4) Riders of the Purple Sage, Fox, James Tinling 1941, George Montgomery; (F5) Riders of the Purple Sage, Charles Haid 1996, Ed Harris, (SE) Viddernas ryttare 2001.
 • Rio Bravo, Gordon D. Shirreffs, 1956, Fawcett GM580, (SE) Pb De dödsdömda, 1964, Sheriff 8; (F) Oregon Passage, Wive, Paul Landres 1957, John Ericson, (SE) Svarta Örnen på krigsstigen 1960.
 • Roarin’ Lead, William Colt MacDonald, 1957, Avon T421, (SE) Pb Skott för skott, 1961, Mustang 38; (F) Roarin’ Lead, Republic, Sam Newfield 1936, Robert Livingston.
 • Sackett, Louis L’Amour, 1961, Bantam A2236, (SE) Pb Guld och blod, 1962, Pyramid 181; (F) The Sacketts, NBC, Robert Tottan 1979, Sam Elliott, (SE) Sacketts – bröder och hämnare 1985.
 • Santa Fe Passage, Clay Fisher, 1957, Pocket Books 1186, (SE) Pb Lång väg till Santa Fe, 1972, Pyramid 330, 1982, Prärie 197; (F) Santa Fe Passage, Republic, William Witney 1955, John Payne, (SE) Den blodiga pilen 1956.
 • Shalako, Louis L’Amour, 1962, Bantam A2325, (SE) Pb Shalako, 1963, Pyramid 188; (F) Shalako, Cinerama, Edward Dmytryk 1968, Sean Connery, (SE) Shalako 1968.
 • Shane, Jack Schaefer, 1955, Bantam 1297, (SE) Pb Shane – den tyste ryttaren, 1960, Silver Star 1; (F) Shane, Paramount, George Stevens 1953, Alan Ladd, (SE) Mannen från vidderna 1953.
 • Shootin’ Square, William Colt MacDonald, 1926, Ace-High Magazine, (SE) Pb En mot elva, 1962, Nyckelbok 580; (F) The Wyoming Whirlwind, Willis Kent, Armand Schaefer 1932, Lane Chandler.
 • Singing Guns, Max Brand, 1938, Dodd Mead, (SE) Hb Låt pistolerna tala, 1955, Zebra 14; (F) Singing Guns, Republic, R.G. Springsteen 1950, Vaughn Monroe, (SE) Sjungande pistoler 1950.
 • Sundown at Crazy Horse, Vechel Howard, 1957 Fawcett GM685, (SE) Pb Hämnaren slår till, 1959, Pyramid 84; (F) The Last Sunset, Universal, Robert Aldrich 1961, Rock Hudson, (SE) Mannen utan nåd 1961.
 • Taggart, Louis L’Amour, 1959, Bantam 1977, (SE) Pb Död eller levande, 1961, Pyramid 147; (F) Taggart, Universal, R.G. Springsteen 1964, Tony Young, (SE) Hämnaren rider fort 1965.
 • Tall Man Riding, Norman A. Fox, 1953, Dell 642, (SE) Pb Det förflutnas skugga, 1959, Pyramid 101; (F) Tall Man Riding, Warner Bros., Lesley Selander 1955, Randolph Scott, (SE) Striden om ranchen 1956.
 • The Apple Dumpling Gang, Jack M. Bickham, 1971, Doubleday, (SE) Pb Trippelrånet, 1972, Prärie 127; (F) The Apple Dumpling Gang, Buena Vista, Norman Tokar 1975, Bill Bixby, (SE) Äppelknyckargänget 1997.
 • The Authentic Death of Hendry Jones, Charles Neider, 1960 Crest 368; (SE) Pb Så dog Hendry Jones, 1977, Punktvästern 3; (F) One-Eyed Jacks, Paramount, Marlon Brando 1961, Marlon Brando, (SE) Revansch 1961.
 • The Bar-20 Rides Again, Clarence E. Mulford, 1926, Doubleday, (SE) Hb Hopalong Cassidy på spåret, 1955,Wennerberg; (F) Bar 20 Rides Again, Paramount, Howard Bretherton 1935, William Boyd, (SE) Bill Cassidy gör slag i saken 1935.
 • The Big Country, Donald Hamilton, 1957, Dell First Ed. B115, (SE) Pb En sjöman i Texas, 1962, Pyramid 172; (F) The Big Country, UA, William Wyler 1958, Gregory Peck, (SE) Det stora landet 1959.
 • The Big Sky, A.B. Guthrie Jr, 1947, William Sloane, (SE) Hb De fria vidderna, 1948, Forum; (F) The Big Sky, RKO, Howard Hawks 1952, Kirk Douglas, (SE) Flodöverfallet 1953.
 • The Bravados, Frank O’Rourke, 1957, Dell First Ed. A131, (SE) Pb Männen som flydde, 1958, Zebra 71; (F) The Bravados, 20th Fox, Henry King 1958, Gregory Peck, (SE) Bravados 1958.
 • The Burning Hills, Louis L’Amour, 1956, Bantam 1486, (SE) Pb Begrav de döda, 1962, Pyramid 166; (F) The Burning Hills, Warner Bros., Stuart Heisler 1956, Tab Hunter, (SE) Hämnd till varje pris 1957.
 • The Burnt Ranch, Walter Coburn, 1970 Macfadden 60-415 [Western Story 1923], (SE) Pb Den dömda ranchen, 1974, Longhorn 59; (F) The Westerner, Columbia, David Selman 1934, Tim McCoy.
 • The Cherokee Trail, Louis L’Amour, 1982, Bantam 20846-2, (SE) Hb Cherokeespåret, 1984, Wiken; (F) The Cherokee Trail, Walt Disney, Keith Merrill 1986, Cindy Picket.
 • The Covered Wagon, Emerson Hough, 1922, Grosset & Dunlap, (SE) Hb “The covered wagon”: nybyggartåget över prärierna, 1924, Bonnier; (F) The Covered Wagon, Paramount, James Cruze 1923, J. Warren Kerrigan.
 • The Daybreakers, Louis L’Amour, 1960, Bantam H4680, (SE) Pb Daggryningen, 1961, Pyramid 152, Nytt land, 1990, Sacketts 6; (F) The Sacketts, NBC, Robert Tottan 1979, Sam Elliott, (SE) Sacketts – bröder och hämnare 1985.
 • The Fastest Gun in the Pulpit, Jack Ehrlich, 1972, Pocket Books 75709, (SE) Pb Skjuter först, skjuter bäst?, 1974, Pyramid 348; (F) The Gun and the Pulpit, ABC, Daniel Petrie 1974, Marjoe Gortner.
 • The Heritage of the Desert, Zane Grey, 1910, Grosset & Dunlap, (SE) Hb Ökenfolket, 1923, Bonnier; (F1) The Heritage of the Desert, Paramount, Irvin Willat 1924, Bebe Daniels; (F2) Heritage of the Desert, Paramount, Henry Hathaway 1932, Randolph Scott, (SE) Öknens arvingar 1933; (F3) Heritage of the Desert, Paramount, Lesley Selander 1939, Donald Woods.
 • The Iron Marshal, Louis L’Amour, 1979, Bantam 13069-X, (SE) Pb Järnsheriffen, 1989, Louis L’Amour 19; (F) Shaughnessy, CBS, Michael Rhodes 1996, Matthew Settle.
 • The Law and Jake Wade, Marvin H. Albert, 1956, Fawcett GM553, (SE) Pb Ritt mot döden, 1960, Pyramid 108; (F) The Law and Jake Wade, MGM, John Sturges 1958, Robert Taylor, (SE) De tysta husens dal 1958.
 • The Man of the Forest, Zane Grey, 1920, Grosset & Dunlap, (SE) Hb Skogarnas son, 1923, Vårt Hem; Pb Arvet, 1975, Malmborg & Hedström; (F1) Man of the Forest, Paramount, Howard Hickman 1921, Carl Gantvoort; (F2) Man of the Forest, Paramount, John Waters 1926, Jack Holt; (F3) Man of the Forest, Paramount, Henry Hathaway 1933, Randolph Scott, (SE) Mannen från skogarna 1934.
  The Man Who Loved Cat Dancing, Marilyn Durham, 1972, Harcourt Brace, (SE) Hb Mannen som älskade Cat Dancing eller Hon var kärleken, 1976, Bonnier; (F) The Man Who Loved Cat Dancing, MGM, Richard C. Sarafian 1973, Burt Reynolds, (SE) Flykten genom vildmarken 1973.
 • The Marshal of Medicine Bend, Brad Ward, 1954, Ace S60, (SE) Pb Det stora lugnet, 1963, Silver Star 31; (F) A Lawless Street, Columbia, Joseph H. Lewis 1955, Randolph Scott, (SE) Pistolsheriffen 1956.
 • The Name’s Buchanan, Jonas Ward, 1956, Fawcett GM604, (SE) Pb Revolvern och dolken, 1964, Prärie 33; (F) Buchanan Rides Alone, Columbia, Budd Boetticher 1958, Randolph Scott, (SE) Med snaran om halsen 1958.
 • The Ox-Bow Incident, Walter Van Tilburg Clark, 1940, Random House, (SE) Hb Möte vid Oxoket, 1944, Bonnier; (F) The Ox-Bow Incident, 20th Fox, William A. Wellman 1942, Henry Ford, (SE) Möte vid Ox-oket 1945.
 • The Rainbow Trail, Zane Grey, 1915, Grosset & Dunlap, (SE) Hb Regnbågsstigen, 1925, Bonnier; (F) The Rainbow Trail, Fox, David Howard 1932, George O’Brien.
 • The Renegade, L.L. Foreman, 1949, Pocket Books 627, (SE) Pb Förrädare mot sin ras, 1973, Topp Wild West 131; (F) The Savage, Paramount, George Marshall 1952, Charlton Heston, (SE) Gule Örnens son 1953.
 • The Searchers, Alan LeMay, 1954, Harper, (SE) Hb Bortrövad, 1958, Reader’s Digest; (F) The Searchers, Warner Bros., John Ford 1956, John Wayne, (SE) Förföljaren 1956.
 • The Shadow Riders, Louis L’Amour, 1982, Bantam 23132-4, (SE) Pb Den blodiga freden, 1987, Louis L’Amour 5; (F) The Shadow Riders, Sony, Andrew V. MacLaglen 1982, Sam Elliott & Tom Selleck, (SE) The Shadow Riders 1983.
 • The Sheriff’s Son, William MacLeod Raine, 1918, Houghton Mifflin, (SE) Pb Sheriffens son, 1956, Pyramid 6, 1970, Laredo 3; (F) The Sheriff’s Son, Paramount, Victor Schertzinger 1919, Charles Ray, (SE) Sheriffens son 1920.
 • The Shootist, Glendon Swarthout, 1975, Doubleday, (SE) Pb Den siste gunfightern, 1977, Sheriff 126*; (F) The Shootist, Paramount, Don Siegel 1976, John Wayne, (SE) Den siste gunfightern 1976.
 • The Tall Stranger, Louis L’Amour, 1957, Fawcett GM700, (SE) Pb Den långe främlingen, 1966, Nyckelbok 643; (F) The Tall Stranger, AA, Thomas Carr 1957, Joel McCrea, (SE) Lång främling 1958.
 • The Travels of Jaimie McPheeters, Robert Lewis Taylor, 1958, Doubleday, (SE) Hb Den stora guldrushen, 1967, Bonnier; (F) Guns of Diablo, MGM, Boris Sagal 1964, Charles Bronson, (SE) Diablo – laglös stad 1965.
 • The Way West, A.B. Guthrie Jr, 1949, William Sloane, (SE) Hb Vägen västerut, 1959, Reader’s Digest; (F) The Way West, UA, Andrew V. MacLaglen 1967, Kirk Douglas, (SE) The Way West 1967.
 • The Virginian, Owen Wister, 1902, Macmillan, (SE) Hb Cowboys-blod, 1914, Nordiska; (F1) The Virginian, Paramount, Cecil B. DeMille 1914, Dustin Farnum; (F2) The Virginian, Preferred, Tom Forman 1923, Kenneth Harlan; (F3) The Virginian, Paramount, Victor Fleming 1929, Gary Cooper, (SE) Bragdernas man 1931; (F4) The Virginian, Paramount, Stuart Gilmore 1946, Joel McCrea, (SE) Hjälten från Virginia 1946; (F5)
 • The Virginian, NBC, Charles Marquis Warren 1962, James Drury [TV-serie 1962-1979, 249 ep.]; (F6) The Virginian, Turner, Bill Pullman 2000, Bill Pullman, (SE) Mannen från Virginia 2005.
 • Town Tamer, Frank Gruber, 1959, Bantam A1998, (SE) Pb Västerns överman, 1986, Bästa Västern 116; (F) Town Tamer, Paramount, Lesley Selander 1965, Dana Andrews, (SE) Hämnd på revolverman 1966.
 • True Grit, Charles Portis, 1968, Simon & Schuster, (SE) Hb Mod i barm, 1969, Bonnier; (F1) True Grit, Paramount, Henry Hathaway 1969, John Wayne, (SE) De sammanbitna 1969; (F2) True Grit, Paramount, Ethan & Joel Cohen 2010, Jeff Bridges, (SE) True Grit 2011.
 • Utah Blaine, Louis L’Amour, 1954, Ace D48, (SE) Pb Våga – vinn, 1962, Pyramid 186, En mot alla, 1987, Louis L’Amour 2; (F) Utah Blaine, Columbia, Fred F. Sears 1957, Rory Calhoun, (SE) Utah Blaine 1960.
 • Valdez is Coming, Elmore Leonard, 1970, Ballantine R2328, (SE) Pb Valdez kommer!, 1971, Pyramid 319*, 1981, Pyramid 401; (F) Valdez is Coming, UA, Edwin Sherin 1971, Burt Lancaster, (SE) Valdez 1971.
 • Way Station, Harry Sanford & Max Steeber, 1959, Panther 888, (SE) Pb Apacherna kommer, 1969, Longhorn 13; (F) Apache Uprising, Paramount, R.G. Springsteen 1965, Rory Calhoun, (SE) Apacheupproret 1967.
Bild 3

Pärmens framsida på tre svenska westernpocket i B. Wahlströms serie Wild West innehållande romaniseringar av filmer: (vä) nr 1 från 1970 med William Holden, (mitt) nr 3 från 1971 med Robert Mitchum, (hö) nr 13 från 1972 med John Wayne.

Romaniseringar

 • A Coffin Full of Dollars, Joe Millard, 1971, Award AN1194, (SE) Pb En likkista full av dollar, 1973, Sheriff 96*; (F) Per una bara piena di dollari, Elektra, Demofilo Fidani 1971, Jack Betts, (SE) För en kista full med dollar 1974.
 • A Town Called Bastard, William Terry, 1971, NEL 00904-1, (SE) Pb De dömdas stad, 1977, Sheriff 128; (F) A Town Called Bastard, Scotia, Robert Parrish 1971, Telly Savalas, (SE) Bastard – den dödsdömda staden 1971.
 • Bandolero, Arnold Hano, 1967, Popular Library 60-8066, (SE) Pb Bandolero, 1969, Sheriff 63; (F) Bandolero!, 20th Fox, Andrew W. MacLaglen 1968, James Stewart, (SE) Bandolero! 1968.
 • Barquero, George Schenck & William Marks, 1970, Paperback Library 63-386, (SE) Pb Barquero, 1971, Sheriff 85*; (F) Barquero, UA, Gordon Douglas 1970, Lee Van Cleef, (SE) Barquero 1970.
 • Big Jake, Richard Deming, 1970, Paperback Library 64-676, (SE) Pb Big Jake, 1972, Wild West 13*; (F) Big Jake, National General, George Sherman 1971, John Wayne, (SE) Big Jake 1971.
 • Cahill, United States Marshal, Joe Millard, 1973, Award AN1145, (SE) Pb Cahill – sheriff utan nåd, 1974, Sheriff 108*; (F) Cahill U.S. Marshal, Warner Bros., Andrew V. MacLaglen 1973, John Wayne, (SE) Galgen väntar 1973.
 • Charro!, Harry Whittington, 1969, Fawcett GM R2063, (SE) Pb Charro, 1970, Sheriff 73, 1976, Sheriff 123; (F) Charro!, National General, Charles Marquis Warren 1969, Elvis Presley, (SE) Charro! 1969.
 • Chisum, Sam Bowie, 1970, Ace 10470, (SE) Pb Chisum, 1972, Sheriff 89*; (F) Chisum, Warner Bros., Andrew V. MacLaglen 1970, John Wayne, (SE) Chisum King of Pecos 1970.
 • For a Few Dollars More, Joe Millard, 1967, Award A236F, (SE) Pb För några få dollar mer, 1968, Sheriff 51*, 1974, Bästa Västern 26*; (F) For a Few Dollars More, UA, Sergio Leone 1965, Clint Eastwood, (SE) För några få dollar mer 1966.
 • Gun Runner’s Last Ride, Wayne Sotona, 1968, World Distributors BW2, (SE) Pb Svarta Hökens hämnd, 1969, Nyckelbok 685*; (TV) High Chaparral.
 • Hang ’em High, Leonard Freeman, 1968, Popular Library 60-8071, (SE) Pb Häng dom högt, 1969, Sheriff 65*, 1974, Bästa västern 29*; (F) Hang ‘em High, UA, Ted Post 1968, Clint Eastwood, (SE) Häng dom högt 1969.
 • Hannie Caulder, William Terry, 1971, NEL 01107-0, (SE) Pb Jakten på bröderna Clemens, 1973, Sheriff 101; (F) Hannie Caulder, Paramount, Burt Kennedy 1971, Raquel Welch, (SE) Jakten på bröderna Clemens 1972.
 • Hell and High Water, Wayne Sotona, 1968, World Distributors BW4, (SE) Pb Döden i Tucson, 1969, Nyckelbok 681*; (TV) High Chaparral.
 • High Plains Drifter, Ernest Tidyman, 1973, Bantam S7816, (SE) Pb Mannen med oxpiskan, 1973, Wild West 23*; (F) High Plains Drifter, Universal, Clint Eastwood 1973, Clint Eastwood, (SE) Mannen med oxpiskan 1973.
 • Hondo, Louis L’Amour, 1953, Fawcett GM347, (SE) Pb Det grymma landet, 1972, Wild West 14; (F) Hondo, Warner Bros., John Farrow 1953, John Wayne, (SE) Hondo 1954.
 • How the West Was Won, Louis L’Amour, 1963, Bantam F2548, (SE) Pb Så vanns vilda västern, del 1, 1963, Silver Star 36*, del 2, 1964, Silver Star 40*; (F) How the West Was Won, MGM, John Ford 1962, James Stewart, (SE) Så vanns Vilda Västern 1962.
 • Macho Callahan, Joe Millard, 1970, Award A700S, (SE) Pb Macho Callahan – hämnaren, 1974, Sheriff 105; (F) Macho Callahan, Embassy, Bernard Kowalski 1970, David Janssen, (SE) Macho Callahan 1971.
 • Man of Honour, Wayne Sotona, 1968, World Distributors BW1, (SE) Pb Apachernas dal, 1969, Nyckelbok 683*; (TV) High Chaparral.
 • Red Sun, William Terry, 1972, NEL 01189-5, (SE) Pb Blodröd sol, 1973, Wild West 19, Förrädaren, 1976, Longhorn 73; (F) Red Sun, National General, Terence Young 1971, Charles Bronson, (SE) Blodröd sol 1972.
 • Return of Sabata, Brian Fox, 1972, Award AS1064, (SE) Pb Sabatas återkomst, 1974, Sheriff 103; (F) Return of Sabata, UA, Gianfranco Parolini 1971, Lee Van Cleef, (SE) Sabatas återkomst 1973.
 • Rio Bravo, Leigh Brackett, 1959, Bantam 1893, (SE) Pb En hård man, 1965, Mustang 95, 1976, Mustang 193; (F) Rio Bravo, Warner Bros., Howard Hawks 1959, John Wayne, (SE) Rio Bravo 1959.
 • Sabata, Brian Fox, 1970, A741S, (SE) Pb Sabata, 1971, Sheriff 87*, 1976, Pyramid 375; (F) Sabata, UA, Gianfranco Parolini 1969, Lee Van Cleef, (SE) Sabata 1971.
 • Sergeants 3, W.R. Burnett, 1962, Pocket Books 6150, (SE) Pb Tre mot alla, 1962, Silver Star 29*; (F) Sergeants 3, UA, John Sturges 1962, Frank Sinatra, (SE) 3 mot alla 1962.
 • The Good Guys and the Bad Guys, Joe Millard, 1969, Award A577X, (SE) Pb Sheriff utan stjärna, 1971, Wild West 3*, 1976, Bästa Västern 45*; (F) The Good Guys and the Bad Guys, Warner Bros., Burt Kennedy 1969, Robert Mitchum, (SE) Sheriff utan stjärna 1969.
 • The Good, the Bad and the Ugly, Joe Millard, 1967, Award A274X, (SE) Pb Den gode, den onde, den fule, 1968, Sheriff 55*, 1974, Bästa Västern 27*; (F) The Good, the Bad and the Ugly, UA, Sergio Leone 1966, Clint Eastwood, (SE) Den gode, den onde, den fule 1968.
 • The Hunting Party, Joe Millard, 1971, Award A867S, (SE) Pb De jagade, 1973, Wild West 17; (F) The Hunting Party, UA, Don Medford 1971, Oliver Reed, (SE) De jagade 1971.
 • The Man Who Shot Liberty Valance, James Warner Bellah, 1962, Perma Book M423S, (SE) Pb Mannen som sköt Liberty Valance, 1963, Silver Star 35*; (F) The Man Who Shot Liberty Valance, Paramount, John Ford 1962, James Stewart, (SE) Mannen som sköt Liberty Valance 1962.
 • The Wild Bunch, Brian Fox, 1969, Award A464X, (SE) Pb Det vilda gänget, 1970, Wild West 1*, 1975, Bästa Västern 33*; (F) The Wild Bunch, Warner Bros., Sam Peckinpah 1969, William Holden, (SE) Det vilda gänget 1969.
Bild 4

Pärmens framsida på tre svenska westernpocket i B. Wahlströms serie Sheriff innehållande tie-ins till filmerna med Clint Eastwood i rollen som Man With No Name: (vä) nr 78 från 1970, (mitt) nr 100 från 1973, (hö) nr 107 från 1974. På alla tre böckerna finns Clint Eastwood även avbildad på pärmens baksida

Film eller TV tie-ins

 • A Dollar to Die For, Brian Fox, 1968, Award A379X, (SE) Pb En dollar att dö för, 1970, Sheriff 78*, 1977, Bästa Västern 49*; (F) Man with No Name-filmer.
 • Apache Gold, Brian Fox, 1976, Tandem 16651, (SE) Pb Farlig jakt, 1977, Wild West 46*; (TV) Alias Smith & Jones.
 • Blood for a Dirty Dollar, Joe Millard, 1973, Award AS1113, (SE) Pb 20 000 dollar – död eller levande, 1974, Sheriff 106; (F) Man with No Name-filmer.
 • Bonanza, Noel M. Loomis, 1960, Popular Library PC1000, (SE) Pb Bröderna Cartwright, 1961, Silver Star 10*; (TV) Bonanza.
 • Bonanza – Killer Lion, Steve Frazee, 1966, Whitman, (SE) Hb Bröderna Cartwright – Hoss och den jagade puman, 1971, Bonniers; (TV) Bonanza.
 • Bröderna Cartwright och den dömda dalen, Stewart Mill, (SE) Pb 1965, Silver Star 56; (TV) Bonanza.
 • Cartwrights och det försvunna guldet, Stewart Mill, (SE) Pb 1964, Silver Star 44; (TV) Bonanza.
 • Cartwrights på stridshumör, Stewart Mill, (SE) Pb 1962, Silver Star 23*; (TV) Bonanza.
 • Cartwrights rider igen, Stewart Mill, (SE) Pb, 1961, Silver Star 16*; (TV) Bonanza.
 • Cartwrights slår till, Stewart Mill, (SE) Pb 1963, Silver Star 34; (TV) Bonanza.
 • Cheyenne Vengeance, Jackson Flynn, 1975, Award AN1403, (SE) Pb Blodigt land, 1976, Sheriff 122*; (TV) Gunsmoke.
 • Dead Ringer, Brian Fox, 1971, Award A896S, (SE) Pb Alias Smith & Jones – Bankrånarna, 1974, Wild West 27*; (TV) Alias Smith & Jones.
 • Duel at Dodge City, Jackson Flynn, 1974, Award AN1328, (SE) Pb Duell i Dodge City, 1976, Sheriff 120*; (TV) Gunsmoke.
 • Gunsmoke – Shootout, Jackson Flynn, 1974, Award AN1284, (SE) Pb Ingen kommer undan, 1976, Sheriff 118*; (TV) Gunsmoke.
 • Gunsmoke – The Renegades, Jackson Flynn, 1974, Award AN1283, (SE) Pb Bitter hämnd, 1975, Sheriff 117*; (TV) Gunsmoke.
 • Hopalong Cassidy and the Riders of High Rock, Tex Burns, 1951, Doubleday, (SE) Hb Hopalong Cassidy jagar boskapstjuvar, 1957, Wennerberg; (F) Hopalong Cassidy-filmer.
 • Hopalong Cassidy and the Rustlers of West Fork, Tex Burns, 1951, Doubleday, (SE) Hb Hopalong Cassidy skipar rättvisa, 1957, Wennerberg; (F) Hopalong Cassidy-filmer.
 • Hopalong Cassidy Takes Cards, Clarence E. Mulford, 1937, Doubleday, (SE) Hb Hopalong Cassidy tar hem spelet, 1955, Wennerberg; (F) Hopalong Cassidy-filmer.
 • Hopalong Cassidy, Trouble Shooter, Tex Burns, 1952, Doubleday, (SE) Följetong Hopalong Cassidy – mästerskytten, 1953, Detektivmagasinet 14-48/53, Hb Hopalong Cassidy slår till, 1955, Wennerberg; (F) Hopalong Cassidy-filmer.
 • Hopalong Cassidy’s Trail to Seven Pines, Tex Burns, 1951, Doubleday, (SE) Följetong Hopalong Cassidy måste dö, 1953–54, Detektivmagasinet 49/53–30/54; (F) Hopalong Cassidy-filmer.
 • Smith & Jones – Cabin Fever, Brian Fox, 1976, Tandem 16643, (SE) Pb Dubbelt spel, 1977, Wild West 45*; (TV) Alias Smith & Jones.
 • The Devil’s Dollar Sign, Joe Millard, 1972, Award AN1254, (SE) Pb Döda för dollar, 1973, Sheriff 100*; (F) Man with No Name-filmer.
 • The High Chaparral – Apache Way, Steve Frazee, 1969, Whitman, (SE) Hb High Chaparral – Fångar hos apacherna, 1971, Bonniers; (TV) High Chaparral.
 • The Million-Dollar Bloodhunt, Joe Millard, 1973, Award AN1180, (SE) Pb Död mans dollar, 1974, Sheriff 107*; (F) Man with No Name-filmer.
 • The Outlaw Trail, Brian Fox, 1972, Award AS1006, (SE) Pb Guldstölden, 1973, Wild West 22*; (TV) Alias Smith & Jones.
 • Town in Fear, Wayne Sotona, 1968, World Distributors BW3, (SE) Pb Farans stad, 1969, Nyckelbok 679*; (TV) High Chaparral.

Slutord
Genom sina handlingsdrivna berättelser som ofta utspelar sig i sceniska landskap är den amerikanska västernlitteraturen synnerligen väl lämpad för filmatiseringar.

The inward soul searching and deep philosophizing are kept to a minimum. Character and action are at the forefront, and what often emerges is the strongest type of visual literature. No other genre can lay such a claim, which is both a blessing and a curse. [Hitt 1990:4]

Trots de goda förutsättningarna måste man komma ihåg att endast en bråkdel av de filmatiserade amerikanska romanerna utgetts i svensk översättning. Vidare är det endast en liten del av de över fyra tusen svenska westernpocketböckerna som har någon tydlig koppling till filmens värld. Min lista omfattar 145 originalromaner, varav 91 legat till grund för filmatiseringar, 28 är romaniseringar och 26 tie-ins. Av de svenska översättningarna är 31 inbundna eller häftade och resten utgivna som pocket av typ kioskböcker. Texternas koppling till film och TV signaleras främst av böckernas omslagsbilder. Endast tre av de pocketromaner som filmatiserats har dock omslag med bilder som hämtats från filmerna: Den siste gunfightern, Pansardiligensen och Valdez kommer. Motsvarande siffra för romaniseringarna är 18 av 28, och för tie-ins har i princip alla böcker en tydlig bildmässig koppling till respektive film eller TV-serie.

Då film som medium generellt sett når ut till en större publik än boken är det inte konstigt att förlagen varit snabba på att utnyttja en framgångsrik filmatisering med nya utgåvor av romanen utformade så att sambandet med filmen tydligt framgår. Likaså kan en romanisering av en film rida på filmens popularitet i marknadsföringen. Detta gäller förstås även TV-serier, även om i det fallet tie-ins, dvs. nya berättelser kring filmens karaktärer, har dominerat utgivningen. Av de 26 tie-ins som jag listat är det bara nio som gäller spelfilm, medan resten utgår från TV-serier.

Några av de äldre västernromanerna har med åren hunnit med att filmatiseras åtskilliga gånger. Värst är Owen Wisters The Virginian med minst sex olika filmversioner. Annars är Zane Grey den författare vars böcker lämnat flest filmer efter sig. När det gäller filmatiseringar föreligger en stor variation i berättelsens innehåll mellan roman och film. Som Hitt (1992) noterar tenderar filmatiseringar vars manus skrivits av romanförfattaren att uppvisa färre stora avvikelser från romanens berättelse än när så inte är fallet. Några exempel är Clair Huffakers romaner Posse from Hell och The War Wagon och de båda filmerna med samma namn. Den svenska pocketutgåvan av den senare, Pansardiligensen, gör på pärmens baksida till och med reklam för filmen: ”Läs boken, se filmen från Universal.”

Jim Hitt (1990) har noterat hur en lyckad filmatisering kan bidra till att hålla författaren och romanens minne vid liv, som t.ex. Shane. Men han ger även många exempel på hur en bra roman kan hamna i skymundan på grund av en eller flera mindre minnesvärda filmer. Men det finns även författare som Zane Grey, vars romaner ses som odödliga trots att filmatiseringarna inte lämnat några märkbara spår efter sig.

Someone once said to Theodore Sturgeon, a noted science fiction author, that 95 percent of science fiction was crap; he replied that 95 percent of everything was crap. This point could just as easily apply to film adaptations of fiction. It doesn’t matter that 95 percent of it is crap. There is still that 5 percent that isn’t, and that makes the whole process worthwhile. [Hitt 1990:296]

Källor

 1. Cartmell, Deborah (red.), 2012: A companion to literature, film, and adaptation. Chichester: Wiley-Blackwell.
 2. Hitt, Jim, 1990: The American West from fiction (1823-1976) into film (1909-1986). Jefferson NC: McFarland.
 3. Nilsson, Anders N. 2019: Tysk västernutgivning dominerad av romanhäften, inhemska författare och omslagsbilder av blandat ursprung. DAST Magazine 30 oktober 2019.
 4. Nilsson, Anders N. 2020a: The Searchers – högt rankad 50-talsfilm baserad på bortglömd västernroman. DAST Magazine 5 maj 2020.
 5. Nilsson, Anders N. 2020b: Jack Schaefer – bortglömd mästare som visst finns i svensk översättning. DAST Magazine 20 januari 2020.
 6. Tibbetts, John C. & James M. Welsh (red.) 2005: The encyclopedia of novels into film. Ed. 2. New York: Checkmark/Facts on File.
 7. Tuska, John, 1990: A variable harvest. Jefferson NC: McFarland.
Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22