McBain död: Avslutade med en antologi korta romaner

Mar 10th, 2010 | By | Category: 2005-3, Artikel

Av Ted Bergman

Salvatore A Lombino alias Evan Hunter alias Ed McBain avled den 6 juli 2005. Strax före sin död samlade och redigerade han en antologi av kortromaner kallad Transgressions som kom ut på förlaget Forge i New York. I antologin medverkar Lawrence Block, Jeffery Deaver, John Farris, Stephen King, Ed McBain, Sharyn McCrumb, Walter Mosley, Joyce Carol Oates, Anne Perry och Donald E Westlake med helt nyskrivna berättelser.

I förordet definierar McBain en ”novella” (eller novelette) som en berättelse på mellan 10.000 och 40.000 ord. Att jämföras med en ”short story” som består av högst 5.000 ord och en ”novel” som bör innehålla minst 60.000 ord.

För flera av de tillfrågade författarna var det första gången de försökte sig på denna form som uppenbarligen är ganska svår att sälja. McBain själv hade tidigare publicerat ”novellas” som skildrar det 87:e polisdistriktet. Dels de tre The Empty Hours, ”J” och Storm som ingår i boken The Empty Hours utgiven 1962, men även kortromanerna Eighty Millions Eyes från 1963 och The Deer Hunter från 1965 vilka 1966 vävdes samman till romanen Eighty Million Eyes. Ett annat exempel är Nightshade som först publicerades separat 1970 men året därpå ingick som första hälften av Hail, Hail, The Gang’s All Here. McBain har även skrivit förkortade versioner av redan publicerade romaner för att passa i de tidskrifter där de publicerades. Några exempel är The ”H” Killer 1957 som byggde på The Pusher från 1956 och The Jesus Case 1974 som består av en episod ur Let’s Hear It For the Deal Man från 1973.

Jag har ännu ej läst något av de andra för fattarnas bidrag till antologin utan uppehåller mig här endast vid McBains kortroman. Hans nyskrivna bidrag till antologin heter Medrely Hate, upptar 73 sidor i boken och är ca 15.000 ord långt.

Författaren placerar händelserna i nutid och i en inte tidigare skildrad miljö, den muslimska världen i Isola. Den intressanta intrigen inkluderar seriemord, självmordsbombare och rasmotsättningar och är kopplad till taxinäringen. Av Isolas 42.000 registrerade taxichaufförer är majoriteten muslimer. De har invandrat med gröna kort till USA från t.ex. Afghanistan, Bangladesh, Irak, Saudiarabien och Turkiet. De flesta har hunnit bli amerikanska medborgare.

Gammal bekant nyast på jobbet

Vi möter nio av de välkända detektiverna på 87:e. Läsaren kan inte undgå att märka att McBain lägger in egna personliga värderingar i sin skildring av Steve Carella, som t.ex. i dennes nedärvda italienska identitet och synen på Bushs cyniska krig i Irak. Det känns en aning patetiskt att Dick Genero, som i Fuzz 1968 (alltså för trettiofem romaner sedan) steg in i gemenskapen i detektivernas jourrum fortfarande kallas för ”the newest detective on the squad”. Historien är skriven med McBains vanliga, lugna, sparsmakade, koncisa, ibland lakoniska, språk som förmodligen aldrig har varit bättre än här. Texten går rakt in i mitt hjärta. Vad gör det väl då att jag vid berättelsens slut upplever att allt kanske ändå inte helt tillfredsställande förklaras.

 

Fotnot: McBain skrev också som Richard Marsten. Curt Cannon, Hunt Collins, Ezra Hannon och John Abbott.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22