Malraux för snart 70 år sedan: Om Faulkners deckare och polisers intuition

Mar 13th, 2010 | By | Category: 2004-4, Artikel

Av Bertil Falk

DAST:s läsare är naturligtvis medvetna om att William Faulkner inte bara skrev om brott i sina romaner utan dessutom vid sidan om sina böcker författade deckarnoveller, som publicerades i bland annat Ellery Queen’s Mystery Magazine, men som framför allt vad oss svenskar beträffar kom ut samlade med ett förord av Jan Broberg under titeln Springarspel.

En av vårt lands viktigaste kulturtidskrifter var på sin tid Karavan, som kom ut med fem nummer 1934-1935. I nummer 3 publicerades en inledning av Andre Malraux till den franska översättningen av Faulkners Sanctuary.

Gunnar Ekelöf hade översatt denna inledning och att man redan då insåg att Faulkner intresserade sig för deckaren framgår av följande citat. Sedan kan man naturligtvis ifrågasätta analysen och synsättet.

”Faulkner vet ganska väl att det inte finns några detektiver, att polisen varken bygger på psykologi eller skarpsinne utan på andras angivelser, och att det inte är Sherlock Karlsson eller Hemliga Svenson, kriminalavdelningens enkla filosofer, men hyresrummens egen polis som fångar den flyende mördaren.

Det räcker nämligen med att läsa kriminalchefernas memoarer för att inse att psykologisk intuition inte är dessa herrars starka sida och att en ”stark polismakt” endast är en sådan som bättre än andra förstått att organisera sina spioner. Faulkner vet också att en gangster i första hand är spritlangare.

Sanctuary är följaktligen en roman i detektivmiljö men utan detektiver, en roman i gangstermiljö men med giriga, ibland fega, alltid maktlösa gangsters. Härigenom får författaren emellertid fram den stämning bortom ära och redlighet som miljön berättigar till och vidare kan han möjliggöra våldtäkten, lynchningen, mordet de former av brutalitet som intrigen låter tynga över hela boken utan att därför röra sig annat än just vid gränsen för det sannolika.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22