Lässvårig barndom gav lättlästa böcker

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2002-4, Artikel

FALSTERBO (DAST) Det är ingen slump att Skriftställarnas Förlag AB ger ut lättlästa böcker. Det har att göra med Bo Skölds barndom.”Jag har patos. Jag var dyslektiker och jag hade väldigt svårt att läsa. Jag vet vilket helsike det är. Det är en plåga frånsett att man anses som en idiot. Hur får man en unge att läsa? Det måste vara något som angår barnet och är spännande och som speglar barnets situation.”

DAST: Är man inte dyslektiker livet ut?

“Jo, men visst är man dyslektiker livet ut. Jag kunde inte stava eller läsa förrän jag var tolv år. En av mina många farbröder, en akademiker, tog mig en sommar och drillade mig. Han sa: det du inte kan se med ögonen, det får du se med hjärnan. Så lärde jag mig över huvud taget alla regler för skrivning och hur man skulle närma sig spraket. Det är honom jag kan tacka för att jag kan läsa och skriva och det är en av de stora anledningarna till att vi ger ut lättlästa böcker,”

Förlaget har två linjer i utgivningen. Deckare och lättlästböcker, men de lättlästa kan också vara deckare. Det har emellertid blivit så att de lättlästa böckerna alltmera har blivit historiska böcker och liknande för slukaråldern.

“Lättlast är en väldigt väsentlig grej”, menar Bo Sköld, “för det finns en oändlig massa barn och även vuxna som inte kan läsa, som har svårt att läsa. Max Lundgrens fem böcker om Benny Boxare är fantastiskt omtyckta. En liten kille skrev till Max att: Jag har aldrig läst en bok förr, men den här har jag läst sju gånger.”

Benny, Boxaren är spännande men ingen deckare.

Den är något så pass ovanligt som en lättläst social idrottsroman.

“Eftersom jag själv är författare och känner författare, så har jag kunnat be dem att skriva åt oss”, påpekar Bo Sköld.

“Och det kan de göra även om de kommer ut på ett annat förlag eftersom lättläst är en nisch som deras förlag i allmänhet inte har.”

Det finns en stor presumtiv kundkrets. Förlaget gick vid ett tillfälle ut med information till landets 5500 grundskolor. Det gav svar från 60-70 skolor som köpte böcker och som blev nya kunder. Men det är kostsamt och sådana utskick kan man inte göra ofta. Kanske bara en gång.”

Vad krävs av en bok som kan betecknas som lättläst?

Så här låter förlagets kriterier:

  1. Den ska skrivas av en god författare.
  2. Den ska vara levande men inte krånglig.
  3. Den ska angå dem den riktar sig till i deras vardag.
  4. Den ska vara spännande.


  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22