Läkarna och rättvisan

Jan 1st, 2009 | By | Category: 1999-2, Artikel

Boken Döden är en man – historien om obducenten och allmänläkaren (Fischer & Co 1999) skriven av vetenskapsjournalisten Per Lindeberg (bilden ovan) är en vidräkning med det svenska rättssystemet, polisen, media och inte minst den rigidare delen av feminismen.

Två läkare, i pressen kallade Obducenten och Allmänläkaren, i boken namngivna, blev på dubiösa grunder anklagade för mord på en prostituerad.
När de senare blev friade för mordet och fick behålla sina läkarlegitimationer angrep författarinnan Hanna Olsson. I ett stort antal debattartiklar samt i boken Catrine och rättvisan (Carlssons) gjorde hon fallet till en feministisk ikon, till en strid mellan män och kvinnor.
Andra hakade på och nu fick läkarna yrkesförbud.
På närmare 800 sidor går Lindeborg i sin bok genom varje upptänklig detalj i utredningen och rättegångarna. Han visar tydligt hur vittnen förletts, hur en rättsläkare kämpar för att få en fällande dom, huvudsakligen för att få en professur, hur en kvinna vill ha fast sin man för mordet eftersom hon (ehuru obevisat) menar att han förgripit sig på parets dotter, hur poliser struntar i alla andra uppslag för att de är fast förvissade om att de skall ha sin huvudmisstänkte fast.
Det är skrämmande läsning. Man undrar om ett rättssamhälle verkligen får behandla sina medborgare på detta sätt – i synnerhet som författaren hittat en man som verkligen borde ha blivit föremål för utredning i fallet.
Förvisso märker man var författaren har sina sympatier – han har också blivit angripen för detta – men jämfört med vad samhället och kvinnoorganisationer gjort mot läkarna är det inte mycket att rikta vreden mot.
Läs boken – den är tung (i mer än ett avseende) men mycket spännande och framför allt lärorik.
Låt dig skrämmas av vad ett samhälles ”rättvisa” kan göra när karriärmässiga och politiska inslag blir viktigare än juridik.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22