Kristendomen slår tillbaka Stjärnornas krig och de återanvända myterna

Sep 4th, 2009 | By | Category: 2002-3, Artikel

Av Bengt Liljegren

Relationen mellan Darth Vader och sonen Luke Skywalker har jämförts med Oidipus som i tvekamp slog ihjäl en främling, som visade sig vara hans pappa. I den här analysen visar Bengt Liljegren – författare till en bok om Karl XII som är på väg att bli en klassiker – hur Star-Wars-serien går tillbaka på både den första boken i Gamla testamentet och den sista boken i Nya testamentet. Artikeln stod ursprungligen i Sydsvenska Dagbladet (15 maj 2002).

Man bör inte låta sig avskräckas av den bedövande marknadsföringen, specialeffekterna och underhållningsvåldet. Faktum är att det finns mycket att hämta i George Lucas storslagna filmäventyr om kampen mellan ont och gott för länge sedan i en avlägsen galax. Den senaste delen Star Wars Episod II Klonerna anfaller har nu haft premiär.

Vi må leva i ett sekulariserat samhälle men västvärlden är fortfarande fylld av religiösa bilder. Det är slående hur gamla kristna och österländska myter och symboler får nytt liv i Stars Wars-filmerna.

En central roll spelar den mystiska kraften, ”The Force”. Den definieras som den energi som alstras av allt levande och går som ett kraftfält genom galaxen. Den har likheter med den kristna uppfattningen om Gud, men kan, till skillnad från Gud, benmästras genom idog träning.

När den vise Jedi-mästaren, den 66 centimeter korte och 900 år gamle Yoda (samma ålder som Noa uppnådde), undervisar sin lärjunge Luke Skywalker poängterar han ofta trons betydelse. Om Luke inte tror med hela sitt hjärta kan han heller inte tygla Kraften. Det är som bekant en fundamental tanke i flera religioner.

Men kraften är dualistisk, den har både en ljus och en mörk sida. Den onda sidan representeras av kejsaren och Darth Vader. Detta kan ses som manusförfattare Lucas sätt att angripa teodiceproblemet.

Hur kan Gud tillåta allt det onda i världen om han nu är allsmäktig? Också välgångsönskningen ”May the Force be with you” – som Jediriddarna brukar använda när de skall ut på något särskilt knivigt uppdrag känns igen från religionens värld.

Jämte Darth Vader är Luke Skywalker sagans huvudperson. Luke bär drag av Messias. Precis som Jesus skall han besegra ondskan och upprätta ett nytt rike. Och lika mycket som översteprästen Kaifas och det judiska rådet fruktade Jesus, lika mycket fruktar Kejsaren Luke Skywalkers makt. Och liksom Jesus var tvungen att möta sitt öde vid Golgata är också Luke nödgad att möta sitt, i form av Darth Vader: ”Jag måste möta min fader. Jag kan inte fly mitt öde.”

Men Luke Skywalker lånar även drag av apostlarna. Precis som de tvivlar han ibland. Under sin utbildning hos Yoda skall han med hjälp av Kraften försöka att få upp sitt rymdskepp som har fastnat i ett djupt träsk. Luke misslyckas, men Yoda får upp farkosten. Likheten med undret när Jesus går på vattnet är inte svår att upptäcka. Petrus misslyckas när han försöker: ”Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trossvage, sade han. Varför tvivlade du?” (Matt. 14:31). ”Jag kan knappt tro det”, säger Luke Skywalker. ”Det är därför du misslyckas”, replikerar Yoda lakoniskt.

Kejsaren är imperiets onde härskare och Darth Vader hans grymme, svartklädde fältherre. Darth Vader behärskar Kraften till fullo men använder den i ont syfte. Han är också, utan att han själv vet om det till en början, far till Luke Skywalker och prinsessan Leia. I rollfiguren finns klara paralleller till Bibelns Satan.

Darth Vader frestar sin son Luke att gå över till andra sidan så att de tillsammans skall kunna styra ondskans imperium, på samma sätt som Satan frestade Jesus i öknen: ”Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig” (Matt. 4:89). Men liksom Jesus avvisade djävulen, förkastar Luke Skywalker förslaget om världsherravälde i ondskans tjänst. Darth Vader har inte alltid varit ond. Som ung hette han Anakin Skywalker och tillhörde den goda sidan. Han utbildades till Jedi-riddare men ”förleddes av Kraftens mörka sida” (hur det gick till lär vi få se i nästa film som skall komma 2005). Här är det av allt att döma Uppenbarelsebokens myt om den fallne ängeln som ligger till grund.

Det finns de som menar att det inte finns några goda berättelser nuförtiden, att ungdomar saknar lämpliga gestalter ur mytens och sagornas värld att identifiera sig med. Så är det knappast. Snarare handlar det om de klassiska religiösa föreställningarna tar sig nya former. Star Wars-filmerna är ett exempel på den remytologisering som ständigt pågår inom populärkulturen.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22