Krigsskildring gav eko

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Artikel

Av K-B JANSSON

Erckmann-Chatrian är det gemensamma författarnamnet för två personer, Emile Erckmann och Alexandre Chatrian.

Erckmann var född 1822 i Pfalzbourg i Frankrike. I sin ungdom studerade han vid stadens högskola. Efter sin examen for han till Paris för att läsa juridik. Fem år senare tvingades han att återvända till Pfalzbourg på grund av en svår sjukdom. Under konvalescensen började han skriva berättelser för att fördriva tiden.

Chatrian var född 1826 i Soldatenthal i Frankrike. Även han studerade vid högskolan i Pfalzbourg. Sedan han utexaminerats kom han till Belgien för att arbeta i sin fars glasbruk. Fadern hade alltid hoppats att Chatrian en dag skulle överta rörelsen. Men Chatrian trivdes inte på glasbruket och återvände till Pfalzbourg för att bli lärare.

1849 träffades Erckmann och Chatrian. De upptäckte att båda var intresserade av att skriva och inom kort hade de blivit goda vänner. De började nu tillsammans författa berättelser som infördes i smärre dagliga tidningar i Strasbourg och Paris.

Båda två arbetade flitigt och väntade tålmodigt på den framgång som de var övertygade om skulle komma dem till del. Den kom också med utgivningen av Den ryktbare doktor Malthus. Från att ha varit två fattiga okända författare blev de nästan över natten berömdheter.

De fortsatte sitt författarskap och gav ut en rad böcker, däribland Waterloo. I denna liksom i åtskilliga andra romaner angrep de kriget genom att skilda dess avskyvärda sidor snarare än dess tjusning.

När Erckmann och Chatrian stod i begrepp att börja arbetet på en ny bok brukade de gemensamt fatta beslut om dess innehåll.

Efter ytterligare förhandsdiskussioner brukade Erckmann sedan skriva boken och överlämna den till Chatrian för rättelser. Chatrian tjänstgjorde också som impressario.

Han gjorde upp alla kontrakt och tog hand om royaltyn på böckerna för bådas räkning.

Erckmann och Chatrian tog sitt författarskap på djupaste allvar och det hände ofta att de skrev om en bok två eller tre gånger innan de godkände den.

Vid ett tillfälle när ett nyskrivet manus inte tillfredsställde någon av dem beslöt de sig för att bränna upp det. Boken representerade månaders arbete och skaparmöda, men trots det fick den gå upp i rök. De måste börja om alltsammans igen.

Under många år skrev de två männen tillsammans. Men sedan kom de i gräl om pengar och detta ledde till en process mellan dem. När Chatrian dog 1890 hade de ännu inte försonats. Erckmann avled nio år efter Chatrian.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22