Karl Staf: Han dömdes till döden för spioneri i Danmark

Mar 13th, 2010 | By | Category: 2004-4, Artikel

Av Rune M. Lindgren

Karl Ivar Reinhold Staf har – milt uttryckt – levt ett äventyrligt liv. Han dömdes 1943 av den så kallade fältkrigsrätten för de tyska trupperna i Danmark att mista livet.

På klar och prydlig byråkrattyska förklarade ockupationsmyndigheten: ”Der angeklagde wird wegen Spionage zum Tode verturteilt”.

Dessförinnan var Staf en av många frivilliga svenskar som kämpade i de ”internasjonale” brigaderna i Spanien under de år då generalissimo Franco krossade den spanska republiken.

Ett minnesmärke, La Mana, i Stockholm påminner om den kampen. Dess text lyder: Av 500 svenskar som åren 1936-39 kämpade för Spaniens demokrati stupade var tredje. De gav sitt yttersta vid Madrid, Jarama, Guadaljara, Brunete, Teurel, Aragon, Ebro.

Vandrare; stanna

minns dem med stolthet

Karl Staf hörde till dem som deltog i striderna vid Ebro. Han tjänstgjorde som telefonist vid 11:e Internationella brigaden och stannade elva månader i Spanien.

När han väl kom hem därifrån var andra världskriget i full gång. Han satte genast igång att smuggla illegalt material för radiosändningar till Danmark, men blev förrådd och greps av Gestapo. Han kom att sitta dödsdömd i Danmark i åtta månader. Domen hävdes omsider, troligen som en bieffekt av att kriget vände efter slaget om Stalingrad. Men vägen till friheten var ännu lång och gick via olika fängelser och koncentrationslägren i Bieburg och Darmstadt.

Sina minnen från dessa upplevelser har Staf skildrat i memoarboken Den röda lågan (Hägglunds Förlag), som han skrev när han var mer än 80 år gammal.

Karl Staf har skrivit i praktiskt taget hela sitt liv. Han började med det redan när han som ung gick till sjöss. Tidiga böcker, som Vi flög till Oimjakon, 1958, har följts av flera andra, som s/s Antonio Chandris och Maoismen – myt och realitet. Staf har dessutom bred erfarenhet som – för att tala svajig nysvenska – utrikeskorre.

Han var vänstertidningen Ny Dags korrespondent i Moskva under praktiskt taget hela 1950-talet. Därifrån bar det iväg till Kina. Hans bok om maoismen är förresten en Kinakritisk bok. Från Peking flyttade han så till Kuba och blev kvar där i över trettio år. Med Havanna som operationsbas bevakade han hela Latinamerika.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22