John-Henri Holmberg om Nova: Ren Science Fiction med varierande röster

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-3, Artikel

Av Bertil Falk

Mannen bakom Nova Science Fiction är John-Henri Holmberg, som konstaterar att han tycker att det är roligt att ge ut och redigera en sf-tidskrift. DAST har gjort en snabb telefonintervju med denne entreprenör.

John-Henri Holmberg menar att Nova kommer ut i ett läge då science fiction visserligen har blivit rumsren och alltmera behandlas seriöst i t.ex. kulturartiklar samtidigt som det paradoxalt nog egentligen inte publiceras någon science fiction på svensk.

Det gäller både svenskskriven och översatt science fiction.

”Nova ska vara en ganska renodlad science fiction-tidskrift”, säger John-Henri Holmberg vidare. ”Men det ska vara olika former av sf med olika teman, varierande stilar och skilda berättarröster. Stilen kan vara emotionell, saklig, litterär, prosaisk etc. Det som skiljer berättarrösten från stilen är att rösten ger en känslomässig klangbotten till berättelsen.

En författare som Clifford D. Simak har en personlig berättarröst, eftertänksam, positiv till teknik men samtidigt är Simak förespråkare för en enkel, nästan lantlig livsstil. En född berättare som Robert A. Heinlein har en oerhört vardaglig berättarstil.”

Tillfrågad avslöjar John-Henri Holmberg att han som barn skrev en del science fiction.

”Men det får anses preskriberat. Jag är ingen berättare. Jag har inte heller känt någon lust att berätta. Däremot har jag haft ett behov av att läsa.”

Detta påstående vidimeras av hans Inre landskap och yttre rymd i två volymer om science fictions historia.

De båda volymerna betraktas redan som ett standardverk och då inte bara här i DAST.

Maken till beläsenhet i sf-genren växer inte på trän.

Och då ska man minnas att Holmberg också är något av en deckarexpert, som skriver recensioner i Sydsvenska Dagbladet. Han har skrivit böcker om deckare och fantasy.

Nova kostar 250 kronor för fyra 160-sidiga nummer, betalningsmottagare Gafiac

Postgiro 52 8097 – 9.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22