Italiensk-svensk journalist tar tempen på Cosa Nostra

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Artikel

Av KARIN JOHANNESSON

I vintras kom boken Det hedervärda samfundet av Livia Sennis Eriksson ut på det lilla stockholmsförlaget Legus. Det är en berättelse om den italienska maffians uppkomst och utveckling och handlar i mångt och mycket om organisationens vardagliga sida, kanske den som gjort Cosa Nostra (Vår Sak) så stark i det samhälle där den fungerar.

Författarinnan är född i Italien några månader efter andra världskrigets slut. Familjen kom från Fiume, nuvarande Rijeka, och var utblottad. Då Livia var fem år reste alla till Sverige där hon växte upp, gick i skola och studerade så småningom psykologi och sociologi. Hon fick jobb inom vårdsektorn och kom att göra utredningar åt domstolsverket.

Så småningom blev hon journalist och återvände 1984 till Italien för att försörja sig som sådan. Där träffade hon folk av alla schatteringar och kom fram till att skillnaden mellan människor inte var så stor, varken där eller här.

Men när hon mötte personer ur maffian kände hon att hon kommit i kontakt med något nytt. Människorna inom ”det hedervärda samfundet”, som de själva kallar sig, har vänt upp och ner på det västerländska samhällets värdeskalor. Det som betyder en sak för oss andra – begrepp som rättvisa och jämlikhet – har en helt annan innebörd bland mafiosi.

Frågor utan filter

– Om jag varit en ”riktig” italienska skulle jag troligen inte ha kunnat skriva boken, säger Linda Sennis Eriksson. Inte heller om jag varit helt och hållet svensk. Jag har inte behövt betrakta frågorna genom det filter som den egna kulturen sätter upp. Jag har kunnat ha en viss distans, samtidigt som jag klarat att identifiera mig med och förstå italiensk verklighet.

I arbetet har hon haft god hjälp av att ha studerat psykologi. Dessa studier gjorde henne intresserad av människans dunkla sidor – som egentligen inte är irrationell utan människans rationella del.

De dunkla sidorna är resultat av primära erfarenheter och en konsekvens av speciella betingelser. Detta märks särskilt tydligt inom maffian, som en konsekvens av Siciliens historia och kultur. Här följs ett mönster man känner igen från Balkan – människorna är fast förankrade i sin tro på ödet och på att oförrätter måste hämnas släktled efter släktled. Över alla medlemmar finns en boss som råder över liv och död och det finns inget viktigare för en man än heder och mod, och denna heder och detta mod visar man genom lojalitet mot sin boss.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22