Heller-sällskap i Skåne

Mar 11th, 2010 | By | Category: 2005-1, Artikel

Av Bertil Falk

Till raden av litterära sällskap ägnade en viss författare kan nu läggas Frank Heller-sällskapet som höll konstituerande möte på Grand Hotell i Lund (ett bra alternativ till Monte Carlo) den 29 september 2004. Vald till sällskapets ordförande blev Frank arton med Heller-specialisten Dag Hedman som vice ordförande, Carl Johan Evander som sekreterare och Anders Hammarqvist kassaförvaltare.

Litterära sällskap är naturligtvis en tveeggad företeelse. Exempelvis har rotandet i Strindberg med tiden tagit sig alltmer perifera åthävor och i långa stycken förvandlats till ett självändamål. Undrar just hur många forskare som lever på att pyssla med Strindberg?

Men när nya sällskap bildas kring författare så handlar det främst om jungfrulig mark. Många av de sällskap som under årens lopp dykt upp har därför kunna prestera inte bara mer eller mindre försumbara forskningsresultat kring olika författares verk, liv och leverne. Framför allt har många av dem tillgängliggjort svåråtkomliga eller opublicerade texter, vilket jag menar bör vara en primär uppgift. Men jag kan naturligtvis ha fel.

Frank Heller, själv kriminell, var författare av ”kriminella” berättelser av högst varierande kvalitet från uppriktigt sagt ganska usla brödfödesnoveller till en lysande roman som Kejsarens gamla kläder. Den tål väl att jämföras med verk av de stora kända och okända anglosaxiska genreutövarna. Det ska bli intressant att se vad det nya sällskapet åstadkommer under den kommande tjugoårsperioden.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22