Hawes skrev om sjön – och dog en tidig död

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Artikel

Av KARL BERTIL JANSSON

Den amerikanske författaren Charles Boardman Hawes föddes den 24 januari 1889 i ett litet samhälle i delstaten New York. Men där bodde han inte länge. Föräldrarna flyttade snart till Maine, som är USA:s nordöstligaste stat, och har gick Hawes i skola.

Maine är ett skogrikt och vackert landskap. Naturen där kom att inspirera den unge pojken till hans första berättelser. Som skolpojke brukade han tillbringa sommarloven med strövtåg i skog och mark. På detta sätt blev han grundligt förtrogen med naturen, och detta kom att lysa igenom allt det han senare skrev.

Efter collegestudierna låg han ett år vid det berömda universitetet i Harvard och därefter fick han arbete som lärare vid en skola för pojkar i Pennsylvania. Han hade, påstås det, god hand med eleverna, men vid det har laget hade han fått klart för sig att han skulle bli författare och journalist.

Började med noveller

Han kom i kontakt med en ungdomstidning i Boston. För dem började han skriva noveller och de blev så uppskattade att de såldes vidare till andra tidningar, vilket gav Hawes extra inkomster.

Den unge författaren var lika fängslad av livet till sjöss som av skogen. Han fyllde ut en stor del av sin fritid med att läsa berättelser om ryktbara resor över haven. Dessutom blev han en entusiastisk samlare av sjökort, kartor och skeppsloggar.

År 1920 kom hans första roman ut, en historia från sjön som hette Myteristerna. Den hade först gått som följetong i en tidning för pojkar och på den tidningen fick han också arbete som redaktör.

Hawes blev mera allmänt känd med sin tredje bok, Den mystiska fregatten. Det är en roman fylld av äventyr och spänning och handlar om våghalsiga äventyr till sjöss och på landbacken. Nu började hans romaner nå en allt större läsekrets. De fick god kritik eftersom de höjde sig betydligt över genomsnittsnivån för ungdomsböcker.

Charles Boardman Hawes hade en ovanlig förmåga att göra sina personer levande. Detta i förening med rörlig fantasi och ett skickligt återgivande av den historiska bakgrunden fick en kritiker att skriva att han var ”en mästare inom sitt fack”.

Författaren dog ung

Hawes rycktes bort vid unga år. Han var bara 34 år när han dog. Då arbetade han med en bok om valfångst, och den utgavs senare postumt av hans hustru.

Året efter hans död tilldelades romanen Den mystiska fregatten Newbery-medaljen, som är den största utmärkelse som delas ut inom amerikansk ungdomsbokslitteratur.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22