Hans-Erik Lystrup: Han gjorde deckare av sin svåra sjukdom

Sep 11th, 2009 | By | Category: 2003-3, Artikel

Författaren Hans-Erik Lystrup, som i år kommit med deckaren Parkinson-Mysteriet (Warne) på svenska är född i Köpenhamn i maj 1944 och uppvuxen i flottans bostäder, de så kallade Nyboderhus från 1600-talets Köpenhamn (byggda av kung Christian IV – nog så romantiska att se på, men dåliga att bo i). Det kan ha varit orsaken till den gikt med feber som han ådrog sig i tjugoårsåldern. Några år senare blev han inlagd på Rigshospitalet i Köpenhamn, där man inte kunde förklara de våldsamma temperatursvängningar han led av.

Fadern var anställd som kanslisekreterare i flottan, modern var hemmafru och Hans-Erik var enda barnet. Föräldrarna ville att sonen åtminstone skulle ta studentexamen så han började i skolan i närliggande kommunala Nyboder Skole. Klassen bestod nästan uteslutande av barn till rika akademiker. Endast två elever hade en annan bakgrund; den ene var Hans-Erik och den andre var klockarens rödhårige son. Resultatet blev som man kunde vänta sig: mobbning.

Det var meningen att Hans-Erik skulle bli folkskollärare eller åtminstone hamna på bank. Men då han inte genast kom in på lärarhögskolan var han tvungen att vänta ett år. Under det året fastnade han för universitetsmiljön.

Året därpå fanns det plats på lärarhögskolan men Hans-Erik var inte längre intresserad. Nu var det universitetsstudier som gällde. Självdisciplin och planering, gjorde att han fick sin examen på utsatt tid och med goda betyg.

Sommaren 1972 anställdes han som adjunkt på Fredriksbergs lärarhögskola. Så kom han ändå till högskolan, men som lärare. Senare blev han lektor där och undervisade dessutom på folkhögskola och vid officersutbildningen i Köpenhamn.

Han började som recensent vid Dansk Magisterförening och med den erfarenheten började han skriva själv och blev författare till en lång rad fackböcker i samhällskunskap. Trots allt blev det tid att spela tennis, som han entusiastiskt engagerade sig i med Nold, hans trofaste Golden Retriever, på linjen.

Hans-Erik gifte sig och flyttade en bit utanför Köpenhamn. Barn fick han inte, men var tills sjukdomen visade sig frisk och aktiv. Parkinsons sjukdom kommer alltid smygande. Den visade sig första gången efter en tennismatch. Ena sidan av kroppen skakade.

De senaste femton åren har författaren levt med Parkinsons sjukdom och det är orsaken till att han skrev Parkinson-Mysteriet.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22