Hans bok om Pompeji kan ännu läsas

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Artikel

Av  KARL BERTIL JANSSON

Edward Bulwer, som han ursprungligen hette, föddes i London den 25 maj 1803 i en välbärgad familj. Fadern dog när Edward bara var fyra år. Pojken var mycket intelligent, så pass att han en period betraktades som underbarn, men den tidiga skolgången blev slumpartad. Då han tog sin examen vid Cambridge år 1826 sades han vara ”en elegant ung man med stor skicklighet i fäktning, boxning och kortspelet whist” . Han hade inga planer på att bli författare förrän han 1827 gifte sig. Modern ogillade äktenskapet och drog in hans underhåll. När han nu tvingades att själv tjäna sitt uppehälle började han skriva.

Redan andra romanen, Pelham, som kom ut 1828, blev en framgång. Läsarna roade sig med att försöka lista ut vilka som stått modell för personerna och det gjorde romanen mycket populär.

År 1823 blev han medlem av det engelska parlamentet, en befattning som han behöll i 24 år. Han började ge ut tidskriften ”New Monthly” och genom den kom han i kontakt med Charles Dickens samt Benjamin Disraeli, som senare blev Englands premiärminister.

När Bulwer-Lyuon gav ut Pompejis sista dagar hade utgrävningarna där pågått i omkring 85 år. Vid Vesuvius utbrott år 79, då mer än 2 000 människor omkom, täcktes staden nästan helt med aska och stelnad lava. Bara de högsta byggnaderna var fortfarande synliga. Nästa vulkanutbrott förstörde även dessa. Varje spår av staden utplånades och den låg bortglömt i nästan 1700 år.

På 1500-talet upptäckte en italiensk arkitekt några ruiner när man grävde för en kanal, men först 1748 började arkeologer gräva fram staden. Under den franska ockupationen av Italien 1806-1814 frilades stora partier av Pompeji, bland annat ett litet Isis-tempel, det enda i sitt slag som finns bevarat oskadat till modern tid. Utgrävningarna av Pompeji pågår fortfarande. Boken Pompejis sista dagar blev mycket populär. Den och möjligen Rienzi är de enda verk av författaren som fortfarande går att läsa med någorlunda nöje.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22