Gustav Sandgren: Tidig svensk SF-författare uppmärksammandes i SvD

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-2, Artikel

Av Ahrvid Engholm

SvD:s ”Under strecket” 18/11 2003 handlar om Gustav Sandgren, Sandgren såg barnen som jämlikar. Artikeln är av Ulf Boethius (känd från den utmärkta boken om den moralpaniska ”Nick Carter-faran”). Halva artikeln eller mer handlar om Sandgrens sf-produktion. 1933 utgav han Den okända faran, under pseud Gabriel Linde.

”Uppror mot Medelsvenssons sätt att leva”, står det, ”skymtade även i Den okända faran. Här fanns dessutom gott om exempel på den unge Sandgrens nyfikenhet på allt som var nytt, modernt, radikalt och omstörtande. Redan genrevalet var ovanligt. Svenska sf-böcker för barn och ungdom existerande nästan inte vid den här tidpunkten och allra sällsyntast var sådana som utspelades i rymden. Sandgrens båda böcker, skrivna i HG Wells och Jules Vernes efterföljd, tycks faktiskt ha varit de första rymdäventyren i 1900-talets svenska barnlitteratur. Man kan fråga sig varför detta inte har uppmärksammats i de historiska översikterna. Men dels är den äldre barnlitteraturen föga utforskad och dels har sf-genren ofta betraktats med ett visst förakt. Den blev populärlitteratur redan genom sitt ämne. Eva von Zweigbergk avfärdar i Barnboken i Sverige 1750-1950 hela den svenska sf-litteraturen i en kort fotnot där hon bara nämner en enda författare (dock inte Sandgren).

Men Den okända faran var modern också på andra sätt. När det gällde stil och berättarteknik hade boken visserligen ingenting gemensamt med den tidens ismer. Men det hade däremot dess tematik. Bakom Sandgrens intresse för framtiden och den moderna tekniken skymtade den italienska futurism…”.

Sandgren var med i en modernistisk författargrupp som kallade sig De fem unga. Han skrev sagor och annat som gränsade til1 sf och fantastik.

Han var dessutom produktiv barnteaterförfattare i radion, med 22 pjäser under 30- och 40-talen.

Den okända faran (utkom 1933), som handlar om hur jorden attackeras av rymdskepp från Mars, skall inte vara svår att finna på antikvariat i utgåvan från 1953. Rymdskeppens gåta, utgiven 1953, skall också gå att hitta, medan hans Resan till Venus är svårfunnen och bara finns i en utgåva från 1934.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22