George Alfred Henty – krigare som skrev spännande för unga

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Artikel

Av KARL BERTIL JANSSON

En samtida till George Alfred Henty beskrev honom en gång som en man med stark vilja, rimligt ärelysten, arbetsam och uthållig. Han sade också att Henty var en frodig person med godmodigt utseende, som alltid sög på en kortskaftad, väl inrökt kritpipa.

Henty föddes den 8 december 1832 i Trumpington, inte långt från Cambridge i England som äldste son till en börsmäklare. Han utbildades vid Westminster and Cains College. År 1852 skrevs han in vid universitetet i Cambridge, men någon examen tog han aldrig.

När Krimkriget bröt ut 1854 tog Henry och hans bror värvning i brittiska armén. De hamnade vid en intendenturavdelning på ett sjukhus med uppgift att skaffa mat åt sjukhuspersonal och patienter, 1855 skickades de till Krim och efter ett år hade Henrys bror dött i kolera.

Brev om belägring

George Alfred Henty skildrade några av sina upplevelser under kriget i en serie brev som beskrev belägringen av den ryska fästningen Sevastopol. Breven publicerades i en tidning. men vid den här tidpunkten visade Henty inget intresse för att bli författare.

Under tjänstgöringen på Krim insjuknade han i en allvarlig febersjukdom och skickades hem. När han återhämtat sig uppmärksammades han för ”utomordentliga förtjänster” och fick motta en belöning. Han utsågs att organisera de italienska fältlasaretten under kriget mellan Italien och Österrike.

Så småningom tröttnade han på slagfälten, tog avsked och återvände hem till England. Där började han hjälpa sin far som var arbetsledare vid en kolgruva i Wales. Men sedan Henty skickats till Sardinien för att förvalta en annan gruva fann han att inte heller denna verksamhet tilltalade honom. Han visste nu att han kunde skriva och anade att han kunde försörja sig på det.

År 1865 började han skriva artiklar för den engelska dagstidningen Standard och året därefter sände redaktionen iväg honom att bevaka konflikten mellan Österrike och Italien. Han var också krigskorrespondent under det fransktyska kriget och var med när Suezkanalen invigdes. Det äventyrsfyllda livet fortsatte när han hamnade i Ryssland under ett uppror. Han deltog också i en engelsk upptäcktsresa i Afrika.

Började med pojkbok

År 1874 skrev Henty om gerillakriget i Spanien och nästa år följde han prinsen av Wales, sedermera kung Edward VII, på en resa till Indien. 1876 bevakade han gerillakriget mellan turkarna och serberna.

Då han inte var ute på journalistiska uppdrag skrev han böcker. Han debuterade med en pojkbok 1868 och slog snabbt igenom. Nu kände han att han hittat sitt rätta gebit.

George Alfred Henty hann med att skriva ett 80-tal ungdomsböcker. Den unge man som tjänstgjorde som hans sekreterare under två år berättade att Henty brukade vanka fram och åter i sitt arbetsrum, sugande på kritpipan, medan han berättade sina historier precis så snabbt sekreteraren hann skriva ner dem.

På äldre dagar gjorde Henry en resa till de kaliforniska guldfälten i USA, men fann att detta bara tröttade ut honom. Sina sista år tillbringade han i lugn och stillhet. Han avled ombord på sin lustjakt i Weymouth den 16 november 1902.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22