Försvunnen far gav Ouida hennes stoff

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Artikel

KARL BERTIL JANSSON

Under perioden från 1863 och fram till sekelskiftet hörde Ouida till de mest produktiva och mest lästa romanförfattarna i England. Ouida är den pseudonym som användes av Maria Louisa de la Ramée och ordet kommer av lillasysterns fåfänga försök att uttala namnet Louisa.

Louisa de la Ramée föddes den 7 januari 1839 och hon var inte mer än 21 år gammal när hennes första roman publicerades som följetong i ett månadsmagasin. Hennes far var fransman och modern engelska.

Louisa var mycket fäst vid sin mor, och det var troligen därför hon aldrig gifte sig. Men det kan ha varit faderns verksamhet som gav henne uppslag till de intriger som längre fram utmärkte hennes romaner. Det viskades om att han var hemlig agent hos en främmande makt.

Han betydde mycket för henne och uppmuntrade henne ständigt att skriva, men han kunde vara borta från hemmet månader i taget och förklarade aldrig varför han reste bort eller vart han skulle åka. Den känsla av osäkerhet som Louisa fick genom faderns egendomliga försvinnanden kan mycket väl ha bidragit till hur hon utformade personerna i sina böcker. Ouida tjänade massor av pengar på sitt författarskap, men det var huvudsakligen inte för pengar hon skrev. Hon blev så engagerad i de människor hon skildrade att hon uppfattade livet med deras ögon medan hon arbetade på en roman.

Louisa de la Ramée var mycket förtjust i djur, särskilt hundar, och hade många favoriter medan hon levde. Hon hade också en gedigen förmåga att slösa, hade en överdådig livsstil. Trots de kolossala inkomster böckerna gav henne var hon utfattig när hon avled i Italien den 25 januari 1908.

Fast hon inte hade mat för dagen framlevde hon sina sista dagar i den eleganta lyxvilla hon byggt åt sig medan hon fortfarande var rik. Hon saknade aldrig vänner och när hennes inkomster började sina var det många som erbjöd henne pengar, men liksom personerna i många av sina böcker vägrade hon att ta emot allmosor.

Under två fanor anses av många vara hennes bästa roman. Det finns andra som menar att flera av hennes böcker fortfarande är underhållande att läsa.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22