Fanns Ebola redan 1842?

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-3, Artikel

ODD MAGNAR SYVERSEN

För några dagar sedan fann jag följande rader, som skulle kunna höra hemma i en nyskriven rapport om den fruktade sjukdom som orsakas av Ebola-viruset, Men det är faktiskt de tre första raderna i Edgar Allan Poes ”The Masque of the Red Death” från 1842.

”The ’Red Death’ had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal, or so hideous. Blood was its Avatar and its seal – the redness and the horror of blood. There were sharp pains, and sudden ditziness, and then profuse bleeding at the pores, with dissolution.”

Förutsåg Poe sjukdomen? Eller existerade den redan på hans tid?  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22