Fan tro’t

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2002-4, Artikel

Etymologin for ordet “fan” är inte så entydig som DAST nr 3/2002 gjorde gällande. New Bantam English Dictionary sager om ursprunget “perhaps> fanatic”. Och för “fantatic” anges att det är från latinets “fanum”, tempel (inte från “fantaticus”, hänryckt). Men det finns ett annat möjligt ursprung, nämligen att “fan” Kommer från “fancy”. Och “fancy” är i sin tur en kortform för “fantasy”, vilket Kommer från grekiskans “phantasia” (ungefär “visa”, eller “display” i min engelskordbok). På 1800-talet kallades brittiska sportentusiaster (hästkapplöpning, boxning eller något liknande) för “the fancy”. Det blev i sin tur “fan”, enligt denna teori. En “fan” skulle alltså vara någon som “visar sig” på sportarenor, och det är just inom sport “fans” första gången dök upp. FIAWOL står för “Fandom Is A Way Of Life” – inte “living”.AHRVID ENGHOLM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22