Evighetsserien om Bill fortsätter… William i vårt hem

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-1, Artikel

Av LARS OLSSON

I Sverige har Richmal Cromptons William som bekant fått heta Bill, vilket passar bättre för svenska öron och munnar och ändå är engelskt. Men år 1924 i Vårt Hem fick han behålla namnet William. Nästan varje nummer innehöll det året en berättelse om William. Berättelserna presenterades som ”Pojkhistoria. Översättning för Vårt Hem”. Varken författare eller översättare angavs. Att veckotidningens hustecknare Paul Myrén stod för illustrationerna nämndes inte heller, men några av teckningarna är signerade.

Richmal Crompton publicerade sin första berättelse om William 1919. År 1922 kom den första samlingen Just William. Den första svenska boken om Bill kom 1923. Den heter En riktig tjuvpojke och gavs ut av Kulturförlaget [!] i Stockholm. För översättningen svarade redan då den oövervinnelige Arne Lönnbäck. Boken var illustrerad av Hildur Söderberg.

Vårt Hem har inte använt sig av Arne Lönnbäcks översättning. Man kan jämföra inledningsraderna i den första novellen William som betjäntpojke med motsvarande rader i En riktig tjuvpojke.

Vårt Hem: William var vid ytterst dåligt humör. Han var för tillfället i onåd överallt. Olyckan stammade ursprungligen från en tant som givit honom en sixpence att köpa sig något gott för.

Arne Lönnbäck: Bill kände sig riktigt bitter på livet. Han kände att han just nu – som ofta förr – inte var populär. Höjdpunkten hade nåtts, då han fått en sexpence av en snäll tant, som hoppats att på detta sätt köpa hans goda vilja.

Berättelserna 1924-25:

1924:1. s. 23-24: William som betjäntpojke

1924:2. s. 23-25: Förevisningen

1924:4. s. 23-24 : William fridstörare

1924:5. s. 23-24: William går på bio

1924:6. s. 23-24: William blir medlem av humorföreningen ”Hoppet”

1924:7. s. 23-24: Williams första ideal

1924:8. s. 23-25: Williams Nyårsdag

1924:9. s. 23-24: William som page

1924:10. s. 23-24: Hur William fick Jumble

1924:12. s. 23-24: Ethels beundrare

1924:13. s. 23-24: Rövarbandet

1924:14. s. 23-24: Rispuddingen

1924:17. s. 23 -24: William som riddare

1924:18. s. 23 -24: Williams inbrottstjuv

1924:20. s. 23-24:”Den lyckliga dagen”

1924:21. s. 23-24: Williams samlarvurm

1924:22. s. 23-24: Rivalerna

1924:23. s. 23-24: Hämnden

1924:24. s. 23-24: Majkungen

1924:27. s. 22-23: William hjälper till att flytta

1924:28. s. 23-24: Spöket

1924:29. s. 23-24: När William skulle omvända och bättra sig

1924:32, s. 23-24: William och smugglare

1924:33, s. 23-24: Williams julbjudning

1924:35, s. 23-24: William som detektiv

1924  36, s. 23: Williams aprilnarri

1924:38, s. 23-24: Williams omvändelseförsök

1924:39, s. 23-24: Den svarte skyddslingen

1924:40, s. 23-24: Vad William inte rådde för

1924:41, s. 23: Hur William botade sin sjuka tant

1924:42. s. 23-24: William på sommarbete

1924:46, s. 25-26: Bjudningen

1924:48, s. 25-26: Den svaga punkten

1924:50. s. 25-26: Williams fotografi

1924:52. s. 25-26: När William uppehöll den store talaren

1925:5, s. 25-26: William och tant Jane på marknad

Det är väl inte otänkbart att det finns Richmal Cromptons berättelser finns på fler ställen än i Vårt Hem. Den svenska veckopressen är inte indexerad, så ingen vet som kan finnas där av text och bild. Förteckningen här är bara ett litet exempel på vad som bör göras.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22