Ett par några…

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-3, Artikel

Finns det en dold lag för TV-översättare? Om det på engelska sägs ”a few”, ”some” eller motsvarande, är risken stor att textremsan säger ”ett par”. Om det däremot sägs ”a couple” eller ”a pair”, är risken stor att textremsan säger ”några”. Tag Star Trek: Enterprise 23 maj (2003). Kapten Archer med besättning besöker en förlorad koloni, där överlevarna bosatt sig i underjordiska grottor. Kaptenen anropar landningsskytteln: ”Get a pair of flashlights.” Det blev: ”Tag med några ficklampor.” Senare i avsnittet skall en person botas för en lindrigare sjukdom (lungcancer!), och läkaren tillfrågas om hur lång tid behandlingen tar: ”A few hours at the most.” Textremsan: ”Det tar högst ett par timmar.” Kolla själv! Lagen stämmer oroväckande ofta.

AHRVID ENGHOLM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22