Ekonomiska brott & litterära skrönor

Sep 2nd, 2009 | By | Category: 2000-4, Artikel

Den nya ekonomin med ekonomisk tillväxt utan inflation, IT-aktier och annat smått och gott har gjort att vi på DAST ägnar intresse åt den ekonomiska brottsligheten, som både har gamla anor och nya utväxter i dagens litteratur. Företeelsen har naturligtvis uppmärksammats i den anglosaxiska världen. På Internet fann vi t.ex. artiklar under rubriken The Financial Fiction Genre av Roy Davies i Storbritannien.

Han sätter början av 1970-talet som inledningen till den omstrukturering av det ekonomiska systemet som också påverkat författare. Det var då systemet med fasta växelkurser bröt samman, guldstandarden övergavs, globaliseringen av bankväsendet påbörjades och oljeländernas petrodollars flöt omkring i världen på jakt efter vinstgivande investeringar. Så kallade skräpaktier putsades ut på marknaderna.

Snikenhet är bra

”Yuppien” dök upp, ett ord som i Sverige kom att få sin motsvarighet i begreppet ”finansvalp”, som INTE myntades av dåvarande LO-chefen Stig Malm. Mer eller mindre plötsligt var det inne att bli rik snabbt som bara den. ”Greed is good” (Snikenhet är bra) blev ett riktmärke för finansvalparna. Att det i spåren av allt detta skulle uppstå nya former av ekonomisk kriminalitet var i stort sett givet. Internet-explosionen lade lök på laxen.

Michael M. Thomas arbetade under sjutton år på Wall Street och upplevde de stora förändringarna. Men det som utlöste hans skrivande var något som låg långt tillbaka i tiden. 1978 läste han nämligen Charles Dickens ”kioskroman” Lilla Dorrit.

”Jag igenkände i Dickens beskrivning av finansiären Merdle exakt den sorts person som jag regelbundet gjorde affärer med och det slog mig att skönlitteraturen var det bästa sättet att berätta hur det verkligen går till i de stora pengarnas värld”, konstaterade Thomas.

Litterära spjutspetsar

Lilla Dorrit är förvisso spännande fast ingalunda någon deckare eller ens en thriller, men i Dickens romaner var förvisso de ekonomiska förhållandena och skillnaden mellan slummens folk och överklassen i industrialismens barndom ständigt närvarande. Det var en tid då barnarbete och massfattigdorn kontrasterade starkt mot det liv som överklassen levde. I detta nummer tar vi oss en titt på ekonomins kriminellt litterära sidor. Tidigt ute hos oss var Frank Heller, som Klas Lithner berättar om. Vi har också träffat Carlösten Nordmark och Björn Karlin, brottsbärande litterära spjutspetsar hos oss i Sverige.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22