Död och livsmedel

Sep 11th, 2009 | By | Category: 2003-3, Artikel

Av KJELL E. GENBERG

Man kan undra om det är ett tidens tecken att två böcker om svenska krigsskådeplatser och hur soldater undfägnas kom ut i början av 2003. Den ena heter Svenska slagfält (skriven av Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom och Gunnar Åselius, alla knutna till Försvarshögskolan i Stockholm och boken utgiven av Wahlström & Widstrand), den andra Fest i fält (av Sture Nilsson, Ingrid Nilsson och Carl Jan Granqvist på förlaget Natur och Kultur/LT).

I Svenska slagfält berättas om 54 slag under de ständiga krigen mellan Sverige, Danmark och Ryssland om makten över Östersjön, striderna i Tyskland och Polen på 1600-talet och Napoleonkrigen när vårt lands styrka var i tynande. Det är en rikt illustrerad bok som borde läsas av alla som numera tror att Sverige alltid varit ett fredligt land med ”goda” människor i ledningen.

Eftersom texterna också berättar om den andra sidans vedermödor får man en god inblick i vad svenskarna kunde ställa till med i Guds och konungens namn. Inte minst kartorna kan få en modern läsare att förundra sig över vad tusan vi höll på med så långt bort. Men det finns ju ett mycket modernt exempel på samma sak.

Napoleon menade att ”en armé marscherar på sin mage” och Fest i fält redogör för sluringens, ärtsoppans och snuskburkens betydelse för krigslyckan. Sånt hörde manskapet till, officerarna åt annat – Lax Amiral Courbet, Kyckling Marengo och Potage Solferino är rätter döpta efter fältherrar. Om detta och andra kulinariska finesser berättas med kunskap och humor i boken. Gamla bilder och foton gör gastronomin än bättre.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22