De Profundis Clamavi

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2001-1, Artikel

Det har betalats ut produktionsstöd till kulturtidskrifter för år 2001. Till att börja med ska vi slå fast att DAST numera uppenbarligen accepteras som en kulturtidskrift eftersom vi för andra året i följd tilldelats 10.000 kronor, som går direkt ned i det svarta hål, som produktionen och distributionen konstituerar.Vi spolar och tackar.

I och för sig – kan man naturligtvis diskutera om det alls ska gå ut stöd till kulturen. På den tid då jag arbetade i London frågade jag Margaret Thatchers kulturminister när han var gäst hos oss på Foreign Press Association varför fru Thatcher höll sig med både kulturminister och kulturpolitik. Kultur borde väl enligt thatcherismen som allt annat vara underkastad marknadens lagar?

Kulturministern (vad han nu hette) stirrade förvånad på mig och sa: “Det kan jag inte svara på. Ni måste fråga premiärministern själv.” Men då hon var klubbens gäst var jag tyvärr hemma i Sverige, så jag fick aldrig något svar på frågan.

Icke förty. Till och med i Margaret Thatchers Storbritannien utgick stöd till kulturen. Om vi nu accepterar att skattepengar går till kulturell verksamhet, så bör det naturligtvis finnas rättvisande regler för hur dessa pengar fördelas.

All tilldelning som bygger på kvalitetsbestämningar är definitionsmässigt godtycklig och leder omedelbart till korruption. Kvalitetsbestämning är nämligen en funktion av tidsandan.

Den bygger på subjektiva synpunkter om vad som just för stunden är kulturellt korrekt och politiskt passabelt.

Privat godtycke i högsätet

I Sverige har vi tyvärr noga undvikit att skapa ett kulturstöd som är generellt och åsiktsneutralt och i stället satsat på utdelningar som sker efter individers privata åsikter.

Det finns anledning att misstänka att det då inte bara handlar om subjektiv kvalitetsbedömning utan också om politiska och andra irrelevanta bedömningar. Säkert kan man inte veta eftersom så mycket sker bakom lyckta dörrar och de enskilda bedömarnas motiv aldrig kan kontrolleras.

Vad vi vet med bestämdhet är emellertid, att det som var skit 1920 upptäcks och höjs till skyarna 1980 och det som var högsta form av kultur 1940 är inte ens skit utan rentav bortglömt redan 1950.

Tänk på jazzen, “slampan” Alice Babs och andra fenomen som på sin tid uppfattades som okultiverade. I dag är jazzen degraderad till konst. Alice Babs blev hovsångerska (sic!).

Låt oss raskt ta tjuren vid hornen. DAST har fått 10 000 kronor för år 2001. Vår värderade kollega Jury har fått 120 000 kronor för år 2001. Jury är en utomordentlig liten tidskrift. Där finns en hel del läsvärt av Jan Broberg, Johan Wopenka och många andra. DAST missunnar inte Jury 120.000.

Men varför tilldelas Jury 120.000 kronor och DAST bara 10.000? Är Jury innehållsmässigt 12 gånger bättre än DAST? Är Jury kvalitetsmässigt 12 gånger bättre än DAST? Är Jury kvantitetsmässigt 12 gånger bättre än DAST? Förs det 12 gånger mer av ifrågasättande kulturdebatt i Jury än i DAST? Handlar Jury 12 gånger mer om deckare och thrillers än DAST? Är Jury mer kultur än DAST? 1:2 gånger mer då?

De har frågorna kommer vi aldrig att få svar på från Statens kulturråd, eftersom besluten aldrig motiveras och därför inte kan underkastas normal demokratisk okularbesiktning.

De som sitter och fattar besluten borde naturligtvis skämmas över att medverka i trafik av en skumrasktyp som på 1700-talet förekom i sekreta utskottet, men det handlar tydligen om kulturbyråkrater och politruker som saknar skamkänslor.

Money, money, money? Makt, makt, makt? Kanske bådadera? Minns emellertid vad som hände med det sekreta utskottet. Hut gick hem till sist.

Nog talat i vad som kan tolkas som snack i egen sak. Men DAST är förvisso inte värst drabbad. Det finns många andra förbisedda tidskrifter som är omistliga om Statens kulturråd menar allvar med det kulturpolitiska målet att “värna yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar för alla att använda den”.

BERTIL FALK  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22