Dagbok från en rymdresa

Mar 18th, 2010 | By | Category: 2003-4, Artikel

Av Ove Allansson

Dag 98

Meddelande på en av upplysarens skärmar:

”Förr eller senare blir läsare av pappersböcker galna. Saneringsbyrån på planeten Primero Hiva har nåtts av oroande rykten: en uppfinnare, förläst på pappersböcker, har lyckats experimentera fram en metod som gör att besvärliga romanpersoner livs levande stiger fram ur böcker och bär sig illa åt. Byrån ser sitt ansvar inom Hivaunionens solsystem. Den galne uppfinnaren måste lokaliseras och omskolas, avvänjas pappersböcker.”

Under rymdskeppet Spira Handels resa från Tellus mot Hivasystemet försöker jag lära mig så mycket som möjligt via Upplysarens terminaler.

Upplysaren? Interstellär mediasugare ombord. Nyheterna är inte hundratals ljusår gamla utan färska. Ur rymdens mediabrus urskiljer och översätter Upplysaren det som är viktigt för oss. Förutom allt som rör våra navigationsdatorer, kalkylatorer, främmande världar, krig och politik är nyheter om böcker intressanta. Vi vill bevara pappersboken, utan att vara fiender till nya media, just ny teknik har gjort liv i mångdubbel överljusfart möjligt.

Förekomsten av pappersböcker inom Hivasysternet beror på de flertusenåriga förbindelser med Tellus. Inte minst har våra klassiker blivit översatta och nytryckta – tills makthavarna på Primero Hiva via Saneringsbyrån inledde sina attacker mot pappersboken.

Dag 103

Djuprymd. Men allt är inte mörkt runt skeppet. Tidigare i dag fick jag intryck av svetsblänk därute, flitiga svetsare utspridda på en väldig vägg.

Djuprymd och ingen atmosfär. Men jag hade lärt att de svarta svalgen inte är tomma, här fanns asteroider, klumpar av okänd materia, rymdgrus och mindre partiklar jag har sett glimra när skeppets strålkastare är tända.

Jag är kock ombord men förestår även en viktig del av vår andliga spis, skeppsbibliotekets pappersböcker, vid fara väl dolda.

DAG 105

Upplysaren visar ett meddelande från Primero Hivas Saneringsbyrå:

”De fossiler som är anhängare av pappersböcker vill omöjliggöra vår demokratiska omskolning av samhällsfientliga individer. Vårt mål är rena elektroniska kommunikationsvärldar. Med våra spårningscentraler kan vi dammsuga bort all smuts.

Historien bevisar hur pappersböcker och dito tidningar har spritt mentala sjukdomar, orsakat uppror, fått folk att handla mot bättre vetande och därmed rubbat den goda ordning vi hederliga medborgare eftersträvar.

Gamla yrkesbeteckningen bibliotekarie luktar pappersbok. Nya yrkesbeteckningar är informationsagent, kunskapsmäklare, cybrarian och sanningsförmedlare. Sedan förbudet mot pappersböcker är ordet bibliotek utbytt mot Skärmotek.

Författande och framställning av pappersböcker är olagligt! Givetvis står även smugglare av pappersböcker, så kallade bokanjärer, högt på vår saneringslista.”

– Se inte så förskräckt ut! hojtar Spira Handels befälhavare, kapten Arad, de där stollarna är någorlunda starka endast på centralplaneten Primero Hiva. Dessutom är de bokpartier vi har ombord väl maskerade bland övrigt gods.

DAG 106

Upplysaren: Nytt meddelande om romanpersoner.

”En man som kallar sig sjöfararen Odyssevs vandaliserade nyligen en rymdresebyrå i Tongive, Primero Hiva. Under bärsärkagången i rymdresebyrån skrek han att endast gudarna kan befara himlavalvet. Mannen har arresterats och förhörs av Saneringsbyrån. En annan man, Don Quijote, har med en lans angripit flera kommunikationsantenner, vilka han påstod vara ondsinta jättar. Händelserna anses ha samband med den galne uppfinnare som säger sig kunna få loss romanpersoner ur pappersböcker.”

Samma dag citerar Upplysaren papperstidningen Fria Hiva Hiva:

”Skulle påståendet om romanpersoner framstigna ur böcker vara sant försämras situationen för oss anhängare av pappersböcker. Tyvärr finns skäl att tro att alltsammans, den galne uppfinnaren och framkallaren av bokpersoner, är fabricerat av Primero Hivas Saneringsbyrå.”

DAG 132

Utan att ha bordats av Primero Hivas patrullskepp smyger vi oss in i asteroidbältet mellan PH och den mindre planeten Hiva Hiva. På bryggans skärmar ser jag bumlingar av förfärande storlek liksom bollas emot oss och – knuffas undan av våra skyddande energifält.

Primero Hiva har maktfullkomligt proklamerat det malmrika asteroidbältet som sitt territorium. Hur som helst finns här tusentals gömställen. Vissa passager är trånga, in där vågar sig sällan PH:s patrullskepp.  I några asteroiders inre har författare, bokframställare och lagerhållare hemliga baser. Vår första destination för lossning inom Hivasystemet är just en lagerasteroid för pappersböcker.

DAG 137

Allt gick oss väl under lossning av böckerna. Fortsatt resa mot Alto Hiva. Mitt dagboksskrivande avbryts nu av förvirringen ombord, av obegripliga kursändringar. Någon okänd kraft tycks styra skeppet. Varthän? Jag återkommer.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22