Cactus Jim som exempel på nordiskt kioskbokssamarbete

Apr 15th, 2019 | By | Category: 2019-04 apr, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Under pseudonymen Stetson Cody fick den engelske författaren Leonard R. Gribble 24 västernromaner utgivna i England mellan åren 1949 och 1973. I alla utom en av romanerna hette hjälten ’Cactus’ Jim Clancy. Tjugo av romanerna finns utgivna i de nordiska länderna, varav 18 i Danmark, 10 i Finland, 19 i Sverige, och minst 11 i Norge. I alla länderna utom Norge gavs majoriteten av böckerna ut i en egen bokserie med likartat utseende. De olika romanerna gavs som regel ut i Danmark innan Sverige och sist i Finland. Cirka hälften av böckernas omslagsbilder hade amerikanskt och andra hälften spanskt ursprung. Alla utom tre av bildernas originalpublicering har belagts. Endast en roman har kombinerats med samma omslagsbild i de tre länderna. De nordiska utgåvorna av Stetson Codys romaner listas, innehållet karakteriseras och Cactus Jim som hjälte beskrivs.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Cactus Jim

Bild 1Skandinavien och Finland uppvisar många gemensamma drag när det gäller utgivningen av kioskböcker, dvs pocketböcker med säljande omslag som utgavs i numrerade serier med distribution och försäljning organiserad på samma sätt som den för veckotidningar och tidskrifter. En långt driven samordning av utgivningen i framför allt Danmark, Finland och Sverige, organiserad av danska Winthers förlag, resulterade i påtagliga likheter mellan länderna. Samordningen gällde såväl texter som omslagsbilder och indelningen i bokserier. Ett bra exempel på samordning av detta slag gällande böcker inom westerngenren kan ses i den nordiska utgivningen av Stetson Codys romaner om hjälten Cactus Jim, vilka jag här kommer att presentera mer i detalj. En viss tonvikt läggs på att visa hur texter och bilder fritt kombinerades i de olika länderna. (Bild 1 till höger: Den engelske författaren Leonard R. Gribble på äldre dar.).

Stetson Cody brittisk pseudonym
Bakom pseudonymen Stetson Cody återfinns den produktive engelske författaren Leonard Reginald Gribble (1908–1985), född i London i en familj bördig från Devon. Gribble är mest känd som deckarförfattare, och använde sig av en rad olika pseudonymer. Förutom Stetson Cody använde han även pseudonymerna Lee Denver, Landon Grant, Chuck Kelso och Steve Shane på sina västernböcker. Av hans totalt ca 200 romaner kan kring 50 inplaceras i westerngenren. Medan han som Lee Denver skrev om hjälten Cheyenne Jones handlar de 24 böckerna publicerade mellan 1949 och 1973 under pseudonymen Stetson Cody alla utom en om ’Cactus’ Jim Clancy. Alla Stetson Codys romaner utkom i original i England och enstaka titlar av gavs även ut i Holland och Tyskland. The Fast Gun hette på tyska Der Strick ist schon gedreht (Pabel Western-Taschenbuch, Band 153, 1963). Cactus Justice hette på holländska Cactus Clancy spreekt recht (De Combinatie, 1955) (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Tre omslag från utländska utgåvor av Stetson Codys böcker om Cactus Jim Clancy: (vä) engelsk inbunden originalutgåva från 1949, (mitt) tysk pocketutgåva av The Fast Gun från 1963, och (hö) norskt romanhäfte från 1987 med översättning av The Gunslick Code.

Tjugo av dessa texter har översatts och utgivits i något nordiskt land. De fyra titlar som inte gjort det är: Trouble Shooter (W.H. Allen 1964), Lawdog’s Bite (W.H. Allen 1965), Sinister Valley (Harold Jenkins 1967) och Guns Along the Ruthless (Robert Hale 1973). Då den norska utgivningen varit svår att dokumentera kan existensen av förbisedda utgåvor inte helt uteslutas.

En av Stetson Codys romaner som utkommit i Norden handlar inte om Jim Clancy trots att den i Sverige gavs ut 1965 som bok nr 11 i serien om Cactus Jim med titeln Med snaran om halsen. Det gäller Texas Triggers, utgiven i original av W.H. Allen 1951, och med Jimmy Dixon som huvudperson. Romanen kom på danska 1962 som Hævnens kavalkade (Seksløber-bog nr 3) och på finska 1967 som Ken nopeimmin vetää (Sheriffi nr 34).

Namnet Stetson Cody kom även att användas av en rockgrupp i Umeå, aktiv under åren 1975 till 1979. Musiken som låg i gränslandet mellan jazz och rock finns utgiven på en singel plus några spår på en samlingsskiva. Som gitarrist medverkade Kjell Lövbom, mer känd som medlem i gruppen Europe med artistnamnet Kee Marcello. Det är rimligt att anta att Stetson Cody Group hämtade sitt namn från en svensk kioskbok om Cactus Jim.

I avsnitt 2.1 av den populära danska TV-serien från 2007 Forbrydelsen, på svenska Brottet, tar den nyutnämnde justitieministern Thomas Buch med sig till sitt nya kontor boken Blodbad ved daggry, dansk Kaktus Jim nr 11 från 1963.

En omfattande nordisk utgivning
Den nordiska utgivningen av Stetson Codys romaner om Cactus Jim Clancy kännetecknades av en god samordning mellan Danmark, Finland och Sverige, medan den i Norge förefaller ha varit helt oberoende. Den norska utgivningen startade redan 1959 i Folkeforlagets pocketserie Colt vars första bok Menneskejegeren var en översättning av Gunsmoke at Necktie. Samma förlag övergick 1961 till att ge ut Codys texter som romanhäften i serien Komet-bok. I förlaget Scandias regi innehöll samma serie på 1980-talet återutgåvor av några av berättelserna om Cactus Jim. Även norska Bladkompaniet var tidigt ute med tre böcker om Cactus Jim i deras serie Stjerne-bok, utgivna 1959 och 1960. Elva titlar har belagts vara utgivna i Norge enligt norska biblioteksdatabasen ORIA, men det kan mycket väl vara flera. The Gunslick Code är i Norden endast utgiven i norsk översättning.

Stetson Codys böcker började i Danmark utges i Winthers kortvariga serie Seksløber. Alla sex böckerna i serien saknar uppgift om tryckår, vilket i databasen BibliotekDK dock anges som 1962. Serien bytte namn till Kaktus Jim, som fortsatte på samma numrering och omfattade numren 7-18. Enligt Gunnar Olsens hemsida är det endast bok nr 15-18 som innehåller uppgift om tryckår (1964), men enligt BibliotekDK utkom bok nr 7-13 år 1963 och de påföljande böckerna i serien 1964.

I Sverige utkom de två första titlarna av Stetson Cody i Wennerbergs serie Prärie år 1963. Därefter utkom på Romanförlaget, ägt av Wennerbergs, 17 titlar till i den egna serien Cactus Jim under åren 1964 och 1965. Även om årtalen ibland överlappar ter det sig rimligt att anta att samtliga titlar utom en utkom i Danmark innan de gavs ut i Sverige. Undantaget är den sista svenska boken med originaltiteln The Wide Loop, som mig veterligt aldrig gavs ut i något annan nordiskt land. Alla 18 titlar som gavs ut i Danmark gavs alltså ut även i Sverige med en mindre fördröjning, och dessutom tillkom i Sverige en unik titel varför det totala antalet böcker blev 19. Flertalet svenska böcker om Cactus Jim har översatts av Erik Melinder. Anmärkningsvärt är att det på titelsidan står: ”Översättning från amerikanska”, när originaltexten författats av en engelsman. Det gällde att hålla skenet uppe!

I Finland omfattade förlaget Viihdekirjats serie Kaktus Jim endast åtta häften, alla utgivna under 1965. Ytterligare två av Stetson Codys romaner utkom år 1967 i samma förlags blandade pocketserie Sheriffi, och en av dessa var Texas Triggers, som alltså inte handlade om Jim Clancy. Alla de tio titlar som gavs ut i Finland hade tidigare getts ut såväl i Danmark som i Sverige.

Stetson Codys bokserie fick i Danmark och Finland heta Kaktus Jim, medan man i Sverige behöll den engelska stavningen Cactus Jim, även om ”Cactus Clancy” måste ses som det korrekta engelska namnet på hjälten. Den svenska pocketserien om Cactus Jim utgör ett bra exempel på böcker med pärmframsida där seriens logo kan ingå i bokens titel (Nilsson 2014). Jag har tidigare kunnat konstatera att för den svenska serien så inleder hjältens namn titeln på alla böcker utom nr 2, 3, 7, 11, 13 och 15. Medan logon på framsidan ingår i titeln på sju av böckerna, så repeteras istället hjältens namn på omslaget till bok nr 4, 9, 10 och 17. Konsekvens var tydligen inget man satte högt när det gällde omslagslayouten. Av originaltitlarna är det bara Cactus Clancy Rides och Cactus Justice som innehåller hjältens namn. Namnet finns inte heller med i titlarna på de finska och danska böckerna utgivna under serienamnet Kaktus Jim (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Tre svenska böcker från serien Cactus Jim på vilka titeln hanteras olika: (vä) nr 7, namnet Cactus Jim ingår inte i titeln; (mitt) nr 16, namnet inleder titeln men hämtas från logon; (hö) nr 17, namnet inleder titeln och upprepas.

Nordiska utgåvor med Cactus Jim Clancy
Originaltitlarna listade i bokstavsordning. Efter titeln ges inom parentes namnet på den huvudsakliga antagonisten). Länderna förkortade som: (DK) Danmark, (FI) Finland, (NO) Norge och (SE) Sverige. De olika länderna listade i kronologisk ordning för varje titel. Flertalet titlar gavs i England först ut som inbundna av W.H. Allen och på 60-talet som pocket av Panther. De flesta av de danska böckerna kan ses avbildade på Gunnar Olsens hemsida, de finska på Miikka Kivimäkis och de svenska på Patrik Myrmans.

 • Branding bullets (Fletch Sagger), 1956 Allen; DK 1962, Kaktus Jim 9, En kugle i ryggen; SE 1964, Cactus Jim 1, Cactus Jim tar vid.
 • Cactus Clancy rides (Frank Dipper), 1949 Allen; DK 1962, Seksløber-bog 1, Kaktus Jim rider ud; NO 1963, Komet-bok 71, Det koster liv; SE 1963, Prärie 25, Cactus Jim; FI 1965, Kaktus Jim 3, Ratsastava kuolema.
 • Cactus justice (Lou Matson), 1952 Allen; NO 1959, Stjernebok 152, Cactus Jim; DK 1962, Seksløber-bog 5, Guldminemordene; SE 1964, Cactus Jim 6, Cactus Jim skipar rättvisa; FI 1965, Kaktus Jim 1, Ammu tai kuole.
 • Colt fever (Dan Hollis), 1960 Allen; DK 1964, Kaktus Jim 15, Colt-feber; SE 1965, Cactus Jim 13, Den brända ranchen; NO 1966, Komet-bok 87, Betalt med bly; FI 1967, Sheriffi 36, Revolverikuumetta.
 • Double X Ranch (Vern Shafto), 1958 Allen; NO 1959, Colt 4, Ulvestien; DK 1963, Kaktus Jim 12, Duel med dynamit; SE 1964, Cactus Jim 9, Cactus Jim och testamentet.
 • Gunsmoke at Necktie (Jack Dennison), 1957 Allen; NO 1958, Colt 1, Menneskejegeren; DK 1963, Kaktus Jim 11, Blodbad ved daggry; SE 1964, Cactus Jim 8, Cactus Jim sätter hårt mot hårt.
 • Hair-trigger justice (Hank Burrell), 1961 Allen; DK 1964, Kaktus Jim 16, Rænker og revolvermænd; FI 1965, Kaktus Jim 7, Sala-ampujat; SE 1965, Cactus Jim 14, Cactus Jim som sheriff.
 • Moon River outlaw (Jud Garrish), 1957 Allen; NO 1961, Colt 5, Den fredløse fra Moon River; DK 1962, Kaktus Jim 10, Den lovlöse; SE 1964, Cactus Jim 2, Skjut – eller dö!
 • Overland guns (Steve Rink), 1953 Allen; NO 1959, Stjernebok 155, Loven har seks skudd; DK 1962, Seksløber 6, Diligenceoverfaldet; SE 1964, Cactus Jim 7, Silversporren; FI 1965, Kaktus Jim 5, Hopeakannukset.
 • Rawhide Range (Cole Johnson), 1955 Allen; DK 1962, Kaktus Jim 8, På liv og død; SE 1964, Cactus Jim 4, Cactus Jim spelar högt.
 • Renegade triggers (Ace Halsey), 1959 Allen; DK 1963, Kaktus Jim 13, Den kuglemärkede morder; SE 1965, Cactus Jim 12, Cactus Jim och den märkte mördaren.
 • Sagebrush bandit (Stew Kane), 1959 Allen; DK 1963, Kaktus Jim 14, Menneskejagten; SE 1964, Cactus Jim 10, Cactus Jim möter dubbelt svek; FI 1965, Kaktus Jim 6, Kavala juoni.
 • The fast gun (Kid Pasco), 1963 Allen; DK 1964, Kaktus Jim 18, Spildte kugler; NO 1965, Komet-bok 82, Kalde nerver; SE 1965, Cactus Jim 16, Cactus Jim och snabbskytten.
 • The gunslick code (?) 1965 Allen; NO 1967, Komet-bok 97, Gullet dreper.
 • The range hawk (Ringo Sterne), 1950 Allen; NO 1961, Komet-bok 58, Stålneven; 1984 Komet-bok 208, Stålneven; DK 1962, Seksløber 2, Revolverduel; SE 1963, Prärie 30, Cactus Jim tog risken; FI 1965, Kaktus Jim 4, Punapään ansa.
 • The wide loop (Gene Bidecker), 1964 Allen; SE 1965, Cactus Jim 17, Cactus Jim i fällan.
 • The violent breed (Vern Faulkner), 1962 Allen; DK 1964, Kaktus Jim 17, Hængt mands hemmelighed; FI 1965, Kaktus Jim 8, Hirtetyn miehen salaisuus; SE 1965, Cactus Jim 15, Fel man hängd.
 • Vengeance rider (Steve Meeker), 1954 Allen; NO 1960, Stjernebok 164, Hevnens lange arm; DK 1962, Kaktus Jim 7, Blodpenge; SE 1964, Cactus Jim 3, Blodspengar.
 • Wolf trail (Tim Kaplin), 1952 Allen; DK 1962, Seksløber 4, Banditjagden; SE 1964, Cactus Jim 5, Cactus Jim lurar döden; FI 1965, Kaktus Jim 2, Silmukka kiristyy.

Bokomslagen
Dansk, finsk och svensk serie Kaktus/Cactus Jim nyttjade alla samma layoutmall för omslagen. Målningarna som kan ses på de danska böckerna av Stetson Cody har antingen amerikanskt eller spanskt ursprung, och tycks alla vara generella. Flertalet omslagsmålningar användes i original samma eller bara något enstaka år innan de återanvändes av Winther. Inget av de danska omslagen återfinns så vitt jag vet på någon engelsk utgåva med Stetson Cody som författare.

Att nio av de danska böckerna har målningar av amerikanska illustratörer har kunnat beläggas med hjälp av signaturer samt jämförelser med amerikanska omslag: (nr 1) John Leone, Ace F150, (2) Jerome Podwil, Ace F160, (3) okänd, Crest 242, (6) Frank McCarthy, True Western Adventures 60/6, (7) Dick Kohfield, Pyramid G626, (8) okänd, Gold Medal 733, (11) Carl Hantman, Pyramid G901, (13) okänd, Dell 7553b, och (14) okänd, Popular Library K62 (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Tre böcker med samma omslagsmålning av Jerome Podwil. I USA på Ace F160 år 1962, i Danmark på Seksløber-bog nr 2 samma år, och i Sverige på Prärie-bok nr 30 året därpå. Både dansk och svensk bok innehåller The Range Hawk i översättning. Danskt omslag från Gunnar Olsens hemsida och amerikanskt från BookScans.

Åtta av de danska omslagen har kunnat beläggas från spansk westernpocket utgiven under 1960-talet av förlaget Toray i Barcelona: (nr 4) okänd, Hazañas del Oeste, (5) okänd, Best-Sellers del Oeste 77, (9) Rafael Cortiella, Arizona 278, (10) okänd, Best-Sellers del Oeste 89, (12) okänd, dito 128, (15) okänd, dito 73, (16) Rafael Cortiella, dito 158, och (17) okänd, dito 163. Då även dansk bok nr 18 ser ut att ha en omslagsbild med spanskt ursprung kännetecknas utgivningen av lika många omslagsbilder av spanska som av amerikanska illustratörer.

Sex av de danska böckernas kombination av text och bild har bevarats hos de svenska utgåvorna: dansk bok nr 1, 2, 10, 11, 13 och 16. Ytterligare fem av de danska omslagsbilderna återfinns även på svenska böcker i serien Cactus Jim, men här i kombination med andra texter: dansk bok nr 5, 6, 9, 12 och 17. Wennerbergs har även använt fem omslagsbilder från de danska böckerna på några av sina andra pocketserier: dansk bok nr 3 och 4 på Nyckelbok nr 617 resp. 612; nr 14 på Walt Slade nr 188; samt nr 15 och 18 på Pyramidbok nr 245 resp. 246. Slutligen har Wahlströms använt samma omslagsbild som på dansk bok nr 7 på Bästa Västern nr 48, och nr 8 på Mustang nr 109.

Av de åtta omslagsbilder på svenska böcker om Cactus Jim som ej använts på de danska böckerna har fem amerikanskt och tre spanskt ursprung. Medan bilden på bok nr 1 ej kunnat beläggas på någon amerikansk bok föreligger följande information om de andra två: (7) Ron Lesser, Dell D350, och (9) okänd, Avon F151. De spanska omslagsbildernas ursprung har faställts som följer: (5) Jordi Longarón, Ciclón 22, (10) okänd, Best-Sellers del Oeste 49, (15) Jordi Longarón, dito 28, (16) okänd, dito 112, och (17) Noiquet, Ciclón 29 (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. De tre av totalt 30 omslagsbilder på danska, finska och svenska utgåvor av Stetson Codys romaner som ännu ej kunnat beläggas på amerikanska eller spanska böcker eller häften. Till vänster dansk Kaktus Jim nr 18, i mitten svensk Cactus Jim nr 1 och till höger finsk Sheriffi nr 34. Mittbilden troligen amerikansk och de båda andra spanska. Danskt omslag från Gunnar Olsens hemsida och finskt från Miikka Kivimäkis.

Av finsk Kaktus Jim är det endast nr 7 som kombinerar text och bild på samma sätt som både dansk och svensk bok. Dessutom återger fem andra av omslagen bilder som tidigare använts på danska utgåvor av Stetson Codys romaner. Målningen på finsk bok nr 3 och 4 kan även ses på svensk Präriebok nr 52 respektive 24. De två finska Sheriffi med texter av Stetson Cody har omslagsbilder som även kan ses på svensk Pyramidbok nr 235 och 258. Av de finska böckernas omslagsbilder är det fyra som inte använts på de danska eller svenska böckerna av Stetson Cody. De två med amerikanskt ursprung återfinns på Kaktus Jim nr 3 (A. Leslie Ross, Popular Library 567) resp. Sheriffi nr 36 (okänd, Ballantine 649), och de två med spanskt ursprung på Kaktus Jim nr 4 (Jordi Longarón, Best-Sellers del Oeste 20) resp. Sheriffi nr 34 (Fernandez, okänd).

Karaktären Jim Clancy
Jim Clancy uppges tala med irländsk accent, vilket stämmer väl med efternamnets geografiska ursprung. Hans far mördades när Jim var ung, varpå han tränade upp sin skjutförmåga och sen hämnades på mördarna. Mordet på fadern gav honom även en livslång aversion mot laglösa. Clancys jobb är länge att vara detektiv åt transportföretaget Overland i nära samarbete med en av dess chefer, Henry B. Stevens, med placering i det fiktiva Lennoxville, snarare beläget i Arizona eller New Mexico än i Quebec där en ort med det namnet verkligen finns. I några av de tidigare böckerna utgår Clancy från Lennoxville när han ger sig ut på nya uppdrag, och här återfinns några återkommande karaktärer som caféets Charlie Lee, hyrstallets Dan Bentigg och lokalredaktören Hep Merwin.

I likhet med David Whitehead (1991) har jag noterat hur Gribbles berättelser utvecklades med tiden, och man kan med fog säga att Cactus Jim följde med genrens utveckling under de 15 år de böcker jag läst skrevs. Handlingen blir med tiden mindre komplex och därmed lättare att följa samtidigt som hjälten hamnar lite mer i bakgrunden och andra intressanta karaktärer ges mer plats. Berättelserna utspelar sig kring någon småstad eller ranch och innehåller en rad återkommande roller (Tabell 1).

Tabell 1

Tabell 1. För varje titel av Stetson Codys romaner om Cactus Jim Clancy utgivna i Sverige specifika namn på städer och några återkommande kategorier av karaktärer.

De formelmässiga dragen tonas dock ner i och med att Overlandsuppdragen ersätts av en mer dynamisk roll som statssheriff. Med tiden blir även skillnaderna mellan onda och goda lite mer suddiga och Clancy tillåts betrakta sig själv med en viss distans, som i slutet av Cactus Jim och den märkte mördaren: ”Clancy kände sig bitter. Alltid samma sak. Mönstret förändrades aldrig. Det var bara ansiktena på de män som dog som inte var desamma.”

Smeknamnet Cactus kommer sig av att Clancy bär några färska katusskott instuckna innanför hattbandet. Han kan plocka bort dem när han inte vill skylta med sin identitet, och i några av de tidigare böckerna uppträder han under annat namn som Jim Crane, bara Jim eller som i Wolf Trail från 1952 bara Cactus. Clancy bär från början alltid två hölstrade coltrevolvrar, men från och med Renegade Triggers från 1959 har han plockat bort högercolten för att slippa bli tagen för revolverman. Hans sägs ändå skjuta bättre med vänsterhanden än vad de flesta gör med sin högerhand. I och med romanen Hair-Trigger Justice från 1961 övergår Clancy till att arbeta som federal sheriff även om vissa kopplingar till Overland finns kvar.

Precis som Tex Kirbys karaktär Brad Lando tillhör Jim Clancy den typ av hjältar som hela tiden hamnar i ytterst svåra situationer men ändå alltid klarar sig ur dem levande (Nilsson 2016). För att nysta upp ondskefulla komplotter nästlar sig Clancy i rollen som detektiv ofta in bland skurkarna genom att dölja sin rätta identitet. När han i de senare böckerna bytt till att vara federal sheriff väljer han ofta att söka upp och konfrontera skurkbossarna för att få dem ur balans. Han är modig på gränsen till dumdristig, och får ofta förlita sig på sin skicklighet med skjutvapnen och kraften i nävarna. Men hans rykte som den bäste detektiven i Västern vilar mycket på hans vakna intellekt och förmåga att gissa sig till vad som pågår bakom kulisserna utifrån de ledtrådar han samlar på sig. På sidan 19 i Silversporren konstateras att: ”En av Cactus Jim Clancys mest förunderliga egenskaper var hans förmåga att handla instinktivt och till synes utan medveten tanke bakom.” Samspelet mellan hjärna och kropp beskrivs som perfekt och ger Clancy möjlighet till blixtsnabba reaktioner.

Böckerna om Cactus Jim har klara drag av deckare med falska identiteter och dolda motiv som rullas upp undan för undan. De innehåller gott om karaktärer och en rikedom av sidospår, och man kan bara hålla med David Whitehead (1991) när han på sidan 281 skriver att ”the often unnecessarily complicated plots unfold against backdrops of ranches and small but troubled towns.” Man får verkligen se till att hålla koncentrationen på topp för att hänga med i svängarna. Det är inte ovanligt med någon dold skurk som med alla medel försöker lägga sig till med andras mark på grund av någon hemlig mineralförekomst eller planerad järnvägslinje.

Även om Clancy rider ut ensam på sina uppdrag och saknar egentlig sidekick så samarbetar han ofta med någon lokal sheriff eller driftig cowboy och skaffar sig snabbt goda informatörer som stadens doktor eller kock. Clancy undviker nära relationer med kvinnor och vet inte alltid hur han ska behandla dem. Han tycks betrakta närvaron av kvinnor mest som en komplicerande faktor, och på sidan 15 i Blodspengar får vi veta att: ”När kvinnor var inblandade blev alla situationer än mer tilltrasslade.” Berättelserna saknar dock ingalunda karaktärer som är kvinnor och i varje bok återfinns en romans som slutar med att något ungt par får varandra. På sidan 57 i Cactus Jim lurar döden får vår hjälte en kyss på kinden som tack, varvid läsaren får veta att: ”Det var inte många kvinnor som gett honom sådana tacksamhetsbetygelser.” Även om Cactus Jim håller sin sexualitet för sig själv så är det inte ovanligt med slippriga skurkar och särskilt i de senare böckerna refereras det till en och annan våldtäkt. Men manligheten är i linje med genrens tradition huvudsakligen knuten till mod, självdisciplin och goda insikter i hantering av vapen, nävar, hästar och boskap. Som när Clancy på sista sidan i den sista boken i serien, Cactus Jim i fällan, kommer gående sotig och med kläderna i trasor efter slutuppgörelsen och ranchbossen säger om honom: ”Varenda karl här vänder sig om och stirrar efter honom. De vet att det är en verklig man de ser framför sig.”

Källor

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22