Brott utan motstycke …om detta må ni berätta….

Mar 11th, 2010 | By | Category: 2005-2, Artikel

Av Rune Lindgren

”Achtung! Achtung! Hier ist Hamburger Reichsender. Wir bringen nun eine wichtige Meldungen zu dem deutschen Valk … ”

Så lät det för 60 år sedan i den tyska radion då det så kallade Tredje riket, det tusenårsrike som bara blev en parentes i världshistorien, bröt samman och Hitler tog sitt liv, strax före halv tre på eftermiddagen den 30 april 1945.

Den slutliga befrielsens faser kan också beskrivas på annat sätt.

Sålunda:

Den 27 januari 1945. Röda armén befriar Auschwitz, med sitt cyniska Arbeit Macht Frei – Arbete befriar – över porten in mot döden.

Den 11 april kommer amerikanerna till koncentrationslägret Buchenwald.

Den 15 april befriar brittiska styrkor Bergen-Belsen.

Den 29-30 april befriar sovjetstyrkor Ravensbrück. Här finns omkring 3.500 kvinnliga fångar.

Den 30 april, som sagt, skjuter sig Hiller i bunkern under Rikskansliet i Berlin.

Den 7-8 maj, slutligen, kapitulerar Tyskland. Vapnen tystnar i Europa. Det osannolika har hänt: fred! Kriget i Europa är slut.

Ur källarna i Berlin strömmade folk.

”Det var tyst. Så småningom kunde jag se mig omkring. Solen lyste och våren hade kommit. Träden blommade och luften var varm. För första gången sedan belägring” en brast jag i gråt.”

Boken … om detta må ni berätta … en bok inom projektet ”Levande historia” är ett vittnesbörd i bild och text om den förnekelse som revisionister av typ Robert Faurison och många andra blint förnekar.

Elie Wiesel, 1986 års fredspristagare, själv Auschwitz-fånge berättar:

”… inte långt ifrån oss steg lågor upp ur ett dike. Jättelika lågor. Man höll på att bränna något. En lastbil närmade sig hålet och stjälpte av sin last: det var små barn, spädbarn! Ja, jag såg det, såg det med egna ögon. Barn inne i lågorna.”

Auschwitz, på polska Oswiecim, var ändå bara ett av förintelselägren. Andra var Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, där cyniska lägerkommendanter kunde konstatera att människor brinner bra, det vill säga sehr gut.

Stutthof, Neungame, Mauthausen, Sachsenhausen var, ytterligare läger. Och från staden Terezin eller Teresienstadt avgick ständigt transporter österut till Auschwitz. Det fanns 15.000 barn i Terezin. 100 överlevde. Resten? Deras aska har strötts ut över fälten i Oswiecim/Auschwitz, heter det i en bok från Statliga museet i Prag.

Men det var då.

Kan det hända igen?

Svaret är: ondskan har många ansikten. Jugoslavien-exemplet visar det, med läger som bland annat Keraterm och Omarska. Exempel som Rwanda förskräcker också. Och Tjetjenien. Vem vet vad om Lac Gailägren i Kina? Har sovjetiska Gulag-läger som Soloveskijlägret, Kolymalägret, Karagandalägret sina motsvarigheter också i dag? USA:s Guantánamoläger?

Vad vi lär av det ena som det andra är: frågor om i medmänsklighet, demokrati och alla människors lika värde måste alltid hållas levande.

… om detta må ni berätta … visar vad ”människor är i stånd att göra mot andra människor när demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och våldets ideologi”.

Boken ger fakta om förintelsen och ger en bild av hur det ofattbara blev verklighet.

Viktigt påminnande är också böcker som t.ex. Sioma Zubickys Medförintelsen i bagaget. Det är också en bok och VHS-kasett i ämnet från Regeringskansliets informationsprojekt Levande historia.

 

 

 

En skylt i Treblinka: Warszawajudar! Ni inträder nu i transitlägret varifrån ni kommer att transporteras till ett arbetsläger. För att förebygga epidemier måste både kläder och bagage lämnas in för desinfektion. Guld, kontanter, utländsk valuta och smycken ska överlämnas till kassakontoret mot kvitto. Dessa kommer senare att återfås mot uppvisande av kvittot. Alla anländande måste rengöra sig genom badning innan resans fortsättning.

 

 

 

Förintelselägren och det uppskattade totala antalet offer

Chelmno
december 1941 – juli 1944
152.000-32.0000

Belzec
mars 1942 – december 1942
600.000

Sobibor
april 1942 – oktober 1943
250.000

Treblinka
juli 1942 – augusti 1943
700.000-900.000

Majdanek
oktober 1941 – juli 1944
över 360.000

Auschwitz-Birkenau
januari 1942 – januari 1945
över 1.100.000  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22