Bradburys deckare

Feb 16th, 2008 | By | Category: 2002-1, Artikel

I DAST 4/2001 gör Jerry Weist i en kort intervju “avslöjandet” att Ray Bradbury skrivit kriminalberättelser, men tillägger att Bradbury inte är glad över dem och att han “aldrig gett tillstånd är nyutgivning av dessa”.

Det är nu knappast något större avslöjande att Bradbury skrivit deckare. I mogen ålder har han som kanske bekant faktiskt publicerat två kriminalromaner – Death Is a Lonely Business (Knopf 1985, översatt som Döden är en ensam historia, Norstedt 1986) och A Graveyard for Luniatics (Knopf 1990, översatt som En kyrkogård för galningar. Norstedt 1991).

Dessutom, och viktigare, utgav han 1984 på förlaget Dell samlingen A Memory of Murder, som återtrycker 15 kriminalberättelser av varierande slag och kvalitet, alla originalpublicerade i de olika pulptidskrifterna Dime Mystery Magazine, New Detective Magazine, Detective Tales och Flynn’s Detective Fiction under åren 1944-48.

I förordet, betitlat Hammett? Chandler? Not to Worry!, konstaterar Bradbury att detta är brödskriverier från början av karriären som han i de flesta fall inte varit särskilt nöjd med men skrivit som stilövningar, för att han uppmanats till det av men­torn Leigh Brackett och för pengarna, men att han aldrig ansåg sig äga någon riktig talang för deckarskrivandet.

Han säger: “What you have here in this collection, then, is a record of the way I wrote and tried to survive through the early ‘40s, with Leigh Brackett trying to help around the edges. I floundered, I thrashed, sometimes I lost, sometimes I won. But I kept trying.” Enstaka av novellerna har för övrigt tryckts om många gånger; i varje fall The Small Assassin tillhör Bradburys mest kända, och A Careful Man Dies har också återtryckts flitigt.

I och för sig hävdas ingenstans att boken skulle innehålla samtliga kriminalberättelser Bradbury skrev (eller publicerade) på 40-talet. Men om han som Weist hävdar inalles skrev “mellan 15 och 20”, bör ju de här 15 åtminstone motsvara flertalet. Och de har som sagt funnits tillgängliga i bokform i vid det har taget över 17 år.

John-Henri Holmberg  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22