Biggles omvänd under galgen

Mar 12th, 2010 | By | Category: 2004-4, Artikel

Av Bertil Falk

Rasismen i Biggles-böckerna av kapten W. E. Johns (1893-1968) har varit på tapeten några gånger här i DAST. Faktum är att det var först år 1963 som stadsdelsbibliotekarien William A. Taylor i St. Pancras, London, plockade ut inte bara Biggles-böckerna utan också Richmal Cromptons Bill-böcker och Enid Blytons böcker ur bokhyllorna.

Han framhöll att de inte var bannlysta, men att de inte längre stod framme. De var med andra ord placerade i den kyla som kallas giftskåp i bibliotekssammanhang. Så här sa Mr. Taylor om Biggles när han intervjuades av Evening Standard: ”Hans attityd till de färgade folken speglar en omodern Kipling-inställning som många människor nuförtiden anser olämplig för barn.” Vidare sa han, att när barn särskilt frågade efter Biggles- eller Worrals-böcker, så brukade hans ”bibliotekarier rekommendera andra böcker som vi anser bättre. Barnen lämnar biblioteket ganska nöjda.” Ja. Det var så det började. Ditintills hade miljontals läsare inte lagt märke till rasismen.

Eftersom Sverige var det land efter Storbritannien där Biggles lästes mest, så har vi som tillhör sisådär en tre, fyra generationer fram till 1963 hjärntvättats rejält när vi slukade Bigglesböcker. Peter Berresford Ellis & Jennifer Schofield som skrivit kaptenens biografi har liksom Stefan Mählqvist i Biggles i Sverige beskrivit rasistdebatten. Ellis och Schofield konstaterar att Johns aldrig riktigt fattade vad man bråkade om, och det gällde då inte bara anklagelserna om rasism i hans böcker utan också om sexism och våld.

Ingen lär kunna förneka att med ögon sedda från 1963 års horisont och fram till och med just nu i detta ögonblick, så finns alla tre -ismerna i Biggles-böckerna, men kanske inte i fullt så hög grad som det kan verka av debatten att döma. Efter Johns död blev attackerna etter värre. 1970 tog chefen för Ipswichbiblioteket, Miss Dorothy White, bort alla Bigglesböcker och placerade dem i sitt giftskåp med sexböcker. Biggles var nu utnämnd till fascist. Det hjälpte föga att Biggles i sina böcker slagits mot både nazister och fascister. Debatten rasade. Biografikerna säger att man måste medge att ”en del rasistiska anmärkningar och kommenterar” finns ”spridda över de nittiosex Biggles-böckerna”, men tillägger att ”de är ganska tunnsådda.”

W. E. Johns påstods vara emot rasblandning och att han därför lät halvblod vara skurkar. I 15 tidiga äventyr figurerar också 6 halvblod som skurkar. I 52 ”Air Police”-äventyr mellan 1947 och 1970 finns 8 halvblod som är skurkar, därtill 2 euroasier och 3 östliga personer. Dessa matchas av 13 framstående brittiska skurkar, däribland en adlig pär och sex före detta medlemmar av flygvapnet RAF.

Och här kommer vi till en intressant sak, som visar att Johns tog till sig kritiken, men att hans död satte punkt för vad han hade i tankarna. Johns gick alltid upp mycket tidigt och det gjorde han också den 21 juni 1968. Han gick till sin studio där han arbetade på Biggles Does Some Homework. Klockan 08.30 slutade han skriva mitt i en mening på sidan 8 i kapitel 12. Han gjorde te åt sig och sin hustru och bar upp det i hustruns sovrum, varpå han satt sig med sin egen kopp i det som man i hemmet kallade ”Bills stol”. Där föll han ihop. Han var död.

I den Bigglesbok han höll på med dyker det upp ett halvblod. Hälften indier, hälften engelsman. I Indien skulle han ha kallats anglo-indier. Biggles står inför sin pensionering och det visar sig att halvblodet är utsedd att bli hans efterträdare som chef för The Air Police. Rasisten Biggles blir god vän med denne man, även om han blir tagen på sängen när han först träffar honom och får veta att han står inför sin efterträdare.

Tyvärr kom varken Johns eller Biggles att rehabilitera sitt rykte om att vara rasister, men det kan ju vara intressant att veta att en reformering var på gång, även om omvändelsen skett under galgen.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22