Bibliografens mardröm – Kioskhäften som böcker

Jan 12th, 2008 | By | Category: 2000-3, Artikel

Bertil Falks artiklar i DAST Magazine om svenska kioskhäftesförfattare hör givetvis till de saker åtminstone jag kastar mig över i varje nummer. Icke endast av rent personligt intresse; faktiskt har ju kioskhäftena under senare år ägnats allt större uppmärksamhet av svenska deckarläsare och -samlare, ett faktum som märks inte minst på de stigande antikvariatspriserna för dem.

Vilka svenska häftesserier som publicerats, hur många nummer som kom och vad de innehåller har jag med entusiastiska och kunniga samlares hjälp redogjort för i På smekmånad med Gröna Skräcken (1995). När jag samma år lät publicera “deckarnovellhandboken” Små, små mord nämnde jag där i förbigående att en del kioskhäften också publicerats sammanklistrade, vanligen fyra och fyra, i olika bokserier. Den korta noteringen ledde till alt jag fick åtskilliga förfrågningar om de har “häftesböckerna”, men tyvärr var det lite jag kunde ge besked om: böckerna finns, jag har läst en del av dem, men det är också allt.

Det uttalade intresset – plus det faktum att den norske krimexperten Nils Nordberg bad om uppgifter för sin bok om häftesdetektiven Knut Gribb (publiceras hösten 2000, enligt planerna) – ledde dock till att jag ägnat en hel del tid och arbete med att försöka reda upp utgivningen. Det är inte lätt, och jag har absolut inte lyckats helt – men jag har kommit en bit på väg. Med tanke på DAST Magazines lovvärda satsning på artiklar om gamla svenska kioskhäften känns det rätt och riktigt att redogöra för resultaten just här.

Med sammanklistrade häften avses i det här fallet inte de inbundna årgångar av t.ex. Detektiv-Magasinet som publicerats. “Häftesböckerna”, om jag får använda den benämningen, består av enskilda kioskhäften som klistrats samman till en volym av boktjocklek. Originalomslagen finns inte med, i stället har man tryckt upp ett speciellt omslag för varje “bok”.När Detektivmagasinet (DM) och Svenska Novellmagasinet (SN) började ges ut av Romanförlaget i Göteborg 1934 respektive 1935 genomförde redaktören John Lorén snabbt idén att sälja häftena sammanklistrade som böcker. Exakt varifrån han fick den kan diskuteras, men redan 1935 dyker det upp annonser i veckotidningen Tidsfördrif (som hade samma ägarintressen som förlaget) för “Romanförlagets Detektivserie” med DM samt en svit “häftesböcker” med SN.

Få exemplar, och inga kompletta uppsättningar av serierna, är mig veterligt kända. Eftersom “böckerna” endast innehåller häften som tidigare publicerats separat – i exakt samma tryckning och med samma paginering! – förefaller de inte heller ha sparats av Kungliga Biblioteket eller något universitetsbibliotek; åtminstone har jag inte kunnat finna dem i bibliotekskatalogerna.

Därför är det oklart exakt hur många av de annonserade volymerna som publicerades. Att ett antal volymer i “Romanförlagets Detektivserie” verkligen kom har dock bekräftats av samlare – enstaka exemplar är kända.

Enligt annonserna publicerades nedan listade DM på det har viset. Observera att utgivningsåren är osäkra, de bygger på annonseringsåren i Tidsfördrif. Det är också osäkert om böckerna är listade i rätt utgivningsordning – och fler volymer kan finnas! De angivna författarnamnen är de som finns på häftena, men är i en del fall felaktiga. Riktiga uppgifter, liksom kända originaltitlar, finns i På smekmånad med Gröna Skräcken. AN markerar häfte utan författarangivelse. Siffrorna i parantes efter titlarna anger vilka DM-nummer det handlar om.

Vegenor, Sverre: Spökbilen (1935?)

[Enligt annonsen har volymen samma omslagsteckning som den norska originalutgåvan “Spökelsesbilen”. Det svenska DM-häftet har som bekant en annan omslagsbild.]

a. Vegenor, Sverre: Spökbilen (1/34)
b. Vegenor, Sverre: Den gröna triangeln (2/34)
c. Vegenor, Sverre:
Den röda biljardkulan (4/34)
d. Vegenor, Sverre: De tre mysterierna (5/34)

Vegenor, Sverre: Den gröna skräcken (1935?)

a. Vegenor, Sverre: Den gröna skräcken (6/34)
b. AN: Hjälparen från mörkret (7/34)
c. Vegenor. Sverre:
Cullillan-diamanten (8/34)
d. Vegenor, Sverre:
De tre nycklarna (9/34)

Robins, Fenton: Dödssvampen (1936?)
a. Robins, Fenton: Dödssvampen (14/34)
b. Robins, Fenton:
Giftblandaren (15/34)
c. Charteris, Leslie:
Kapten Peverills sista kupp (3/34)
d. Lange, Orwar:
Vargskriet (6/35)

Carling, Felix: Den gula vålnaden (1937?)
a. Carling, Felix:
Den gula vålnaden (16/34)
b. Carling, Felix:
Hämnaren (1/35)
c. Carling. Felix:
Juvelsvindlaren (2/35)
d. Karling. Felix:
Svindelkompaniet (23/35)

Gran, Öyulv: Den dödes röst (1938?)
a. Gran, Öyulv:
Den dödes röst (9/35)
b. Gran, Öyulv:
Den nattliga gästen (27/35)
c. Gran, Öyulv:
De lysande ögonen (31/35)
d. Gran, Öyulv:
Parawas öga (28/35)

Gran, Öyulv: Kokainnästet (1938?)
a. Gran, Öyolv:
Kokainnästet (4/35)
b. Gran, Öyulv:
De röda klöveressen (39/35)
c. Gran, Öyulv:
Utpressarligan (32/35)
d. Gran, Öyolv: Den vite hämnaren (48/35)

Cambre, Einar: Mannen med hökansiktet (1938?)
a. Cambre, Einar: Mannen med hökansiktet (35/35)
b. Cambre, Einar: Den dolda skatten (36/35)
c. Eton, E T: Badortmysteriet (34/35)
d. Vegenor, Sverre: Järnmänniskan (26/35)

Charteris, Leslie: Den ödesdigra boken (1940?)
[Säkerligen publicerad tidigare, troligen 1935 eller -36.]
a. Charteris, Leslie: Den ödesdigra boken (10/34)
b. Charteris, Leslie: Guldfloden (11/34)
c. Charteris, Leslie: Natten den 13:de (12/34)
d. Charteris, Leslie: Under falsk flagg (13/34)

Förutom ovanstående häften annonserades i Tidsfördrif 1935 en bok med de åtta första DM-häftena i en volym. I annonsen kallas volymen DETEKTIVMAGASINET. En utvald samling spännande detektivromaner, men något “riktigt” omslag finns inte avbildat. Det enda exemplar jag känner till saknar främre omslag, och anger på ryggen “Detektivmagasinet 1-8 1934”. Innehållet överensstämmer dock med angivet innehåll i annonsen, och rubriken på baksidan är identisk med den annonserade titeln.

DETEKTIVMAGASINET. En utvald samling spännande detektivromaner (1935?)
a. Vegenor, Sverre: Spökbilen (1/34)
b. Vegenor, Sverre: Den gröna triangeln (2/34)
c. Charteris, Leslie: Kapten Peverills sista kupp (3/34)
d. Vegenor, Sverre: den röda biljardkulan (4/34)
e. Vegenor, Sverre: De tre mysterierna (5/34)
f. Vegenor, Sverre: Den gröna skräcken (6/34)
g. AN: Hjälparen från mörkret (7/34)
h. Vegenor, Sverre: Cullinan-diamanten (8/34)

Tidiga årgångar av Svenska Novellmagasinet är av ringa intresse för deckarläsarna. Noteras kan att “häftesböckerna” med SN omfattar nio volymer, annonserade 1935-38, som uppges innehålla SN nr 1-36/1935, faktiskt publicerade i rätt utgivningsordning med fyra häften i varje volym (för detaljer, se På smekmånad med Gröna Skräcken). Också här är utgivningsår och exakt antal häften obekräftade.

Våren 1941 lämnade John Lorén Romanförlaget, och därmed också DM och SN. Istället dök han 1945 upp som redaktör för Alibi-Magasinet (AM), men idén med att släppa sammanklistrade kioskhäften som böcker hade han inte gett upp. Inom kort – troligen 1946 – började Förlaget Favoritböcker i Malmö att annonsera en svit volymer med AM samlade fyra och fyra. Och nu blir utgivningen en verklig mardröm för bibliograferna, eftersom flera av böckerna existerar i olika versioner!

Vad man troligen gjorde var att ta ett häftesomslag och använda dess framsida också som framsida på ett bokomslag. Därefter tog man det häfte som hörde till omslaget och klistrade samman det med tre andra som man händelsevis hade gott om lagerexemplar av. Ett inklistrat nytt titelblad fullbordade volymen.

Det innebar att två böcker med samma titel och omslag bara behöver innehålla en enda gemensam historia, de övriga tre kan variera. Om de olika varianterna av en bok gavs ut samtidigt är oklart, det enda årtal som anges är tryckåret för omslaget, och det är i flera fall oläsligt eftersom pappret är dåligt och granskade exemplar inte sällan hårt slitna.

Mot slutet (omslaget är tryckt 1950) kom dock minst en volym. Ralf Gordons Döden spelar upp…, där det korrekta innehållet angavs på baksidan och där endast en variant är känd.

Dock förefaller det som om en första omgång böcker kom 1946 – det är i alla fall det tidigaste kända årtalet på ett omslag. Utgivningsordningen är oklar, och det är också osäkert om alla böcker publicerades. Nedan angivna volymer som markerats med ett (x) framför författarnamnet har jag granskat, och de finns bevisligen. Övriga utgåvor bygger på uppgifter från samlare och främst annonser.

Meyn, Niels: Häx-doktorn (1946’1)
a. Meyn, Niels: Häx-doktorn (4/45)
b. Meyn, Niels: Överrakningarnas man (16/45)
c. Meyn, Niels: Dramat på blå Månen (22/45)
d. Meyn, Niels: Den stulna polisstationen (36/45)

(x)Gran, Öyulv: Spökryttaren (1946’1)
a. Gran, Öyulv:
Spökryttaren (5/45)
b. Gran, Öyulv:
Midnatts-Mysteriet (1/45)
c. Gran, Öyulv:
Den okände främlingen (14/45)
d. Gran, Öyulv:
Blå Salens hemlighet (27/45)(x)Waldor, Frank: Narkotikaligan (1946?) [Se även nedan]
a. Waldor, Frank: Narkotika-ligan (9/45)
b. Waldor, Frank: (Curidias guldskatt (10/45)
c. Waldor, Frank: Chiroccos dödsruna (6/45)
d. Waldor, Frank: Rymlingen från Maronafängelset (7/45)

(x)Waldor, Frank: Narkotikaligan (1946?) [Granskat ex innehåller endast de två angivna häftena, övriga har fallit ur. Ett måste dock rimligen ha varit Narkotika-ligan av Frank Waldor. Se även ovan.]
a. Waldor, Frank: Curidias guldskatt (10/45)
b. Waldor, Frank: Flodråttorna (21/45)

Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (1946?)[Se även nedan.]
a. Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (12/45)
b. Örnfjell, Stig: Gräns-mysteriet (3/45 )
c. Örnfjell, Stig: Den gröna peruken (X/45)
d. Örnfjell, Stig: Expressbyrån Kilakvickt (11/45)

(x) Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (194?) [Se även ovan och nedan.]

Omslaget på “häftesboken” Spökryttaren av Öyulv Gran talar om “detektivroman“. Det är alltså inte korrekt volymen innehåller fyra häften av Gran, varav Spökryttaren är en.Enligt annonser publicerades den första volymen i Detektivmagasinets Romanserie med den norska illustrationen till Sverre Vegenors Spökbilen på omslaget.

Om boken verkligen gavs ut med det omslaget är okänt, men det skulle vara anmärkningsvärt eftersom Lorén inte vågade använda Jan Lundes teckning på den svenska häftesutgåvan.

a. Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (12/ 45 )
b. Örnfjell, Stig:
Atom-Skräcken (3/46)
c. Faber, Else:
De kinesiska spelkorten (4/46)
d. Faber, Else:
Sivas hämnare (6/46)Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (194?) [Se även ovan.]
a. Örnfjell, Stig: Det sjunde skottet (12/45)
b. Gran, Öyulv: Den vite demonen (2/47)
c. Gordon, Ralf: Röda X:et (1/47)
d. Vegenor, Sverre: Stålmannen (4/47)

Waldor, Frank: Gyllene ödlan (1946?) [Se även nedan.]
a. Waldor, Frank: Gyllene ödlan (13/45)
b. Waldor, Frank: Falskt alibi (2/45)
c. Waldor, Frank: Dödsstrålen (18/45)
d. Waldor, Frank: Flodråttorna (21/45)

(x)Waldor, Frank: Gyllene ödlan (1948?) [Se även ovan]
a. Waldor, Frank: Gyllene ödlan (13/45)
b. Waldor, Frank: Falskt alibi (2/45)
c. Waldor, Frank: Chiroccos dödsruna (6/45)
d. Waldor, Frank: Rymlingen från Maronafängelset (7/45)

Vegenor, Sverre: Rödögda Fantomen (1946?) [Se även]
a. Vegenor, Sverre: Rödögda Fantomen (15/45)
b. Vegenor, Sverre: Flykten i natten (26/45)
c. Vegenor, Sverre: Rum 113 (40/45)
d. Riverton, Stein: Den mystiske fienden (28/45)

Vegenor, Sverre: Rödögda Fantomen (194?) [Se även ovan.]
a. Vegenor, Sverre: Rödögda Fantomen (15/45)
b. Vegenor, Sverre: Flykten i natten (26/45)
c. Vegenor, Sverre: Rum 113 (40/45)
d. Vegenor, Sverre: Knut Gribb möter ny motståndare (30/46)

(x)Örnfjell, Stig: Falska pass (1946’1)
a. Örnfjell, Stig: Falska pass (17/45)
b. Örnfjell, Stig: Nattfalken (29/45)
c. Örnfjell, Stig: Skärgårdens hemlighet(37/45)
d. Riverton, Stein: Fel spår (24/45)

Waldor, Frank: Dödens dubbelgångare (1946?)

a. Walder, Frank: Dödens dubbelgångare (25/45)
b. Waldor, Frank: Femte ässet (33/45)
c. Waldor, Frank: Döden går ombord (41/45)
d. Creasey, John: Dödens  dokument (31/45)

(x)Faber, Else: Signaler i natten (1946?)

[Granskat ex innehåller endast de tre förstnämnda häftena, det fjärde har fallit ur. Uppgiften om häfte d. är hämtat ur en annons.]

a. Faber, Else: Signaler i natten (32/45)
b. Örnfjell, S: Expressbyrån Kilakvickt (11/45)
c. Örnfjell, Stig: Gräns-mysteriet (3/45)
d. Riverton, Stein: Stålskrinet (19/45)

(x)Morris, Jack: Ljuset som slocknat (1946?) [Se även nedan.]
a. Morris, Jack: Ljuset som slocknat (38/45)
b. Riverton, Stein:
Den dödes rum (35/45)
c. Riverton, Stein: Stålskrinet (24/45)
d. Riverton, Stein: Fel spår (24/45)

(x)Morris, Jack: Ljuset som slocknat (1946?) [Se även ovan]
a. Morris, Jack: Ljuset som slocknat (38/45)
b. Örnfjell, Stig: Den gröna peruken (8/45)
c. Riverton, Stein: Den dödes rum (35/45)
d. Morris, Jack: Mannen från Chicago (2/46)

Gran, Öyulv: Ropet i natten (1946?) [Se även ovan]
a. Gran, Öyulv: Ropet i Natten (30/45)
b. Gran, Öyulv: Mannen med slokhatten (34/45)
c. Gran, Öyulv: Blå Örnen (7/46)
d. Gran, Öyulv: När dödsklockan ringde (12/46)

Gran, Öyulv: Ropet i natten (194?) [Se även ovan]
a. Gran, Öyulv: Ropet i natten (30/45)
b. Rosenhayn, Paul: Den mystiske skridskoåkaren (20/45)
c. Rasthult, Jörgen: Alexander och flaskposten (26/47)
d. Faber, Else: Sabotören från underjorden (27/47)

(x)Creasey, John: Farligt spel (19??) [Se även nedan]
a. Creasey, John: Farligt spel (19/46)
b. Örnfjell, Stig: Rädslans hus (18/46)
c. Örnfjell, Stig: Pantlånarens dolk (20/46)
d. Gran, Öyulv: Det började en höstnatt… (21/46)

Creasey, John: Farligt spel (1977) [Se även ovan.]
a. Creasey, John: Farligt spel (19/46)
b. Örnfjell, Stig: pantlånarens dolk (20/46)
c. Gran, Öyulv: Det började en höstnatt. (21/46)
d. Morris, Jack: Spår i askan (22/46)

(x)Stark, John: De röda fläckarna (1950?) [Se även nedan]
a. Gordon, Ralf: Opiumnästet (44/46)
b. Clevely, Hugh: Dramat i sommarstugan (45/46)
c. Rastholt, Jörgen: Alexander och ringmysteriet (46/46)
d. Stark, John: De röda fläckarna (47/46)

Stark, John: De röda fläckarna (19??) [Se även ovan.] 76
a. Stark, John:
De röda fläckarna (47/46)
b. Gran, Öyulf: Skuggan från det förflutna (48/46)
c. Meyn, Niels: Bil-mysteriet (49/46)
d. Faber, Else: Fällan vid Morton Street (50/46)

(x)Gordon Ralf: Döden spelar upp… (1950?)
a. Morris, Jack: Spår i askan (22/46)
b. Gran, Öynulv: Skuggan från det förflutna (48/46)
c. Faber, Else: Fällan vid Morton Street (50/46)
d. Gordon Ralf: Döden spelar upp… (51/46)

Gran, Öyulv: Död åt Harald Ask! (19??)
a. Gran, Öyulf: Död åt Harald Ask! (23/46)
b. Gran, Öyulv: Dramat vid Drottninggatan (24/46)
c. Faber, Else: Nattklubbs-drottningen (25/46)
d. Waldor, Frank: De tre varningarna (26/46)

Som synes är förvirringen total vad det gäller olika kopplingar, och hur många varianter som finns av varje enskild volym är okänt. Böckerna annonserades så sent som i början på 50-talet, men det finns skäl att anta att utgivningen upphörde 1950, som är det senast kända tryckåret för omslagen.

1949 började man nämligen i AM att annonsera för Alibi Omnibus, också det en bokserie där varje volym innehöll fyra AM-nummer. Alibi Omnibus annonserades flitigt i AM, och dessutom hade man bättre ordning på utgivningen, även om vissa häften finns i två eller ner volymer – fortfarande handlade det uppenbarligen om ett sätt att sälja häften man hade många exemplar av i lager. Samtliga inkluderade häftestitlar angavs på bokens omslag, och enligt de volymer jag granskat stämmer annonserna med böckernas faktiska innehåll även om ordningen mellan häftena kan variera inbördes. Vidare är böckerna numrerade, varför det inte råder någon tvekan om utgivningsordningen.

En del frågetecken kvarstår ändå, De egentliga utgivningsåren är osäkra, man får gissa sig fram med hjälp av de är då annonserna publicerades. Dessutom råder viss osäkerhet vad det gäller numren 21-26. Dessa annonserades i sedvanlig ordning med ett innehåll, men plötsligt ändras innehållsförteckningen i annonserna för nr 21 samt nr 23-26, medan nr 22 noteras som slutsålt redan våren 1954. Innehållet i de exemplar jag hittat av nr 21, 23 och 24 stämmer överens med vad som anges i de senare annonserna – någon exemplar med innehåll som i de tidiga har jag inte sett eller hört talas om.

En rimlig gissning är att de tidiga annonserna publicerades i förhand, men att det visade sig att vissa angivna häften inte räckte till för några rimliga upplagor. Vad det gäller nr 22 har troligen en liten upplaga kommit ut. I förteckningen nedan har häftena med innehåll enligt tidiga annonserna tagits med, men markerats med ett “b” efter numret

Slutligen är det oklart hur många nummer som publicerades, 45 finns annonserade, men jag har nr 47, och ytterligare nummer kan finnas. Vad nummer 46 innehåller kan man utan svårighet gissa sig till: fr.o.m nr 41 publicerades häftena nämligen i exakt den ordning de getts ut i AM.

Nr 1:
a. Gran, Öyulv: Liemannen knackar på (41/49)
b. Rastholt, Jörgen: Alexander får makaber present (42/49)
c. Morris, Jack: Svärdfisken (43/49)
d. Morris, Jack: Den Svarta Fantomen (44/49)

Nr2:

a. Berge, Rolf: Ormgudens hämnd (10/49)
b. Gran, Öyulv: Maskerad-mysteriet (9/49)
c. Rastholt, Jörgen: Alexander söker en trollring (11/49)
d. Örnfjell, Stig: Bandyboven (12/49)

Nr3:
a. Morris, Jack: Jakten på tågskräcken (17/49)
b. Gran, Öyulv: Där skidspåret slutade (18/49)
c. Gran, Öyulv: Den okände förbrytaren (19/49)
d. Berge, Rolf: Gift-ligan (20/49)

Nr4:
a. Meyn, Niels: Den Arabiska skallen (13/49)
b. Morris, Jack: Det tjuvaktiga spöket (14/49)
c. Decker, Gilbert H: Midnattsmördaren (I 5/49)
d. Rastholt, Jörgen: Alexander och de röda nejlikorna (16/49)

Nr 5:
a. Morris, Jack: Falkens stora bravad (31/49)
b. Decker, Gilbert H: Midnattsmördaren (15/49)
c. Örnfjell, Stig: Bandyboven (12/49)
d. Berge, Rolf: Kedjemördarena (32/49)

Nr 6:
a. Morris, Jack: Falkens stora bravad (31/49)
b. Morris, Jack: Jakten på tågskräcken (17/49)
c. Gran, Öyulv: Där skidspåret slutade (18/49)
d. Berge, Rolf: Kedjemördarena (32/49)

Nr 7:
a. Gran, Öyulv: Bockhornsmannen (33/49)
b. Gran, Öyulv: Lucifers melodi (34/49)
c. Meyn, Niels: Dubbelförrädaren (35/49)
d. Rastholt, Jörgen: Alexander får färgkomplex (36/49)

Nr 8:
a. Gran, Öyulv: Den okände hämnaren (37/49)
b. Morris, Jack: Falken visar klorna (38/49)
c. Meyn, Niels: Den åttonde kuppen (39/49)
d. Berge, Rolf: Den gröna Demonen (40/49)

Nr 9:
a. Decker, Gilbert H: Måndagsmördaren (48/49)
b. Morris, Jack: Cross i klämma (47/49)
c. Morris, Jack: Svärdfisken (43/49)
d. Morris, Jack: Den Svarta Fantomen (44/49)

Nr 10:
a. Meyn, Niels: Gåtfulla X:et (45/49)
b. Gran, Öyulv: Rovspindeln (36/49)
c. Morris, Jack: Cross i klämma (47/49)
d. Decker, Gilbert H: Måndagsmördaren (48/49)

(x)Nr 11:
a. Rastholt, Jörgen: Alexander contra Nattens pirater (9/50)
b. Morris, Jack: -Den ödesdigra skatten (10/50)
c. Morris, Jack: Andra ronden (11/50)
d. Rastholt, Jörgen: Alexander möter vit profet (12/50)

(x)Nr 12:
a. Gran. Öyulv: Smestad-Mysteriet (13/50)
b. Gran, Öyulv: Schakalen kommer igen (14/50)
c. Berge, Rolf: Den dödes hämnd (15/50)
d. Rastholt, Jörgen: Alexander hör dödens melodi, (16/50)

(x)Nr 13:
a. Gran, Öyulv: De fördömdas hus (17/50)
b. Meyn, Niels: Inferno-kuppen (18/50)
c. Morris, Jack: Nattkuriren (19/50)
d. Morris, Jack: Gåtan vid gränsen (20/50)

Nr 14:
a. Rastholt, Jörgen: Alexander slåss med en ormmumie (21/50)
b. Gran, Öyulv: Diamantligan (22/50)
c. Berge, Rolf: Det gröna Giftet (23/50)
d. Meyn, Niels:
Dödsringen (24/50)

Nr 15:
a. Morris, Jack: Midsommardramat (25/50)
b. Faber, Else: Hämnaren från det förflutna (26/50)
c. Rastholt, Jörgen: Alexander som skattsökare (27/50)
d. Gran, Öyulv: Blåsrörs-Mysteriet (28/50)

Nr 16:
a. Riverton, Stein: Thomas Busch åter i farten (29/50)
b. Meyn, Niels: Skrattande avguden (30/50)
c. Berge, Rolf: Stålmasken (31/50)
d. Gran, Öyulv: Skuggor i Dimman (32/50)

Nr 17:
a. Berge, Rolf: Mördaren har alibi (5/50)
b. Decker, Gilbert H: Den mystiske Korpen (6/50)
c. Decker, Gilbert H: Spelet fortsätter (7/50)
d. Gran, Öyulv: Flygande Ormen (8/50)

(x)Nr 18:
a. Gran, Öyulv: Skuggbröderna (22/51)
b. Gran, Öyulv: Röda Masken (29/51)
c. Morris, Jack: Guldrottningen (28/51)
d. Morris, Jack: Den mystiske bilpassageraren (27/51)

Nr 19:
a. Makin, William J: Mord i mörker (23/51)
b. Meyn, Niels: Den blinde avguden (24/51)
c. Berge. Rolf: De hemliga vapnen (25/51)
d. Gordon, Ralf: Fyra Droppar Blod (26/51)

(x)Nr 20:
a. Braun, Frank F: Tricket med klockan (30/51)
b. Berge, Rolf: Fantommördaren (31/51)
c. Meyn, Niels: Högt spel vid rouletten (32/51)
d. Wills, Cecil: Dramat i biblioteket (33/51)

(x)Nr 21:
a. Morris, Jack: Serpentinmannen (43/51)
b. Berge, Rolf: Skottet ur mörkret (5/51)
c. Meyn, Niels: Kungen av Saba (36/51)
d. Sproul, Kathleen: Aconitmysteriet (37/51)

Nr 21b:
a. Decker, Gilbert H: Spelet fortsätter (7/50)
b. Riverton, Stein: Thomas Busch åter i farten (29/50)
c. Berge, Rolf: Stålmasken (31/50)
d. Gran, Öyulv: Smestad-Mysteriet (13/50)

Nr 22:
a. Meyn, Niels: Skrattande avguden (30/50)
b. Faber. Else: Hämnaren från det förflutna (26/50)
c. Berge, Rolf: Den dödes hämnd (15/50)
d. Riverton, Stein: Thomas Bosch åter i farten (29/50)

(x)Nr 23:
a. Morris, Jack: Charles Hang kommer igen (20/51)
b. Morris, Jack: Kranietjuven (19/51)
c. Meyn, Niels: Dödsdiamanten (18/51)
d. Berge, Rolf: Grönögda apan (17/51)

Nr 23b
a. Meyn, Niels: Skrattande avguden (30/50)
b. Faber, Else: Hämnaren från det förflutna (26/50)
c. Morris, Jack: Andra Ronden (11/50)
d. Gran, Öyulv: Hotelsebreven (3/50)

(x)Nr 24:
a. Morris, Jack: Blodshämnden (12/51)
b. Rastholt, Jörgen: Alexander löser Bob Caine-mysteriet (11/51)
c. Meyn, Niels: Edens gudinna (10/51)
d. Berge, Rolf: Döden kommer med posten (9/51)

Nr 24b:
a. Morris, Jack: Midsommardramat (25/50)
b. Faber, Else: Hämnaren från det förflutna (26/50)
c. Meyn, Niels: Dödsringen (24/50)
d. Berge, Rolf: Det Gröna Giftet (23/50)

Nr 25:
a. Morris, Jack: De Felande Strecken (8/51)
b. Morris, Jack: S.O.S. i rött (7/51)
c. Gran, Öyulv: Hemligheten på Brottum (6/51)
d. Gran, Öyulv:
Vinternattens mysterium (5/51)

Nr 25b
a. Morris, Jack: Gåtan vid gränsen (20/50)
b. Morris, Jack: Midsommardramat (25/50)
c. Morris, Jack: Nattkuriren (19/50)
d. Pemberton, Ronald: Med månen som vittne (34/50)

Nr 26.
a. Morris, Jack: .Nattkuriren (19/50)
b. Pemberton, Ronald: Med månen som vittne (34/50)
c. Gran, Öyulv: Miljon-Jakten (33/50)
d. Berge, Rolf: Latmasken går under Jorden (35/50)

Nr 26b:
a. Morris, Jack: Nyårsnatten 5 minuter i tolv (1/50)
b. Rastholt, Jörgen: Alexander jagar gröna duvor (2/50)
c. Gran, Öyulv: Hotelsebreven (3/50)
d. .Morris, Jack: De två hämnarna (4/50)

Nr 27:
a. Gordon, Ralf: Kapplöpningsligan (21/51)
b. Gran, Öyulv: Röda Masken (29/51)
c. Morris, Jack: Giftdrottningen (28/51)
d. Morris, Jack: Den mystiske bilpassageraren (27/51 )

Nr 28:
a Meyn, Niels: Nattens Nycklar (38/51)
b. Gran, Öyulv:
Gröna Triangeln (39/51)
c. Meyn, Niels:
Möte i Port Said (40/51)
d. Berge, Rolf: Mord genom ombud (41/51)

(x)Nr 29:
a. Wills, Cecil M: Blå tuppens hemlighet (42/51)
b. Meyn, Niels: Spöket på Forest Castle (49/51)
c. Meyn, Niels: Förbrytarnästet i havsbandet (10/52)
d. Riverton, Stein: Det spökar på Orreröd (11/52)

Nr 30:
a. Berge, Rolf: Demonen i bilhuvan (50/51)
b. Gordon, Ralf: Sju ljusstakars mysterium (51/51)
c. Adams, Herbert: Drama i julnatten (52/51)
d. Morris, Jack: Fjällskräcken stör nyårslugnet (1/52)

(x)Nr 31:
a. Meyn, Niels: Gyllene Råttorna (2/52)
b. Berge, Rolf: Fem Lysande Kranier (3/52)
c. Wide, Lennart: Kalle Blixt gör entré (4/52)
d. Vegenor, Sverre: Bomb-skojaren (5/52)

(x)Nr 32:                                    .
a. Wills, Cecil M: Klockan är 12 midnatt (45/51)
b. Gordon, Ralf: Jaguren (46/51)
c. Morris, Jack: Statymysteriet (47/51)
d. Morris, Jack: Flykten tillbaka (48/51)

(x)Nr 33:
a. Meyn, Niels: Sfinxens gåta (6/52)
b. Berge, Rolf: Hämnaren som kom igen (7/52)
c. Gran, Öyulv: Mannen med de kalla ögonen (8/52)
d. Wide, Lennart: Röda Skorpionen (9/52)

Nr 34:
a. Morris, Jack: (i annonser anges felaktigt Niels Meyn): De tre pilarna (12/52)
b. Morris, Jack: Utpressarkungen (13/52)
c. Berge, Rolf: Spöktåget (14/52)
d. Meyn, Niels: Hotell Babylon (15/52)

Nr 35:
a. Wide, Lennart: Fantom ombord (16/52)
b. Gran, Öyulv: Drama i Italien (17/52)
c. Morris, Jack: Vapentjuvarna (22/52)
d. Gran, Öyulv: Mannen med hundra ansikten (23/52)

(x)Nr 36:
3. Vegenor, Sverre: Tigern är lös! (18/52)
b. Berge, Rolf: Dödsdimman (19/52)
c. Meyn, Niels: Mästerdetektiven (20/52)
d. Wide, Lennart: Skuggmänniskorna (21/52)

(x)Nr 37:
a. Berge. Rolf: Vålnadens hämnd (24/52)
b. Meyn, Niels: Den svarte magikern (25/52)
c. Morris, Jack: Midsommar-mordet (26/52)
d. Wide, Lennart: Reptilmannen (27/52)

(x)Nr 38:
a. Gran, Öyulv: Svarta faran (28/52)
b. Meyn, Niels: Äventyr i Singapore (29/52)
c. Clevely, Hugo: Förbrytarjägaren (30/52)
d. Berge, Rolf: Blödande Liljan (31/52)

(x)Nr 39:
a. Wide, Lennart: Blånäsan (32/52)
b. Wide, Lennart: Mr Blue kommer tillbaka (33/52)
c. Meyn, Niels: Gule Generalen (34/52)
d. Morris, Jack: Släktträdets Gåta (35/52)

Nr 40:
a. Gran, Öyulv: Dödens testamente (39/52)
b. Hard, Börje: Dubbelgångaren (40/52)
c. Berge, Rolf: Hämndmysteriet (41/52)
d. Morris, Jack: Mannen med halmgul mustasch (42/52)

(x)Nr 41:
a. Morris, Jack: Falskmyntarna (49/52)
b. Gordon, Ralf: Aktiemorden (50/52)
c. Meyn, Niels: Midnattsflygaren (51/52)
d. Wide, Lennart: Jultomtens kupp (52/52)

Nr 42:
a. Morris, Jack: Nyårsgästen från USA (1/53)
b. Hard, Börje: Gläfs rycker ut (2/53)
c. Gran, Öyulv: Spårlös mördare (3/53)
d. Berge, Rolf: Svindlarkungen (4/53)

(x)Nr 43:
a. Meyn, Niels: Sjörövarens hemlighet (5/53)
b. Skene, Anthony: Ruterässets Hemlighet (6/53)
c. Vegenor, Sverre: Hin Håles fotspår (7/53)
d. Wide, Lennart: Indian-Jocke (8/53)

Nr 44:
a. Berne, Stig: Den försvunne detektiven (9/53)
b. Hard, Börje: Alpmannen (10/53)
c. Berge, Rolf: Ubåtspiraten (11/53)
d. Örnfjell, Stig: Pelle Spänst och kromosombocken (12/53)

Nr 45:
a. Morris, Jack: Tre dödsfall på Pelonia (13/53)
b. Morris, Jack: Pistolmannen (14/53)
c. Berne, Stig: Klappjakt på marodörer (15/53)
d. Wide, Lennart: Dödens Laboratorium (16/53)

Nr 46: [Innehållet antaget]
a. Berge, Rolf: Kapplöpning med Döden (17/53)
b. Örnfjell, Stig: Pelle Spänst och Radarögat (18/53)
c. Meyn, Niels: De laglösas land (18/53)
d. Meyn, Niels: Hacienda Eldorados Hemlighet (20/53)

På baksidan av Gordons Döden spelar upp anges innehållet i volymen korrekt (om än med bristande stavning), och boken är känd i bara en variant. Det är troligt att detta är en av de sista volymerna från Förlaget Favoritböcker, och kanske också ett slags föregångare till Alibi Omnibus.

(x)Nr 47:
a. Berne, Stig: Dolkdramat (21/53)
b. Gran, Öyulv: Biografmordet (22/53)
c. Gran, Öyulv: Silverhanden kommer igen (23/53)
d. Berge, Rolf: Röda Bokens Hemlighet (24/53)

Vad jag vet är detta samtliga serier med “häftesböcker” som publicerats. För undvikande av misstörstånd skall dock två saker nämnas:

Romantidningen ALIBI. Veckans krimnalroman, som publicerades 1933-38 med varierande undertitlar, samlades också den i en del volymer med tre eller fyra nummer. bl.a. i Alibi Mästarserien. De har alltså inget med Alibi-Magasinet att göra.

Även nummer av Alibi-Magasinet/Pulp Fiction 1995-97 har publicerats i tre samlingsband, som i Libris-katalogen på internet faktiskt listas som Alibi Omnibus!

Som synes återstår fortfarande en hel del innan man med säkerhet kan slå fast exakt vad alla de olika “häftesböckerna” innehåller – och vad det gäller volymerna från Förlaget Favoritböcker är det tveksamt om det någonsin låter sig göras.

Om någon av DAST-Magazines läsare kan bistå med uppgifter eller eventuella rättelser emottages dessa med tacksamhet!

Fotnot: Många har hjälpt mig med uppgifter, men jag vill rikta ett särskilt tack till Arne Eriksson, Kjell Hjalmarsson och Jim Vigrell.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22