Beträffande Agathas giftsändningar

Jan 1st, 2009 | By | Category: 1999-2, Artikel

Av LARS SMEDBERG. FIL. KAND.

 I DAST nr, 4/98 finns en artikel av Peter Gissy; ”Christie och hennes giftflaskor”, som handlar om giftmord i Agatha Christies böcker. Till artikeln hör en lista betitlad ”Så dog offren i Agatha Christies böcker”, där artikelförfattaren tillsammans medapotekaren Anders Carlsten räknar upp vilka gifter Dame Agatha använde i sina böcker, samt hur dessa administrerades. Tyvärr innehåller denna lista flera sakfel, både vad beträffar några av de boktitlar som räknas upp och innehållet i flera av böckerna. Om vi börjar med boktitlarna, så finns fler av dem översatta än vad som anges i listan:

The seven dials mystery utkom på svenska redan 1930 under titeln De sju urens mysterium. (Jag kan rekommendera TV-filmen frän 1981, med bland andra Sir John Gielgud som den tankspridde Marquis of Caterham; den är – faktiskt – bättre än boken!)

The mysterious Mr Quin utkom på svenska 1984, under titeln Den mystiske Mr Quin.

The thirteen problems utkom på svenska 1990, under titeln Miss Marples mysterier.

Däremot stämmer det – tyvärr – att novellsamlingarna Partners in crime, The hound of death and other stories (där The strange case of sir – inte ”St”! – Arthur Carmichael ingår) och Parker Pyne investigates ännu ej översatts till svenska i sin helhet – något för herrar/damer bokförläggare att ta fasta på! Inte heller är novellsamlingen Three blind mice and other stories från 1950 översatt i sin helhet, även om titelnovellen visserligen finns på svenska som Tre blinda möss (dock endast i förkortad version).

Jag kan, beträffande titlarna, tillägga två saker. Dels att The murder of Roger Ackroyd visserligen utkom för första gången på svenska under titeln Hur gåtan löstes, men att den numera är mest känd som Dolken från Tunis. Dels att, enligt mina uppgifter, The Big Four utkom på svenska 1929 som De fyra stora – jag kan dock inte svära på den saken, eftersom denna sällsynta bok är den enda Christieroman som jag ännu inte lyckats få läsa i svensk översättning. (Sällsynt med rätta; berättelsen, som borde ha fått förbli den handfull noveller den från början var, har en intrig som måste ha varit urmodig redan när boken utkom, och som ger begreppet ”osannolik” helt nya dimensioner!)

Vad beträffar innehållet i böckerna har jag vid en hastig genomläsning av Gissys & Carlstens lista funnit följande sakfel att anmärka på:

I Hur gåtan löstes/Dolken från Tunis ingår ett giftmord i förfluten tid förvisso som en del av intrigen – men giftet ska ha varit arsenik, och det sägs inget om hur det gavs. I bokens början blir dessutom en person förgiftad av en överdos veronal.

I novellen Ett ansikte som sköna Helena (engelsk titel The face of Helen, alternativ svensk titel Sköna Helenas ansikte) planeras visserligen ett djävulskt mord med giftgas, men dessbättre förhindras mordet i sista sekunden; den enda som dör är en katt – och listan bär ju faktiskt överskriften ”Så dog offren (min kursivering!) i A.C.:s böcker”…

I Den flygande döden giftmördas två människor; en med ormgift intravenöst, den andra med blåsyra oralt.

I Tio små negerpojkar sker inte två utan fyra giftmord; förutom cyankalium respektive kloral oralt används också cyankalium intravenöst och en överdos veronal oralt.

I Liket i biblioteket planeras ett mord med digitalis i en injektionsspruta, men även här förhindras mordet i tid (se kommentar ovan till Ett ansikte som sköna Helena!)

I novellen Tre blinda möss förekommer inget giftmord över huvud taget.

I Konstiga huset begås två giftmord; med eserin intravenöst och med digitalis oralt.

I Trick med speglar förekommer såväl medicin spetsad med arsenik som chokladbitar spetsade med akonitin, men det är ingen som vare sig dricker av medicinen eller äter av chokladen (se kommentar ovan!).

I Begravningar är farliga blir en person visserligen arsenikförgiftad, men vederbörande dör inte (se kommentar ovan!).

I Spegeln sprack från kant till kant dör tre människor av gift; förutom det påhittade medlet Calmo (inte ”Colmo”!) och cyanväte förekommer också en överdos av något slags sömnmedel – däremot dör ingen av arsenik, även om det förekommer kaffe spetsat med arsenik, som dock ingen druckit av (se kommentar ovan!).  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22