Berättigat krav på underhållning

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2000-4, Artikel

Av Bertil Falk

På Alfa antikvariat i hörnet av Olof Palmes gata och Drottninggatan i Stockholm hävdar man att novellens guldålder i Sverige var 1940-talet. Jag skulle ändå vilja påstå att början gjordes redan i den kolorerade veckopressen si då där kring 1936 och slutet kom med nedläggningen av All Världens Berättare (AvB) 1956. AvB var, ja är nog Sveriges bästa kulturtidskrift någonsin.

Den hade underrubriken ”Tidskriften för litterär underhållning”. Dess författarnotiser var superba.

AvB var dessutom en tidskrift som förtjänstfullt anlitade en rad av vårt lands illustratörer och konstnärer. Inte bara namn som Isaac Grünewald, Otte Sköld, Helga Henschen, Lars Norrman och Gunnar Brusewitz. Även Eugen Semitjov, Hans Arnold och Gunnar Lindwall förekom liksom mindre oväntat Adolf Hallman, Eric Palmqvist, Uno Stallarholm, Bertil Bull Hedlund etc ad infinitum.

AvB-redaktionens program var ”att skapa en tidning med litterär kvalitet utan att åsidosätta publikens berättigade krav på underhållning”. Med redaktionens egna ord ville man genomgå ”den samtida och klassiska litteraturens väldiga förrådskamrar” och det ”med oförvillad blick får de värden som nu och alltid skapat en god berättelse – spänning, koncentration, en rapp och färgrik stil … ”

Det var Albert Bonnier Jr. som tog initiativet till AvB, som kom ut med 140 nummer i tolv årgångar åren 1945-1956, därtill med åtta ”Jultidningar” 1945-1952.

De var julböcker men såldes av småtjejer och smågrabbar tillsammans med Julstämning, Bland tomtar och troll etc.

AvB:s upplaga låg som högst på 40.000 ex i månaden men sjönk ned till 14.000 i början av 1950-talet för att sedan återigen gå upp. Fyra nummer före nedläggningen hade upplagan stigit till 21000. Nedläggningen tycks ha hängt samman med inflationen. Som orsak angavs nämligen att jämsides med upplageökningen så löpte ”en relativt större omkostnad av framställningskostnaderna”.

Kan AvB intressera DAST:s läsare? Förvisso! Dels får att AvB verkligen levde upp till sitt underhållningskoncept. Dels därför att det förekom deckare, thrillers, skräcknoveller, ja, till och med sf vid sidan om ren mainstream och enstaka dikter Barbey d’Aurevilly, Karel Capel, Agatha Christie, Daniel de Foe, Graham Greene, Dashiell Hammett, Frank Heller, O. Henry, Ernest Hemingway, Georg Heym, Jack London, Gustav Meyrink, Mezz Mezzrow, Edgar Allan Poe, Damon Runyon, George G. Toudouze, Dorothy Sayers, Irwin Shaw, Robert Louis Stevenson, Edgar Wallace, H. G. Wells, P.G. Woodehouse och Oscar Wilde.

Alla förekom de i AvB. Och ryska klassiker som t.ex. Ljeskov, Tjechov och Tolstoy var inte dåliga på till DAST-genrerna stötande stårissar. I augusti månad år 2000 kunde jag i Kungliga Hufvudstaden i samband med intervjuer för DAST med eminenta författare och illustratörer lägga rabarber på en komplett samling AvB som nu står vid sidan om ett par icke kompletta samlingar av The Saint Magazine och Ellery Queen’s Mystery Magazine.

Men det väsentliga är förvisso inte att ha kompletta samlingar. Det viktiga är att innehållet håller 24 karat.

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22