Ben Hogan rider igen

Apr 24th, 2015 | By | Category: 2015-04 apr, Artikel

Ben Hogan rider igen, del 1: En bibliografisk översikt av ANDERS N. NILSSON

Logo Ben Hogan

Artikeln i pdf, bättre för utskrift: DAST Ben Hogan 1

Kjell E. Genbergs svenska västernbokserie Ben Hogan från 1972–1977 (bilden ovan logon från 1975) är lite unik genom sin omfattning med hela 56 titlar i kombination med att titlarna hålls ihop av en ramhandling som utvecklas under seriens framskridande. Alla böckerna kan tillsammans ses som en romancykel av mycket stort format, och det är nu min ambition att ur några olika synvinklar sammanfatta och analysera detta verk som helhet. Det första bidraget till den planerade artikelserien innehåller en översikt av verkets materiella form avseende såväl olika bokutgåvor som dess materialisering i form av en novell, tecknade serier, ljudböcker och e-böcker. Den nu pågående e-bokutgivningen ger verket dessutom en ny aktualitet. Genom dessa utvidgningar av verkets form kan det även sägas ha passerat viktiga genregränser som från vuxen- till ungdomslitteratur, liksom från västern till deckare och science fiction.

Originalböckerna
De 56 originalböckerna om västernhjälten Ben Hogan, skrivna av Kjell E. Genberg under pseudonymen Matt Jade, utkom i original månadsvis under åren 1972–1977. De påstås ha sålt bra, med upplagor mellan 35.000 och 45.000 böcker per titel (Genberg 2015). I ett reportage i SE 1973 anges dock Genberg uppskatta upplagornas storlek till mellan 20.000 och 30.000 sålda ex. (Friberg 1973). Försäljningen tycks även ha minskat med tiden och enligt Lindung (1977:25) såldes 1976 endast mellan 10.000 och 15.000 ex. per bok.

Böckernas numrering från 555 till 610 utgjorde en direkt fortsättning på Pingvinböckernas numrering. Denna kioskbokserie, vilken blandade böcker av olika västernförfattare, hade övertagits av Williams förlag 1969 då de köpte upp Pingvinförlaget.

Bowens Ben Hogan som han var tecknad på många av de tidigare böckernas baksida; denna från bok nr. 567.

Bowens Ben Hogan som han var tecknad på många av de tidigare böckernas baksida; denna från bok nr. 567.

De 41 första böckerna om Ben Hogan, till och med nr. 595, utgavs av Williams i Pingvinförlagets namn och trycktes hos Elanders boktryckeri, vilket efter de sex första böckerna 1972 flyttade från Göteborg till Kungsbacka i syfte att möjliggöra en nödvändig expansion. Därefter övertogs utgivningen av böckerna om Ben Hogan av Malmborg & Hedström Förlags AB, varvid tryckningen flyttades till Bohusläns Grafiska AB i Uddevalla. I samband med förlagsbytet byttes även omslagstecknaren ut, från Bengt Olof Wennerberg (Bowen) till Curt Dahlgren. Men Bowens signatur kan åter ses på omslagen från och med bok nr. 602, varefter Hogan återfick sitt ursprungliga utseende. Omslagens framsidor kan betraktas på Patrik Myrmans hemsida Serielagret liksom på Kjell E. Genbergs digitala museum. Förlaget betalade enligt Lindung (1977:27) 1.000 kronor för en omslagsteckning.

Curt Dahlgrens sätt att visualisera Ben Hogan framgår av omslaget till bok nr. 597

Curt Dahlgrens sätt att visualisera Ben Hogan framgår av omslaget till bok nr. 597

Böckernas förtryckta pris var från början 2:75 kr, med en höjning till 3:25 från och med nr. 577, och vidare till 3:95 från nr. 589. I samband med förlagsbytet höjdes priset ytterligare till 4:25 och de två avslutande böckerna kostade 4:95. Böckerna om Ben Hogan saknade till en början ISBN-nummer, vilket infördes från och med bok nr. 577. Bok nr. 557 och 558 utgavs med omkastade pärmar i förhållande till inlagan och historien om Dubbelgångaren föregår egentligen den om Bankrånet. Bok nr. 568 Fångtransporten har en titel och ett omslag som inte matchar innehållet. Bok nr. 592 heter enligt inlagan Döda Hogan!, medan på pärmen, liksom i manuskriptet, titeln skrivs som Hogan måste dö! Den sista boken Bankrånarna är innehållsmässigt identisk med Bankrånet, fast något förkortad, och innebär därmed en ren repris. En lista över tidigare utgivna böcker i serien infördes från och med bok nr. 586. Listan placerades av Williams närmast innan första textsidan, men av Malmborg & Hedström på smutstitelsidans baksida.

Hobo McKim och Ben Hogan räcker upp händerna på Bowens omslagsteckning till bok nr. 575.

Hobo McKim och Ben Hogan räcker upp händerna på Bowens omslagsteckning till bok nr. 575.

Böckernas text har en kapitelindelning och kapitlen är numrerade, men saknar särskilda kapitelrubriker. Antal kapitel varierar mellan åtta och tretton. Vanligast är tio kapitel, vilket är fallet i 37 av de 56 böckerna. Variationen i antal kapitel är störst i bokseriens inledning för att efter de första femton böckerna bli mycket liten. Även om alla böcker i första utgåvan hade en inlaga på 128 sidor kunde själva texten, åtminstone fram till bok nr. 578, börja på sidan 3 istället för sidan 5 i och med att Williams då kunde utelämna smutstitelsidan. Malmborg & Hedström använde samma trick i sista boken, kanske för att rymma texten. När texten inte riktigt fyllde ut hela inlagan lämnades de sista sidorna blanka, som mest fem blanka sidor som i bok nr. 596. Ett annat sätt att anpassa den aktuella textmängden var att variera storleken på tomrummet upptill på den sida där ett nytt kapitel började. Storleken på detta tomrum varierar mellan 5 och 19 rader i de studerade böckerna, och i bok nr. 597 har kapitelbrotten lagts in löpande i texten. Brödtextens grad är genomgående 8p medan kägeln tilläts variera i olika böcker mellan 10 och 13p.

Manuskripten till böckerna har av Kjell E. Genberg för minst tio år sedan donerats till Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna. Jag har själv studerat manuskripten på plats den 9:e april 2015. Originalmanuskriptens omfång varierar mellan 95 och 130 maskinskrivna sidor, även om flertalet ligger på 100 sidor och förefaller följa förlagets instruktion med 33 rader gånger 76 nedslag per ark (Genberg 2005:125). I de fall en viss boks titel avviker från den använda i manuskript återges även den senare i nedanstående lista. Williams förlag bytte ofta ut de titlar författaren föreslog, medan Malmborg & Hedström på alla sina böcker använde författarens titel utan ändring.

I följande lista motsvarar sidantal den sista textsidans sidnummer, oavsett om sidan är försedd med paginering eller inte. Antal tecken anges inklusive mellanslag och har beräknats från dokumentfil i MS Word efter det att alla onödiga osynliga tecken och avstavningar raderats. Teckenmängderna för bok nr. 555–576 avser egentligen andra utgåvans böcker, vilka scannats och överförts till text via OCR i författarens regi. För varje bok anges antal kapitel (k), sidor (s) och tecken (t).

 • 555: Hämnaren, 1972, 10 k., 128 s., 191 822 t., ISBN saknas
 • 556: Diligensrånarna, 1972, 8 k., 128 s., 205 432 t., ISBN saknas
 • 557: Bankrånet [inlaga Dubbelgångaren], 1972, 9 k., 127 s., 168 090 t., ISBN saknas
 • 558: Dubbelgångaren [inlaga Bankrånet], 1972, 8 k., 128 s., 164 604 t., ISBN saknas
 • 559: Boskapskrig, 1972, 9k., 125 s., 156 897 t., ISBN saknas [titel i manus Boskapskrig i Tombstone]
 • 560: Lockbetet, 1972, 10 k., 126 s., 148 041 t., ISBN saknas [titel i manus Kritter och andra kräk]
 • 561: Revolvermän, 1972, 8 k., 128 s., 170 909 t., ISBN saknas [titel i manus Syndafloden]
 • 562: Häng honom!, 1972, 10 k., 127 s., 166 003 t., ISBN saknas [titel i manus Död i blindo]
 • 563: Vedergällning, 1972, 11 k., 127 s., 161 943 t., ISBN saknas
 • 564: Blod och silver, 1972, 13 k., 127 s., 166 108 t., ISBN saknas [titel i manus Blodigt silver]
 • 565: Hämnas eller dö, 1972, 10 k., 128 s., 175 680 t., ISBN saknas [titel i manus Hämndängeln]
 • 566: En kniv i ryggen, 1973, 8 k., 128 s., 166 531 t., ISBN saknas [titel i manus Gul slavhandel]
 • 567: Rödskinn, 1973, 11 k., 128 s., 161 467 t., ISBN saknas [titel i manus Apacheland]
 • 568: Fångtransporten, 1973, 9 k., 128 s., 162 065 t., ISBN saknas [titel i manus Jagad]
 • 569: Sista vittnet, 1973, 9 k., 128 s., 167 468 t., ISBN saknas
 • 570: Falskspelare, 1973, 10 k., 127 s., 177 251 t., ISBN saknas [titel i manus Högt spel]
 • 571: Staden utan lag, 1973, 10 k., 126 s., 176 961 t., ISBN saknas [titel i manus Döda främlingarna!]
 • 572: Utpressaren, 1973, 9 k., 126 s., 179 842 t., ISBN saknas [titel i manus Gamar och blod]
 • 573: Sexskjutare, 1973, 11 k., 127 s., 181 500 t., ISBN saknas [titel i manus Domare, jury och bödel]
 • 574: Dödspatrullen, 1973, 10 k., 128 s., 188 275 t., ISBN saknas [titel i manus Fångad i fällan]
 • 575: En ärlig chans, 1973, 10 k., 127 s., 187 321 t., ISBN saknas
 • 576: Utan nåd, 1973, 10 k., 127 s., 183 611 t., ISBN saknas [titel i manus Svår att döda]
 • 577: Blackie Chevros gäng, 1973, 11 k., 128 s., 182 510 t., ISBN 91-31-00242-0 [titel i manus Skinna och vita ben]
 • 578: Mister Big, 1974, 10 k., 128 s., 180 025, ISBN 91-31-00293-5
 • 579: Fem desperados, 1974, 10 k., 128 s., 204 229, ISBN 91-31-00296-X [titel i manus Drakbergens hemlighet]
 • 580: Vinande död, 1974, 11 k., 127 s., 182 779 t., ISBN 91-31-00303-6
 • 581: Sju dödsdömda män, 1974, 10 k., 127 s., 186 143 t., ISBN 91-31-00308-7 [titel i manus Banditfästet]
 • 582: Skalpjägarna, 1974, 10 k., 126 s., 180 238 t., ISBN 91-31-00322-2
 • 583: Döden är iskall, 1974, 10 k., 127 s., 181 719 t., ISBN 91-31-00333-8 [titel i manus Misstag betyder döden]
 • 584: Det stora bytet, 1974, 10 k., 127 s., 183 313 t., ISBN 91-31-00338-9
 • 585: Mord på en stad, 1974, 10 k., 127 s., 182 299 t., ISBN 91-31-00341-9
 • 586: Lik i lasten, 1974, 10 k., 128 s., 185 793 t., ISBN 91-31-00365-6
 • 587: El Zopilote, 1974, 10 k., 127 s., 185 804 t., ISBN 91-31-00367-2
 • 588: Döden kommer hastigt, 1974, 10 k., 126 s., 182 606 t., ISBN 91-31-00412-1
 • 589: Mot alla odds, 1974, 10 k., 127 s., 179 476 t., ISBN 91-31-00414-8
 • 590: Taggtrådsupproret, 1974, 10 k., 128 s., 187 007 t., ISBN 91-31-00420-2 [titel i manus Taggtråd i Wyoming]
 • 591: Jakten, 1975, 11 k., 128 s., 185 097 t., ISBN 91-31-00407-5
 • 592: Hogan måste dö! [inlaga Döda Hogan!], 1975, 10 k., 128 s., 178 312 t., ISBN 91-31-00409-1 [titel i manus Hogan måste dö!]
 • 593: Hårding att hyra, 1975, 10 k., 128 s., 187 534 t., ISBN 91-31-00429-6
 • 594: Gamarnas stad, 1975, 10 k., 128 s., 193 017 t., ISBN 91-31-00447-4 [titel i manus Gamarna flyger lågt]
 • 595: Rättvisan är blind, 1975, 10 k., 128 s., 182 330 t., ISBN 91-31-00455-5
 • 596: Djävulens högra hand, 1975, 10 k., 123 s., 198 720 t., ISBN 91-7234-044-4
 • 597: Revolverns natt, 1975, 10 k., 125 s., 207 132 t., ISBN 91-7234-046-0
 • 598: Dödens dal, 1976, 10 k., 128 s., 203 026 t., ISBN 91-7234-048-7
 • 599: Yrkesmannen, 1976, 10 k., 126 s., 207 437 t., ISBN 91-7234-001-0
 • 600: Uppskäraren, 1976, 10 k., 128 s., 200 609 t., ISBN 91-7234-003-7
 • 601: Sheriffmördaren, 1976, 10 k., 128 s., 209 766 t., ISBN 91-7234-005-3
 • 602: Bödlar måste också dö, 1976, 11 k., 128 s., 199 236 t., ISBN 91-7234-007-X
 • 603: Fruktans lag, 1976, 10 k., 127 s., 198 970 t., ISBN 91-7234-009-6
 • 604: Älska din nästa, 1976, 10 k., 128 s., 192 901 t., ISBN 91-7234-011-8
 • 605: Storm över Drakbergen, 1976, 10 k., 126 s., 187 423 t., ISBN 91-7234-013-4
 • 606: Blodets märke, 1976, 11 k., 128 s., 194 247 t., ISBN 91-7234-015-0
 • 607: Rännsnaran väntar, 1976, 10 k., 128 s., 203 555 t., ISBN 91-7234-017-7
 • 608: Syndens lön, 1977, 10 k., 127 s., 188 239 t., ISBN 91-7234-019-3
 • 609: Den andres bröd, 1977, 10 k., 128 s., 198 288 t., ISBN 91-7234-021-5
 • 610: Bankrånarna, 1977, 9 k., 128 s., 159 762 t., ISBN 91-7234-023-1
Perrita som Bowen framställde henne på omslaget till bok nr. 592.

Perrita som Bowen framställde henne på omslaget till bok nr. 592.

Böckerna i originalutgåvan utgivna före 1976 saknas i LIBRIS, medan de som gavs ut 1976 och 1977 där uppges innehas endast av Kungliga Biblioteket. Böckerna kan således inte lånas via svenska stadsbibliotek, utan kan endast, förutom via begagnatmarknaden, studeras via personligt besök på KB. De fem första böckerna i serien gavs även ut som kassettböcker för synskadade år 1980 med Lasse Strömstedt som uppläsare och med omslag tecknade av Bowen, vilka även de kan beskådas i Genbergs digitala museum.

Andra utgåvan
En andra ofullständig svensk utgåva av böckerna om Ben Hogan, omfattande originalutgåvans 22 första böcker, utgavs av Läsförlaget ab i Trångsund under åren 1990–1993. Dessa böcker trycktes hos Aktietrykkeriet i Trondheim och kostade till en början 24:80 kr varefter priset från och med bok nr. 12 höjdes till 29:50. De ändrade titlarna på bok nr. 5 och 6 utgör enligt författaren en återgång till de originaltitlar han själv ursprungligen föreslagit, men vilka då kom att ändras av Williams. Utgivningsordningen för bok nr. 3 och 4 har korrigerats i förhållande till originalens felutgivning. Ordningsföljden har även ändrats så att den tidigare bok nr. 565 Hämnas eller dö placerats före de båda föregående böckerna, vilket strider mot böckernas egentliga kronologi. De bilder som använts på omslagen saknar i stort sett likhet med Ben Hogan, som hans utseende beskrivs i texten, och har inköpts från en spansk tecknarstudio.

Den andra bokupplagans omslagsbild av Ben Hogan, här från bok nr. 4, stämmer dåligt med hur hans utseende beskrivs i texten. Kanske bilden av Perrita stämmer bättre med förlagan.

Den andra bokupplagans omslagsbild av Ben Hogan, här från bok nr. 4, stämmer dåligt med hur hans utseende beskrivs i texten. Kanske bilden av Perrita stämmer bättre med förlagan.

Texten i andra upplagan är i vissa fall reviderad i förhållande till den första upplagan. Det gäller bland annat en del inkonsekvenser i huvudpersonens namn som åtgärdats. Genberg kallade först huvudpersonen för Johan Hansson, vilket senare ändrades till Johan Hellgren, varvid sista stycket på sidan 33 i originalutgåvans första bok byttes ut mot en expanderad version. Namnet Johan Hansson användes fram till bok nr. 564 Blod och silver, medan namnet Johan Hellgren används första gången i bok nr. 575 En ärlig chans. Likaså kallade Genberg i sina fyra första ursprungsmanus hjälten för Kid Hill, ett namn som inte byttes ut på alla ställen i första utgåvans inledande böcker, vilket redan K. Arne Blom observerade 1976. Williams förlag hämtade troligen namnet Ben Hogan från en känd amerikansk golfspelare som levde 1912–1997.

Den andra utgåvans genomgående högre och mer variabla sidantal i förhållande till första utgåvan förklaras av såväl en större grad, med vanligen 10 och ibland 11p, som kägel med 12 eller 13p, samt att tomrummet upptill på sidan vid nytt kapitel konstant ligger på 10 rader.

 1. Hämnaren, 1990, 157 s., ISBN 91-7902-121-2
 2. Diligensrånarna, 1990, 155 s., ISBN 91-7902-123-9
 3. Dubbelgångaren, 1990, 160 s., ISBN 91-7902-125-5
 4. Bankrånet, 1990, 158 s., ISBN 91-7902-127-1
 5. Boskapskrig i Tombstone, 1990, 152 s., ISBN 91-7902-129-8
 6. Kritter och andra kräk, 1991, 143 s., ISBN 91-7902-131-X
 7. Revolvermän, 1991, 158 s., ISBN 91-7902-133-6
 8. Häng honom!, 1991, 141 s., ISBN 91-7902-135-2
 9. Hämnas eller dö, 1991, 154 s., ISBN 91-7902-137-9
 10. Vedergällning, 1991, 141 s., ISBN 91-7902-139-5
 11. Blod och silver, 1993, 143 s., ISBN 91-7902-190-5
 12. En kniv i ryggen, 1993, 126 s., ISBN 91-7902-191-3
 13. Rödskinn, 1993, 124 s., ISBN 91-7902-192-1
 14. Fångtransporten, 1993, 124 s., ISBN 91-7902-193-X
 15. Sista vittnet, 1993, 126 s., ISBN 91-7902-194-8
 16. Falskspelare, 1993, 144 s., ISBN 91-7902-195-6
 17. Staden utan lag, 1993, 141 s., ISBN 91-7902-196-4
 18. Utpressaren, 1993, 143 s., ISBN 91-7902-197-2
 19. Sexskjutare, 1993, 124 s., ISBN 91-7902-198-0
 20. Dödspatrullen, 1993, 140 s., ISBN 91-7902-199-9
 21. En ärlig chans, 1993, 140 s., ISBN 91-7902-212-X
 22. Utan nåd, 1993, 143 s., ISBN 91-7902-213-8

Nya genrer och medier
Som en sequel till bokserien om Ben Hogan utkom 1982 på Askild & Kärnekulls förlag romanen En främling kommer hem av Kjell E. Genberg (ISBN 91-582-0360-5, 21 k., 217 s., 379 386 t.). Hogan återvänder i boken till Sverige och Hälsingland år 1914 och ställs inför ett mordfall som han löser. Det är återigen Bowen som fått i uppgift att illustrera Hogan på omslaget. Boken skiljer sig från de tidigare Ben Hogan-böckerna främst genom sina hårda pärmar och större textmängd. Vidare saknar kapitlen numrering och den beskrivande texten på skyddsomslaget är mer ambitiöst utformad. Enligt LIBRIS innehas boken av elva svenska bibliotek, trots att databasen omfattar endast ett tjugotal av de svenska folkbiblioteken, och åtminstone på Umeå stadsbibliotek har den klassificerats som kriminalroman. Romanen utkom i en andra utgåva 1998 och då som del av förlaget Gondolins spänningsserie. Den gavs även ut som talbok år 2009.

En åldrad Ben Hogan som Bowen såg honom på skyddsomslaget till En främling kommer hem från 1982.

En åldrad Ben Hogan som Bowen såg honom på skyddsomslaget till En främling kommer hem från 1982.

Ett reportage om författaren Kjell Genberg trycktes 1973 i veckotidningen SE och där fick författaren visa att han kunde skriva en västernnovell på tjugo minuter. Resultatet, som trycktes i samma nummer av SE blev en novell om Ben Hogan med titeln Ta dej en titt på liket, Hogan. Här fick läsarna även ta del av hur tecknaren Mati Lepp tänkte sig Hogans utseende.

Till berättelserna om Ben Hogan hör även Kjell E. Genbergs SF-inspirerade roman Främlingen från en annan värld, utgiven 2013 av Exilium Förlag som e-bok (ISBN 9789198061369, 212 350 t.). I denna roman kallas Hogan dock istället för Benji Hogg och historien som berättas följer nära den första boken om Ben Hogan, Hämnaren. Den största skillnaden är att namn på personer och platser genomgående bytts ut för att skapa mer av rymdkänsla.

Böckerna om Ben Hogan började ges ut som e-böcker 2014 av Melkers Förlag och under det första året hann de 17 första böckerna i serien komma ut. Utgivningen har fortsatt under 2015 och är i skrivande stund framme vid bok nr. 20 Fångtransporten. E-böckerna följer samma inbördes ordning som Läsförlagets andra utgåva och förefaller baserade på inscanning av dessa med påföljande OCR-omvandling till text.

E-böckerna har försetts med fotobaserade generella omslag av västernkaraktär. Utgivningen som e-bok har resulterat i Ben Hogans intåg på folkbiblioteken och enligt LIBRIS finns de olika titlarna på mellan 12 och 15 svenska bibliotek (trots att endast ett tjugotal folkbibliotek ingår i databasen). Noteras bör att Ben Hogans uppdykande på folkbiblioteken i elektronisk form inte beror av några aktiva val från dessa. Snarare är det så att titlarna flyter in med ELIB:s e-bokflod, som biblioteken inte ser sig ha tid att sålla i någon större omfattning.

Arne Bloms artikel om Ben Hogan-böckerna i DAST Magazine 1976 illustrerades med en falsk bokframsida tecknad av Curt Dahlgren, och på vilken Ben fäller sin sambo Perrita med en välriktad höger. Den fiktiva boken har titeln Grötfatet och följande text: ”Ben Hogan lade all sin kraft i slaget. Perrita måste lära sig att ha maten klar när han kom hem från jobbet …” Det falska bokomslaget var ett sätt att kommentera den felaktiga kvinnosynen i västernböcker i allmänhet och i Ben Hogan i synnerhet.

Perrita och Ben Hogan som tecknaren Pinto framställde dem i seriealbumet från 1975.

Perrita och Ben Hogan som tecknaren Pinto framställde dem i seriealbumet från 1975.

Tecknad serie
Williams förlag gav 1975 ut ett seriealbum i färg med Ben Hogan vars innehåll motsvarar den första boken Hämnaren, men med titeln ändrad till Hämnden är min! Seriens innehåll utgår från bokens, men bygger helt på kombinationen av dialog och bild. Genbergs manuskript till dialogen finns bevarat hos Svenska Deckarbiblioteket. På albumets baksida används Johan Hansson som Hogans ursprungliga namn, och detta trots att anekdoten om hur några cowboys gav honom namnet Ben Hogan för att han inte kunde heta Hellgren finns med i innehållet. Tecknare är katalanen José María Bellalta med pseudonymen Pinto. Albumets inlaga är på 48 sidor och då det på pärmen anges att det är ”Seriealbum nr. 1” kunde man förvänta sig en fortsättning. Något mer album om Ben Hogan gavs dock aldrig ut, men istället gick det första albumet i repris som fortsättningsserie i tidningarna Tomahawk [Del 1 1979(11): 21–33 och del 2 1979(12): 3–14] och Apache [Del 3 1980(1): 23–33 och del 4 1980(2): 15–24]. Serien om Ben Hogan hamnade här mitt i skarven när Tomahawk lades ner för att ersättas av Apache. Det kan noteras att vi på omslagen till Tomahawk nr. 11 och 12 får ta del av ännu en tecknares visualisering av Hogan, här troligen W.G.L. Bartsch.

Pintos bild av Hobo McKim i karakteristisk pose i seriealbumet från 1975.

Pintos bild av Hobo McKim i karakteristisk pose i seriealbumet från 1975.

Även bok nr. 571 Staden utan lag gavs ut som tecknad serie i tidningen Apache, nu under namnet Ondskans stad. Man kan med stor sannolikhet anta att även denna serie var tänkt som album när den framställdes, men att planerna av någon anledning ändrades. Serien gavs ut i följande fyra delar: (1) 1980(6): 3–13, (2) 1980(7): 15–25, (3) 1980(8): 15–26, och (4) 1980(9): 15–26.

Ben Hogan som hans framställs av W.G.L. Bartsch på omslaget till serietidningen Tomahawk 79/12.

Ben Hogan som hans framställs av W.G.L. Bartsch på omslaget till serietidningen Tomahawk 79/12.

Översättningar
De fjorton första böckerna om Ben Hogan finns översatta till finländska, varav de tolv första använder sig av samma omslagsteckningar som originalen (Kivimäki 2015). De gavs i Finland ut mellan åren 1975 och 1977. Till danska har tretton böcker översatts, men i detta fall handlar det om helt andra titlar och med start på nr. 17 (571). Därpå följer i utgivningsordning: 581, 585–591 och 596–599. Märkligt nog tycks ingen dansk bok nr. 13 föreligga, varför den sista i dansk utgåva har nr. 14. De danska och finländska utgåvorna beskrivs mer ingående på hemsidan Kjell E. Genbergs digitala museum.

Kjell Genberg skriver i sin självbiografi att seriealbumet om Ben Hogan översattes till spanska och portugisiska och gavs ut ”i snart sagt vartenda land i Sydamerika” (Genberg 2005:129). Serietidningen Apache gavs även ut i Norge.

Slutord
Originalutgåvans 56 böcker innehåller tillsammans mer än 7 000 sidor eller över 10 miljoner tecken. Till historien om Ben Hogan kan fogas även en berättelse i en novell samt en fristående roman som beskriver hans återkomst till det gamla hemlandet. Genbergs berättelser om Ben Hogan har överförts till andra medier som tecknade serier, ljudböcker och e-böcker. Några av texterna har korsat flera språkgränser, främst inom Norden, och som tecknad serie har berättelsen om Hogan tagit sig ända till Sydamerika. Helt klart är det ett mycket omfattande och mångfacetterat verk vi här har att göra med. I en kommande artikel ämnar jag beskriva närmare själva ramhandlingens utveckling och dess förhållande till de talrika sidoberättelserna. Eller som Kjell E. Genberg formulerat det så träffande i intervjun i bildtidningen SE från 1973: ”Ben Hogan är som navet i ett diligenshjul, de olika ekrarna äventyren!”

Källor

 • Blom, K. Arne, 1976: Den svenske revolverhjälten. DAST Magazine 9(1):14-20.
 • Friberg, Gunnar, 1973: Här var’e pang-pang på löpande band. SE 35: 44-46.
 • Genberg, Kjell E. 2005: Ur min skottvinkel. Baserad på en sann historia. Eslöv: Förlags AB Gondolin.
 • Genberg, Kjell E. 2015: Kjell E. Genbergs digitala museum, www.keg.se
 • Jade, Matt, 1973: Ta dej en titt på liket, Hogan! SE 35: 47-48.
 • Kivimäki, Miikka, 2015: Kioskilänkkärit kautta aikain, www.perunamaa.net/kioskilankkarit/Ben_Hogan.html
 • Lindung, Yngve (red.), 1977: Kiosklitteraturen. 6 analyser. Stockholm: Tidens Förlag.
 • Myrman, Patrik, 2015: Serielagret, www.serielagret.se

Novellen från tidningen Se kan läsas här!

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22