Balderson/Sjöberg

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Artikel

I en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet 21 maj 1996 berättar Gustav von Platen – själv misstänkt – den troligen sanna historien om Bo Balderson. Efter en oerhört rolig analys av böckerna relaterar von Platen hur det gick till när Aftonbladets Jörgen Blom i september 1980 med 99,99 procents ackuratess avslöjade vem den verklige Balderson var, nämligen Björn Olof August Sjöberg.

Sjöberg, då 48 år, föddes i Maria församling i Stockholm och växte upp i en stor villa på Vasavägen, Lidingö. Han blir gymnasielärare, adjunkt, och under tidigt 60-tal undervisade han vid läroverket i Härnösand, där kolleger och elever gillade hans humor och finurlighet. Från barnsben tillbringade han somrarna på Singö i Roslagen, en ”kopia av Statsrådets sommarö Lindö”, skriver von Platen, och där finns också en ”hemlig stig”.

Sjöbergs framlidne tvillingbror var hög jurist, arbetade i Kanslihuset och kunde därmed förse författaren med alla nödiga uppgifter.

Så långt handlar det om indicier, däremot är skatteverkets uppgifter betydligt mer ”graverande”. 1968 hade adjunkt Sjöberg den vanliga lärarlönen på cirka 40.000 kronor, men när Statsrådet och döden kommit ut året därpå fördubblades inkomsterna och höll sig de följande åren på mellan 70-80.000 kronor. 1972 blev arbetsinkomsterna 545.678 kronor (avdrag för trolig pensionsförsäkring 492.000) och därefter deklarerade Sjöberg i flera år för inkomster på mycket mer än adjunktslönen, nämligen över 150.000 kronor. 1977 startade han en firma som hade 223.000 i inkomster, bland annat från Bonniers som ”konsult i skolfrågor”. Vid den tidpunkten hade förlaget lagt ner sin skolboksavdelning och då var också adjunkten tjänstledig utan lön.

3 april 1980 flyttade Sjödin till Irland där ingen skatt utgår på författarinkomster. Han förde ut nära 300 000 kronor från Sverige, ett belopp ”avseende royalties”. Innan dess hade han under uppgivande av namnet Bo Baldersson gjort förfrågningar om författares villkor hos Dublins skattemyndigheter. ”Men det var som Björn Sjöberg Du hyrde en våning i den flotta stadsdelen Dart, tio minuters väg från Dublins centrum”, skriver von Platen lite syrligt.

I september samma år kom Jörgen Blom till Irland och ringde på. När ingen öppnade lämnade han en lapp där det stod: ”Björn Sjöberg. Vi har viktiga frågor till Dig angående Ditt författarskap som Bo Balderson.”

Detta var inte roligt för Bonniers som sedan dess gjort allt för att lägga ut rökridåer och dölja att det inte var en känd person som skrivit böckerna. Många gånger med stor skicklighet.

För vanliga läsare spelar kanske författarens identitet mindre roll, för böckerna är – fortfarande – roliga att läsa, inte minst som tidsdokument.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22