Att skända den döde!

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2002-4, Artikel

Vad ser jag där? En samling urnor;
Men alla lika?
Ett apotek, museum? Nej?
Ett Kolumbarium, ett Duvohus;
Men ingen duva, intet oljoblad –
Blott agnar, kornet gror på annat ställe;
I urnor askor, därför alla lika
Som stoftkorn liknar stoftkorn –
För detta mänskoöde –
Numera numrerade, med etikett –
“Här vilar” – ja jag kände dig,
Men du dig aldrig lärde känna
Och du; du gick förklädd ditt liv
Ditt långa tunga liv;
Och när jag klädde av dig, dog du!
Avgudadyrkare! det var ditt namn.
Din karaktär! Man tvangs att dyrka
Din kusliga gemål och dina avskyvärda barn,
Man tvangs, ty eljest blev man offrad
Och varje helgfri lördag skuren opp med flintkniv
Och lynchad eljes uti söndagsnumret –
Berövad bröd och ära!

Dessa rader i Strindbergs skådespel Stora landsvägen från 1909 är obehagliga eftersom det visar upp Strindberg som en långsint person.

Till och med efter döden fortsätter han med att skända en död “fiende”, i verkligheten en man som stött honom i allra högsta grad, nämligen Gustaf af Geijerstam

När Strindberg själv tre år senare ligger döende, så uppförde sig Nya Dagligt Allehanda (3,5) på ett liknande sätt. Bolinder: “August Strindberg hade under våren fått utstå många hätska angrepp från Nya Dagligt Allehand. Nu publicerade tidningen ett sentimentalt stycke prosa om honom. ‘Vid diktarens sjukbädd’ av Gösta Blomberg. I det faller skymningen ‘tunn och blå, som alltid i maj. Sakta smyger den sig kring husgaflarna och vandrarne, och på lätta silfverfötter glider den in i rummet.”

Det nya ljudet i kråksången fortsatte: “Nya Dagligt Allehanda hade 5 mars kallat August Strindberg “En skamfläck för svensk kultur” men nu var det maj och diktaren var död. Begravningsdagen publicerade NDA en dikt av en anonym poet, Hans gåfva den sista:

O svenska folk, blott du ville
ta’ mot hvad ditt diktarsnille
med döende läppar dig gifvit.”.

Men precis som Strindberg förföljt af Geijerstam ända förbi krematoriet, så förfö1jer NDA Strindberg över dödens tröskel genom sin sätt att redaktionellt hantera dödsfallet. Andra tidningar hade Strindbergs död som förstasidesnyhet, så icke NDA.

Jean Bolinder: “I Nya Dagligt Allehanda var Strindbergs död notabelt nog inte förstasidessak den 15 maj. Danske kungen Fredrik VII, som avled ungefär samtidigt, ägnades huvuddelen av utrymmet…”

B.F.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22