A4 – ett litterärt regemente

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Artikel

Av Klas Lithner

Nyligen råkade jag läsa Vilhelm Swedenborgs bok Över och under molnen (1939). Swedenborg (1869-1943) var officer, en av Sveriges första ballongseglare samt fjärde man och reserv i Andrées nordpolsexpedition, men måste stanna på Spetsbergen 1897, eftersom ingen av de tre andra föll bort. Han blev underlöjtnant vid Svea Artilleriregemente (A1) 1890, fick transport till Norrlands Artilleriregemente i Östersund 1893, blev löjtnant där 1894 och kapten 1897. 1915 blev han major vid Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad, avgick 1921 och blev då överstelöjtnant i armén.

Jag upptäckte, när han skildrade sina kolleger i Östersund, att detta regemente intar en framstående plats i den svenska kriminallitteraturens historia.

Skrivande sydpolsfarare

Bland hans kolleger var nämligen Samuel August Duse (1873-1933), som blev löjtnant där 1898, kapten 1904 och major vid A1 år 1917. Han blev först känd som sydpolsfarare och skrev sedan mellan åren 1913-29 en lång rad detektivromaner och -noveller med huvudpersonen Leo Carring, som var privatdetektiv av övermänniskotypen. Sedan han skrivit en mängd tidningsnoveller bokdebuterade han med Stilettkäppen.

Vidare märktes vid regementet Sture Appelberg (1885- 1947). Denne blev underlöjtnant vid A4 1907, övergick 1910 till reserven och fick avsked 1912. Han blev journalist och var 1918 frivillig i finska frihetskriget, där han tjänstgjorde som kapten i artilleriet. Han debuterade 1913 med Obligationsmysteriet och skrev till 1941 en rad detektivromaner och -noveller samt böcker om verkliga brott, de senare förmodligen inspirerade av hans yrkesverksamhet som kriminalreporter vid Stockholms-Tidningen. Hans huvudperson hette Sigurd Williams, men jag vet inte, om denne enligt tidens konvenans var reservlöjtnant och journalist.

1910-14 tjänstgjorde Swedenborg vidare vid A4:s detachement i Boden, som blev ursprunget till den senare Norrbollens artillerikår (A5). Hans hustru i andra äktenskapet Hedvig Swedenborg (född Tamm, 1872-1963) skrev från 1914 en lång rad romaner och böcker av andra slag. Bland annat utgav hon detta år Krigarliv med undertiteln ”En romantiserad skildring från världens nordligaste garnison”. Om Boden verkligen var detta är dock osäkert. Det kan ha funnits nordligare garnisoner i Norge eller Ryssland, men knappast i USA eller Kanada. Av intresse i detta sammanhang är dock endast en av hennes böcker, nämligen den på erfarenheter därifrån uppenbarligen grundade Spionen från Boden (1916). Det var ju också under dessa år de berömda ryska sågfilarna florerade. Titeln har boken för övrigt gemensam med Spionen från Boden (1929) i W&W:s Kriminalserie av Walter Wagram, som var pseudonym för Stig Werner (1903-34).  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22