”Von” är inte alltid adelsmärke

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2002-2, Artikel

”Tack för ännu ett välmatat och välskrivet nummer av Dast Magazine”, skriver Björn Vinberg, som i DAST 4/2001 vandrade i Maria Langs fotspår och även fortsätter: ”Som i alla vitala kulturtidskrifter vimlar det av artiklar och uppgifter som ger upphov till frågor, ja, varför inte nya artiklar.” Och så ger han exempel.

I Bertil Falks Broman läste deckare på sitt eget lilla sätt måste något mellanled ha fallit bort. Han läste alltså deckare som felfinnare. Han letade fel i översättningar av engelska deckare. Men måste han då inte ha det engelska originalet fram för ögonen? Eller kunde han Agatha och Miss Sayers utantill på originalspråk? I de sämst översatta kunde han hitta 17- 18000 fel! Är detta möjligt. Var varje ord felöversatt?

I Kjell E Genbergs artikel om nomenklaturen i Stockholms poliskår på 1700-talet berättas att polismästaren Nils Henric Aschan von Sievers adlades av Gustav III och fick namnet Henric Liljensparre. Kunde en redan adlig adlas på nytt?

I Gösta Gillbergs informativa genomgång av vår ungdoms matinéhjältar saknade jag en notis om 40-talshjälten Ken Maynard. I gengäld kunde man kanske tänka sig en hel artikel om Ken i nästa nr?

PS: Tom Mix reste med Cirkus Belli i Danmark Sommaren 1939. Idel publikrekord. Henry Dahls och Willy Ulsings bok Med Tom Mix paa cirkusturné finns ibland på danska antikvariat. Ganska träig, men dock.

SVAR: Nej, Broman lär inte ha brytt sig om originaltexterna. Med sin lite speciella och fasta attityd till tillvaron i allmänhet och språket i synnerhet ansåg han sig kunna finna fel på direkten. Björn Vinberg har rätt, det borde ha nämnts i artikeln.

I oumbärliga Uggleupplagan av nordisk familjebok från början av förra seklet förklaras att tyska prepositionen ”von” betyder ”från” eller ”af” samt att man bör ”akta sig för att tro, att ”von” i ett tyskt namn alltid betecknar adelsskap. Urspr. angaf det endast en persons födelse- eller verksamhetsort.” Som exempel nämns oadlige Wolfram von Eschenbach.

Gösta Gillbergs serie och vem är nu det? är klar flera nummer framöver, men vi låter frågan om en framtida Ken Maynard artikel gå vidare till honom. B.F.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22