”Here comes Rosenkrantz”

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-2, Artikel

Med ett Shakespeare-citat på läpparna tog vältalige deckarförfattaren Reginald Hill emot Palle Rosenkrantz-priset för sina deckare när han vid ett tillfälle var i Danmark. Vad sa han då? Jo: ”Här kommer Rosenkrantz.”

Av Bertil Falk

Ätten Rosenkrantz hade redan några hundra år på nacken på väg att baroniseras när Shakespeare skrev Hamlet, så gestalten Rosenkrantz grep Englands Vilde Wille inte ur fria luften. Och förra året fyllde Danmarks första moderna kriminalroman Hvad Skovsøen gemte av Palle Rosenkrantz hundra år. (Det kusliga kriminaldramat Præsten i Vejlbye av Steen Steensen Blicher kom redan 1829.)

Både Rosenkrantz och Blichers kriminella insatser (som uppmärksammades i DAST 2/2001) hade förvisso varit värda att fira redan när de fyllde 27, 73, 91 eller, vad Blicher beträffar 169 år, men nu är det en gång så att vi lever i en formulabunden kultur, så det är bara vissa årtal som gäller.

På svenska 1904

Hvad Skovsøen gemte av baron Palle Rosenkrantz kom ut 1903 och låg redan året därpå översatt till svenska. Nu har den kommit i tjusigt inbundet nytryck med det ursprungliga omslaget av en Ofelia-lik naken dam, som flyter död i skogssjön. Samtidigt har volymen Kriminalnoveller med ett urval av Rosenkrantz kriminal-noveller getts ut. Förlaget är i båda fallen Ciceri och priset får de 208 sidor som de bägge böckerna omfattar är 149 danska kronor stycket.

Rosenkrantz förekom ofta i svenska tidskrifter under första halvan av 1900-talet och han översattes till flera språk.

I England gjorde BBC 1978 en TV-produktion av novellen Ganske fornuftigt gjort i TV-serien Sherlock Holmes’ rivaler. Där spelade John Thaw Rosenkrantz detektiv Holst.

Thaw blev som många säkert minns senare prisad för sina insatser i televiseringarna av Colin Dexters mordiska Morse-signaler, Rosenkrantz detektiv Holst.

Palle Rosenkrantz föddes 1867 och avled 1941. Han finns väl representerad på svenska och av Libris att döma, där han finns noterad 44 gånger när DAST kollade, så översattes han senast 1942 med de båda böckerna Clownen och Älskarinnan.

100-årsjubileet har uppmärksammats i Danmark och nyutgåvorna har fått ”usedvaligt mange store gode anmedelser”, som det heter på danska. Så här skrev Bo Tao Nichaelis i Politiken den 8 november 2003:

”Hvad Skovsøen gemte er med rette blevet kaldt Danmarks første moderne kriminalroman. Og ved gensyn virker den faktisk langt mere moderne end sit ry og eftermæl. Med den utilpassede og adelige politimand Eigil Holst er vi lang snarare på sporet af Philip Marlowes danske aner end en dansk udgave av Sherlock Holmes.”

Dansk föregångare till Marlowe

En föregångare till Chandlers Marlowe i Danmark 1903? Ja, varför inte? De båda utgåvorna är värdefulla inte bara för att Rosenkrantz exponeras både som roman- och novellförfattare utan också för det sekundärlitterära material de innehåller.

Benni Bødker, som specialiserat sig på Palle Rosenkrantz, bidrar i båda böckerna med efterskrifter och framför allt efterskriften till novellsamlingen är omfattande och uttömmande samt försedd med illustrationer.

En för oss svenskar intressant liten kuriositet är det faktum att Holst i Hvad Skovsøen gemte innan han kommer på gåtans lösning i Venedig faktiskt gör efterforskningar i Sverige.

I ett företal till romanen varnar Palle Rosenkrantz sina läsare med följande ord:

”I denne bog forekommer af og til svenske udtryk og vendinger i tillempet dansk form.

Det ufuldstændige sprogfællesskab bevirker, at vi danske, når vi taler med svenske eller læser, ikke tænker på svensk, som vi tænker på tysk eller fransk, når vi hører disse sprog talt eller læser dem. Vi oversettær heller ikke, vi tillemper de fremmede ord ofvendinger. Således glider sproget ind i vort eget, og det forekommer mig ofte for fortællingens farve af vigtighed at bevare disse halvt fremmede, halvt hjemlige talefigurer.

Dog har jeg anset det for rigtigt, for at undgå misforståelse, udtrykkerligt at bemærke dette.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22